IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

BRAILIO RAŠTO DIENA


Sausio 4 diena - Pasaulinė brailio rašto diena. 

Nuo 2001 m. viso pasaulio neregiai oficialiai pradėjo švęsti brailio rašto dieną. Ši diena įteisinta Pasaulio aklųjų sąjungos sprendimu penktojoje generalinėje asamblėjoje, vykusioje 2000 metais lapkričio 20-25 dienomis Melburno mieste, Australijoje. Sausio 4 diena pasirinkta neatsitiktinai - būtent tą dieną gimė aklųjų rašto kūrėjas Luji Brailis (1809-1852). Pagrindinis tokios dienos tikslas - populiarinti aklųjų raštą visame pasaulyje ir prisiminti šio rašto kūrėją, jo gyvenimą bei veiklą, pristatyti leidinius brailio raštu, rūpintis aklųjų ir silpnaregių švietimu, ypatingą dėmesį skirti akliesiems kurčnebyliams, kuriems brailio raštas yra vienintelė bendravimo priemonė mažinant neraštingumą tarp neregių.  

Šią dieną įvairios pasaulio šalys mini skirtingai. Dažniausiai jas organizuoja neregių organizacijos, įstaigos, besirūpinančios aklaisiais, bei auklėjimo, švietimo institucijos. Pavyzdžiui, kai kurios Skandinavijos šalys organizuoja renginius visuomenei, demonstruoja, kaip skaito ir rašo neregiai, skelbia reportažus per įvairias žiniasklaidos priemones. Išsivysčiusios valstybės stengiasi padėti trečiojo pasaulio šalių neregiams. Šiais metais minint šią dieną Kašmyre atidaryta pirmoji pradinė mokykla, skirta akliesiems. 

Mūsų šalyje brailio rašto diena yra minima šiek tiek kitaip nei kitur, beje, ji turi labai senas tradicijas. Jau daug metų Lietuvos aklųjų biblioteka organizuoja Skaitymo brailio raštu konkursus. Kiekvienais metais organizuojami regioniniai konkursai, o neporiniais metais geriausieji skaitytojai yra kviečiami į respublikinį konkursą. Atrankiniuose regioniniuose konkursuose gali dalyvauti visi norintys, ir nesvarbu, ar jie brailio raštą yra įvaldę puikiai, ar moka silpniau, aišku, gali dalyvauti ir moksleiviai. Pagal ilgametę tradiciją respublikiniai konkursai vyksta Vilniuje gegužės 7 dieną - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Iki šiol Lietuvoje brailio rašto diena ir buvo minima būtent šią dieną. Po kiekvieno konkurso - susitikimai su skaitytojais, sakytume, seminarai ar konferencijos. Diskutuojama apie aklųjų raštą, kylančias problemas, apie šio rašto populiarinimą ir, aišku, visada prisimenami rašto kūrėjai - Luji Brailis ir Pranas Daunys, kuris pritaikė abėcėlę lietuvių kalbai.  

Statistikos mėgėjams pateikiame šiuos faktus. 

Pirmasis Lietuvoje Skaitymo brailio raštu konkursas įvyko Vilniuje 1960 metais Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus gamybinio mokymo kombinato salėje. 

Nuo 1970 metų konkursai vyksta kasmet, juos organizuoja Lietuvos aklųjų biblioteka. 

2009 metais gegužės 7 d. vyko respublikinis Skaitymo brailio raštu konkursas - jis buvo skirtas aklųjų rašto išradėjui Luji Brailiui minint jo 200-ąsias gimimo metines. Atrankiniuose turuose dalyvavo rekordinis skaičius dalyvių - šimtas vienas. 

Šiais metais tradicinis respublikinis Skaitymo brailio raštu konkursas vyks gegužės 7 dieną ir bus dedikuotas liaudies dainininkei Beatričei Grincevičiūtei. Minėsime dainininkės šimtąsias gimimo metines, prisiminsime ją, kaip entuziastingą brailio rašto vartotoją ir propaguotoją. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Vasario 9 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1951) Zita Miltenienė (Poškaitė), bibliotekininkė, daugiau kaip 35 m. dirbanti Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filiale. 

Vasario 15 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1941) Povilas Tumėnas, buvęs LASS Šiaulių įmonės direktorius. 

Vasario 23 d. sukanka 80 metų, kai Kaune, Valstybės teatre, (1931) įvyko pirmasis aklųjų instituto auklėtinių ir operos artistų koncertas visuomenei. 

Vasario 24 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1961) Lionginas Matusevičius, muzikantas, VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro liaudiškos muzikos kapelos "Bičiuliai" vadovas. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]