SVEIKINAME!

Roma GIRNIENĖ

GRAŽINOS RANKOSE - "GERUMO KRISTALAS"


'Gerumo kristalą' G.Siderevičienei teikia Kauno meras A.Kupčinskas. Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotr.Kasmet Kauno miesto meras "Gerumo kristalu" apdovanoja gerais, gražiais darbais, poelgiais pasižymėjusius kauniečius.  

Gerumo apdovanojimai už gražius, neatlygintinus darbus kauniečiams teikiami nuo 2001 metų. Tuomet jie vadinti "Gerumo plytomis". 2008-aisiais nuspręsta, kad plyta kelia neigiamų emocijų, todėl apdovanojimas buvo pavadintas "Gerumo kristalu". Šiais metais "Gerumo kristale" puikuojasi ne tik Kauno herbas, bet ir apdovanoto asmens vardas, pavardė ir informacija, už kokius darbus jis įteiktas. "Gerumo kristalas" skiriamas ne už tiesiogines gerai atliekamas pareigas, o už reikšmingus neatlygintinus darbus Kauno bendruomenei. 

2010 metų gruodžio mėnesį Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybai siūlytos kauniečių kandidatūros. Tarp jų buvo ir Gražinos Siderevičienės pavardė. 

Dar tebesimokydama universitete, 1970 metais Gražina įsidarbino LAD Kauno tarprajoniniuose kultūros namuose kultūrinio darbo organizatore. Čia dirba ligi šiol. Turi didelį tikslą - žmonių su regos negalia kultūrinė veikla turi būti patraukli, įdomi, matoma. Gražina - žodžio meistrė, talentinga publicistė. Nuo 1999 metų ji yra "Mūsų žodžio" redkolegijos narė. 2006 metais G. Siderevičienė išleido knygą "Tokie panašūs ir skirtingi". Joje - kruopščiai, šiltai "nutapyti" dvidešimt dviejų Kauno krašto aklųjų ir silpnaregių žodiniai portretai. Šiek tiek anksčiau, 2005 metais, Lietuvos liaudies kultūros centras G. Siderevičienei įteikė padėką už kultūros projektų rengimą, jų koordinavimą, ilgametį dalyvavimą mėgėjų teatro "Aira" veikloje. 

Rašte Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybai sakoma: "...Jos skiriamas dėmesys, meilė ir pagarba žmogui sujungė regėjimo neįgaliuosius ir miesto visuomenę. Gražinos dėka kultūrinė veikla, kurioje dalyvauja daug regėjimo negalią turinčių žmonių, tapo ryški ir matoma. Mes, kaip lygiateisiai partneriai, puikiai jaučiamės Kauno kultūrinėje erdvėje. Siūlome apdovanoti "Gerumo kristalu" už neregių ir silpnaregių meninių gebėjimų propagavimą visuomenei ir Kauno krašto įdomių, darbščių žmonių portretų knygą "Tokie panašūs ir skirtingi". 

Apdovanojimų taryba slaptu balsavimu nutarė Gerumo kristalu apdovanoti 26 kauniečius. 

2011 metų sausio 4 dieną Kauno rotušėje miesto meras Andrius Kupčinskas "Gerumo kristalą" įteikė Gražinai Siderevičienei už žmonių su regos negalia meninės raiškos populiarinimą. Visiems, susirinkusiems į šventę, grojo Kauno miesto simfoninis orkestras, dainavo solistė Raminta Vaicekauskaitė.  

Gražina, tegul Tavo gerumo spinduliai sušildo kiekvieno žmogaus širdį. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]