SVEIKINAME!

 

 


LASS - 85 emblema

Sveikiname Jus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
veiklos 85-mečio proga!  

Nuoširdžiu darbu, aktyvumu ir ryžtu padėjote organizacijai augti, stiprėti, puoselėti tradicijas bei tikėjimą ateitimi. 

Ačiū Jums už tai. 

 

Telydi mus visus sėkmė, gera sveikata ir dvasinė stiprybė. Būkime drauge, bendraukime, dalinkimės savo džiaugsmais ir rūpesčiais. 

 

Ilgų ir gražių Jums gyvenimo metų! 

 

LASS pirmininkas Sigitas Armonas 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]