LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2011 m. birželio 16 d. Vilniuje įvyko LASS centro tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 12 (iš 14) LASS centro tarybos narių bei kviestiniai asmenys. 

Posėdyje LASS centro tarybos nariai buvo supažindinti su dviem LASS revizijos komisijos patikrinimo aktais ir juose keliamais klausimais. LASS revizijos komisijos pirmininkas Antanas Mozeris negalėjo dalyvauti posėdyje. LASS centro tarybos nariai revizijos komisijai pasakė nemažai pastabų - apie jas komisija bus informuota raštu. 

Posėdyje patikslinta LASS XXII suvažiavimo darbotvarkė, aptarti kiti su suvažiavimu susiję organizaciniai klausimai. LASS centro taryba pritarė, kad suvažiavime būtų skaitoma sutrumpinta LASS centro tarybos 2010 m. veiklos ataskaita bei visa LASS centro tarybos 2010 m. ūkinės-finansinės veiklos ataskaita. Nutarta suvažiavime taip pat paminėti LASS veiklos 85-metį. 

Pateikta LASS visuomeninių komisijų prie LASS centro tarybos informacija. 2011 m. birželio 2 d. vyko LASS turto ir ūkio komisijos posėdis Panevėžyje. Posėdžio dalyviai, lydimi VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro direktoriaus Aloyzo Vilimo, buvo supažindinti su įstaigos patalpomis. Atkreiptas dėmesys į tai, jog visos gamybinės patalpos ir nemažai administracinių patalpų yra išnuomota. Pateikta informacija apie 2011 m. I ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. Pažymėta, kad visos keturios LASS gamybos įmonės patyrė nuostolį, didėjo skolos šioms įmonėms bei trumpalaikiai jų pačių įsipareigojimai. LASS įstaigų bendras ūkinės-finansinės veiklos rezultatas - 249,4 tūkst. Lt nuostolis. Iš 11 LASS įstaigų pelną gavo tik 3 (VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras - 7,4 tūkst. Lt, VšĮ "Brailio spauda" - 1,7 tūkst. Lt, kauniečių VšĮ "Kregis" - 3,8 tūkst. Lt), o kitos 8 patyrė nuostolį. Dėl sezoniškumo nuostolinga 2011 m. I ketvirtį buvo ir dviejų LASS poilsio bazių veikla. Komisijoje pritarta LASS centro tarybos 2010 m. ūkinės-finansinės veiklos ataskaitai LASS XXII suvažiavimui; dalyviai aktyviai diskutavo LASS turimo nekilnojamojo turto eksploatavimo, tolimesnio panaudojimo tvarkos bei šio turto teisinės registracijos klausimais. Lietuvos socialinių įmonių asociacijos prezidentas Leonas Kirkilovskis trumpai supažindino posėdžio dalyvius su Lietuvos darbo biržos subsidijų finansuojant socialinių įmonių veiklą teikimo aktualijomis ir perspektyvomis. 

2011 m. birželio 14 d. Vilniuje vyko LASS teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos posėdis. Komisija aptarė LASS centro tarybos 2010 m. veiklos ataskaitą LASS XXII suvažiavimui, vieningai pritarė, kad suvažiavime būtų skaitoma tik ataskaitos santrauka. Komisijos pirmininkė Ramunė Balčikonienė informavo posėdžio dalyvius apie jau parengtą LR savanoriškos veiklos įstatymo projektą, pasiūlė nuo 2012 m. pradėti savanorystę LASS. Siūlymui komisija pritarė ir nusprendė ateityje teikti šį klausimą LASS centro tarybai. Aktyviai diskutuota dėl LASS narių poilsio organizavimo UAB "Liregus" priklausančioje poilsiavietėje "Zelva" (Trakų raj.). Nutarta įpareigoti UAB "Liregus" atkreipti dėmesį į poilsio "Zelvoje" organizavimo tvarką, derinti šios poilsiavietės pamainų grafikus su Šventojoje esančių LASS poilsio namų "Spindulys" pamainų grafikais. Aptarta vaikų oftalmologijos situacija šalyje. Atliktos apklausos duomenimis, pagrindinė problema yra ta, kad užsirašius valstybinėje gydymo įstaigoje pas oftalmologą reikia ilgai laukti priėmimo. Taip pat kai kuriuose mažesniuose rajonų centruose kyla klausimų dėl oftalmologų kvalifikacijos. Tačiau nustatyta, kad oftalmologo paslaugas gauna visi besikreipiantieji, todėl didesnių problemų šiuo klausimu nėra. VšĮ LASS centro tarybos darbuotoja Audronė Jozėnaitė informavo apie šių metų pavasarį vykusį dviejų dienų seminarą "Suartėkime" bei apie jame dalyvių išsakytas mintis. Seminare buvo aptarta LASS bei informavimo apie šios organizacijos veiklą svarba, regėjimo neįgaliesiems teikiamų paslaugų kokybė, švietimo problemos ir kiti klausimai. Taip pat posėdyje pateikta informacija apie šių metų vasarą planuojamą vykdyti žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektą "Vasaros reabilitacija 2011" - 30 regėjimo neįgaliųjų bus mokomi savarankiškumo, gaus profesionalią psichologinę pagalbą. 

LASS centro tarybos posėdyje svarstytos gautos paraiškos LASS respublikiniam fondui. Pritarta VšĮ "Brailio spauda" pateiktai paraiškai dėl darbuotojų kompetencijos stiprinimo, LASS Ukmergės rajono filialo paraiškai dėl materialinės paramos LASS nariui bei VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro paraiškai dėl LASS įvaizdžio formavimo, informacijos sklaidos ir viešųjų ryšių. LASS centro tarybos nutarimu atmesta VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro paraiška dėl teikiamų paslaugų gerinimo. 

Posėdyje taip pat priimtas nutarimas dėl lėšų skyrimo LASS revizijos komisijos veiklai, patikslintos LASS steigtų viešųjų įstaigų veiklos ataskaitos, pritarta direktoriaus Egidijaus Urnos prašymui dėl VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centrui priklausančio buto Šakiuose pardavimo (keliant sąlygą, kad bus parduodama tik suradus LASS Šakių rajono filialo veiklai naujas patalpas), aptarti kiti einamieji klausimai. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]