SUKAKTYS

Gražina SIDEREVIČIENĖ

PENKIASDEŠIMT PENKERI - PO MELPOMENĖS SPARNU


Šaltą speiguotą praėjusių metų gruodžio 4 dieną Panevėžio aklųjų ir silpnaregių laisvalaikio ir užimtumo centro dramos kolektyvas "Arka" (vadovė Rima Žostautienė) šventė kūrybinės veiklos 55-čio jubiliejų. Nepamiršo pakviesti ir artimiausių bičiulių, bendraminčių: Klaipėdos dramos kolektyvo "Meleta" ir Kauno mėgėjų teatro "Aira". 

Vos peržengę kuklios nedidelės patalpos, kurioje vyko jubiliejinis renginys, slenkstį, pajutome - čia visi laukiami. Sunku įsivaizduoti, kiek triūso ir fantazijos įdėjo vadovė ir arkiečiai, kad šventė taptų tokia jauki, šviesi, džiugi. Puiki scenografija - simbolinė teatro deivės Melpomenės kaukė, auksinė kurpaitė, kaip ir dera Advento laikotarpiu, daug žvakių. 

Labiausiai įsiminė ir sujaudino šiltas ir išsamus kolektyvo veiklos pristatymas. Jame tilpo viskas. Tarsi metraštininkė Rima Žostautienė apžvelgė ne tik kūrybinį kelią, paminėjo vadovus bei jų statytus spektaklius. Nebuvo pamirštas nė vienas šio kolektyvo dalyvis. 

Viskas prasidėjo 1955 metais - nuo talentingo vadovo, Panevėžio dramos teatro aktoriaus Broniaus Babkausko pastatytos Žemaitės "Marčios". Šis spektaklis tuometinių Pabaltijo respublikų aklųjų festivalyje Taline buvo pripažintas geriausiu. Jame vaidino tuomet dar jaunas - beje, dabar neseniai savo 80-metį atšventęs - Vytautas Merkys. Po trejų metų "prie vairo stojo" humoro nestokojantis aktorius Romualdas Urvinis, kuris ir šiandien dažnas svečias kolektyvo susibūrimuose. Jį pakeitė aktorius Jonas Alekna, kuris žiūrovams pristatė Antano Vienuolio pjesę "Prieblandoje". Vadovai keitė vienas kitą - vieni užsibūdavo ilgiau, kiti - trumpiau, bet kiekvienas iš jų įnešė savo indėlį formuojant vaidybos stilių - tai svarbiausia personažą kuriančiam žmogui. Vadovaujant Vytui Kupšiui dienos šviesą išvydo Kazio Sajos "Mediniai balandžiai" - vaidino S. Samuolienė, I. Samulienė, G. Audickas ir kiti. Vaidybos, tegul ir mėgėjiškos, 1989-90 metais mokė Nijolė Vingilienė, ji pastatė Žemaitės komediją "Stebuklingas daktaras". Šalia aktorių mėgėjų - Z. Kolalienės, A. Brazauskaitės, V. Vasiliausko, R. Povilonytės ir kitų - žiūrovai scenoje išvydo ir profesionalų aktorių Algį Galinį. 

Piešinyje linksmoji ir liūdnoji kaukėsNuo 1995 metų kolektyvui vadovauja niekada nepavargstanti, visur spėjanti Rima Žostautienė, vaidybos meno mokanti ne tik suaugusius, bet ir vaikus. Pirmoji jos parengta literatūrinė kompozicija "Iš niekur niekas neateina" pagal A. Baltakio ir J. Marcinkevičiaus poeziją. Tais pačiais 1995 metais su mažaisiais buvo suvaidinta V. Misevičiaus pjesė "Ką gali mergaitės". 

R. Žostautienės parengta literatūrinė - muzikinė kompozicija "Mažvydas ir Lietuva" 1997 metais LASS Šiauliuose organizuotoje respublikinėje apžiūroje "Aidai" pelnė laureatės vardą. 

Spektaklius galėtume vardinti be galo, nes kasmet būta vis naujų pastatymų. Jie džiugino žanrų įvairove - nuo dramos iki humoreskų ar komedijų. 

Svarbus žingsnis kolektyvo kultūriniame gyvenime - 2003 m. pastatyta Žemaitės pjesė "Trys mylimos", su kuria laimėta pirmoji vieta LASS apžiūroje, o baigiamajame koncerte Palangoje buvo atšvęstos krikštynos - kolektyvas buvo pavadintas dramos studija "Arka". Joje į vieną būrį susijungė vaikai, jaunimas ir suaugusieji. "Trys mylimos" buvo parodytos respublikinėje žmonių su negalia teatrų šventėje "Akimirkų lietus" Kupiškyje. 

Ieškant naujų vaidybos išraiškos formų rastas ir šokio judesys. Tai ypač sėkmingai buvo pademontruota inscenizacijoje "Prologas teatre" pagal J. V. Getės "Faustą". "Prologas" iki šiol keliauja iš scenos į sceną ir nepraranda savo žavesio. "Arka" visų pirma propaguoja lietuvių autorių kūrybą. Kolektyvo repertuare rasime ir ištrauką "Urtė" iš I. Simonaitytės romano "Aukštujų Šimonių likimas". 

Patys brandžiausi spektakliai nuo 2007 iki 2010 metų suvaidinti Elektrėnų kultūros centre vykusiuose respublikiniuose festivaliuose bei tarptautiniame festivalyje "Prie marių kranto". Neišdildomą įspūdį paliko pasirodymai trečiajame, ketvirtajame ir penktajame klojimų teatro festivalyje "Vėtrungė" - tai vyko Prienų rajone, Serbentinės kaime, Aldonos Lietuvninkienės sodyboje. Neatsiliko ir mažieji artistai - jie žiūrovus pradžiugino žaismingais spektakliais "Tai, kas pila pieną", "Batuotas katinas", "Pakeleiviai". 

Kolektyvas - tai kuriantys žmonės. Kaipgi jų nepaminėsi? Vadovė vardija visų spektaklių vaidmenų atlikėjus - jų labai daug, todėl apsiribosiu keliomis įsimintiniausiomis pavardėmis: A. Vilkienė, Sigita ir Arvydas Markevičiai, B. Baltrūnas, D. Freimanienė, K. Valkavičienė, Z. Kolalienė, D. Masėnas, G. Valiulienė, R. Valiulis, L. Valiulytė, E. Lukšas, A. Audickė ir kt.  

O kaipgi pati šventė? Ją pradėjo šeimininkai, skambėjo posmai apie Tikėjimą, Meilę, Viltį. Kauniečių "Aira" jubiliatams padovanojo septynias Justino Marcinkevičiaus "Meilės elegijas". Dosniausia buvo "Meleta" (vadovė Janina Monienė), sveikinimus pradėjusi estrados teatru (dainininkė Sofija Vilkienė), vėliau pateikusi parodijų ir padovanojusi nuotraukų albumą, kuriame įamžintos draugiškos dviejų kolektyvų susitikimų akimirkos. Klaipėdietė Albina Kudžmaitė - Vėjų Motina - padovanojo savo knygas: romaną "Ko skauda siela" ir poezijos knygelę "Ar tu žinai". Sveikino kolegos, bičiuliai, kiti centro kolektyvai. Aišku, ir LASS centro tarybos sveikinimas, kuriame tiek pelnyto kolektyvo veiklos įvertinimo ir gerų žodžių! 

Ačiū už šventę. Ilgų kūrybos azartu apdovanotų metų "Arkos" studijai! 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]