RENGINIAI

Dovilė ZUOZAITĖ

SUVIENYTI GERUMO


Klubo prezidentas A.Jokubauskas (kairėje) aklųjų ir silpnaregių riedulio rinktinės treneriui K.Levickiui įteikė 4000 litųPraėjusių metų gruodžio 16 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) įvyko kalėdinis koncertas - Lietuvos Vytauto Didžiojo LIONS klubo ir LMTA bendras labdaros renginys. Tai devintasis koncertas iš ciklo "Hortus musicus academicus", kuriame meno žmones, garsius atlikėjus kartu su LIONS klubo nariais vienija kilnus ir garbingas tikslas - globoti sveikatos sutrikimus turinčius žmones ir skleisti meno vertybes. Jau tradicija tapę paramos koncertai vyksta nuo 2005 m.  

Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas yra vienas iš 28 Lietuvoje gyvuojančių tokių organizacijų, priklausančių pasaulinei LIONS klubų asociacijai. Pavadinimas LIONS - tai angliškų žodžių Liberty (laisvė), Intelligence (intelektas), Our Nations Safety (mūsų tautos saugumas) pirmosios raidės, kurių santrumpa LIONS lietuviškai reiškia "Liūtai". Visame pasaulyje LIONS klubo nariai atpažįstami iš segimo ženklo - tai auksinė "L" raidė auksine juostele pažymėtame apvaliame violetiniame fone, kur dviejų į skirtingas puses žvelgiančių liūtų galvos simbolizuoja pasididžiavimą praeitimi ir tikėjimą ateitimi. Ženklelio violetinė spalva reiškia ištikimybę draugui ir pagalbą vienas kitam, taurią minties ir širdies vienovę, auksinė spalva - nuoširdumą ir turtą, aukojamą humanizmui.  

Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas savo veiklą pradėjo 2004 m., kai skirtingų profesijų bendraminčiai susibūrė turėdami garbingą siekį. Jį nusako organizacijos šūkis: "Mes tarnaujame!" Jame - jau beveik šimtmetį LIONS puoselėjamos tradicijos, prasidėjusios nuo "Lions Clubs Interntional" įsteigimo 1917 m. Čikagoje. Viename iš tarptautinių kongresų, vykusių 1925 m. Ohajo valstijoje, dalyvavo ir Helena Keller. Savo kreipimesi į LIONS narius ji visus kvietė būti "aklųjų riteriais ir dalyvauti kovoje prieš tamsą". H. Keller prašymas buvo išgirstas ir nuo to laiko LIONS judėjimas daugiausia dėmesio skiria akliesiems ir silpnaregiams.  

Šis siekis yra ir Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubo viena iš pagrindinių veiklos sričių. Klubas globoja tarptautinį aklųjų ir silpnaregių riedulio (golbolo) turnyrą Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubo taurei laimėti. Šios sporto šakos Lietuvos rinktinė 2006 m. tapo pasaulio bei 2007 m. ir 2009 m. Europos čempione, 2008 m. - Pekino parolimpinių žaidynių sidabro laimėtoja, o praėjusių metų vasarą, antrą kartą tapusi pasaulio čempione, pelnė kelialapį į 2012 m. Londono parolimpines žaidynes. "Viso pasaulio LIONS pagrindinė parama tenka akliesiems ir silpnaregiams, mes pasirinkome paramą per sportą," - kalbėjo Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubo buvęs prezidentas Valdas Jankauskas. 

Didelė LIONS klubo veiklos sritis - įvairūs paramos projektai, koncertai, vakarai. Todėl prie prasmingos klubo veiklos prieš penkerius metus prisijungė ir LMTA pedagogai bei studentai. Taip ir kilo mintis surengti labdaros koncertų ciklą "Hortus musicus academicus" LMTA didžiojoje salėje. Kviesdama į šiuos koncertus, LMTA skatina visuomenę neužmiršti meno vertybių, suteikia progą išgirsti žymiausius Lietuvos atlikėjus, kuriuos išugdė kaip tik ši aukštoji meno mokykla, kur dirba daug garsių Lietuvos scenos meistrų. Paramos koncertuose surinktos aukos skiriamos aklųjų ir silpnaregių rėmimo projektams, diabetu sergantiems vaikams insulino injekcijų prietaisams įsigyti ir kitiems geriems darbams. LIONS klubas, prisidėdamas ir prie meninės veiklos, 2009 m. įsteigė kasmetinį fondą, kurio tikslas - remti gabių ir perspektyvių LMTA studentų dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose ir mokymuose. 

Devintajame paramos koncerte "Hortus musicus academicus" aklųjų ir silpnaregių riedulio rinktinei buvo įteikta 4000 litų dovana, o per vakarą surinktos lėšos buvo skirtos insulino pompoms įsigyti. Kalėdiniame koncerte dalyvavo Asta Krikščiūnaitė (sopranas), jos studentė Viktorija Miškūnaitė (sopranas), ansamblis 4TANGO bei kiti LMTA studentai ir pedagogai. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]