LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Gruodžio 21 d. įvyko paskutinis praėjusiais metais LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo trylika iš keturiolikos LASS centro tarybos narių. 

Posėdyje buvo pateikta prie LASS centro tarybos veikiančių komisijų posėdžių informacija (teisių gynimo ir socialinių reikalų; turto ir ūkio reikalų; kultūros reikalų ir viešųjų ryšių). Visuose LASS centro tarybos visuomeninių komisijų posėdžiuose buvo diskutuota apie LASS fondų socialinėms programoms vykdyti formavimą. Sulaukta pastabų bei siūlymų - jie buvo įtraukti į fondų formavimo nuostatus. LASS centro tarybos nariams pritarus, nutarta paruošti fondų socialinėms programoms vykdyti projektą ir pateikti jį tvirtinti kitame LASS centro tarybos posėdyje. 

LASS teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos posėdyje, kuris įvyko spalio 20 d., taip pat diskutuota apie LASS naujų narių paiešką bei regėjimo neįgaliųjų reabilitaciją. Su pastarąja problema susiduria ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių aklųjų organizacijos. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose regos negalią turintys žmonės gauna reikiamą pagalbą, tačiau pagrindinė problema - mažesniuose miesteliuose ar rajonuose gyvenantiems akliesiems teikiamos paslaugos. 

LASS turto ir ūkio reikalų komisija (posėdis vyko lapkričio 10 d. Klaipėdoje) analizavo 2010 m. III ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės veiklos rezultatus. Įmonės 2010 m. III ketvirtį gavo 3,34 mln. Lt pajamų (2009 m. III ketv. - 3,65 mln. Lt). Iš šios sumos už pagamintą ir parduotą produkciją gauta 3,12 mln. Lt (2009 m. III ketv. - 3,36 mln. Lt). Grynąjį pelną gavo Vilniaus UAB "Liregus" (249 tūkst. Lt), Kauno UAB "Regplasta" (1,2 tūkst. Lt) ir Šiaulių VšĮ "Aksida" (5,8 tūkst. Lt). Sunkiausia ūkinė-finansinė padėtis tebėra Klaipėdos UAB "Regseda", kuri 2010 m. III ketvirtį patyrė 7 tūkst. Lt nuostolį. UAB "Regplasta" direktorė Danutė Zapolskienė pažymėjo, kad, siekiant minimizuoti išlaidas, darbuotojams taikoma ne visa darbo savaitė, jie leidžiami nemokamų atostogų. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna informavo apie šalia šio centro įsteigtą naują socialinę įmonę "Kregis", kuri perėmė iš regionų centro ūkio personalą: patalpų sargus, valytojus, kiemsargius. VšĮ "Aksida" direktorius Romas Bramanas akcentavo, kad šiais metais baigė mokėti banko paskolą, suremontavo mechaninio korpuso stogą, atnaujino lengvąjį krovininį automobilį, per darbo biržos fondus pagerino darbo vietas dviems cechus aptarnaujantiems krovėjams. UAB "Liregus" direktorius Leonas Kirkilovskis pasidžiaugė, kad bendrovė jau įdiegė naują didelių investicijų pareikalavusią elektros instaliacijos gaminių gamybos liniją, pritaikė regėjimo neįgaliesiems 3 darbo vietas, per aplinkos pritaikymo programą įrengė poilsio kambarį cecho darbuotojams. Svarstyta Klaipėdos UAB "Regseda" padėtis ir veiklos perspektyvos. Bendrovės direktorius Česlovas Vasiliauskis informavo, kad įmonė neturi jokių ilgalaikių savo produkcijos realizacijos sutarčių ir išsilaiko tik iš nekilnojamojo turto nuomos pajamų. Komisijos nariai Č. Vasiliauskiui pateikė klausimų dėl UAB "Regseda" pastebėto neūkiškumo ir veiklos perspektyvų, tačiau jokios konkrečios ateities vizijos direktorius nepateikė. Buvo primintas Panevėžio UAB "Regovitus" atvejis ir priešingai nei toje įmonėje, pasiūlyta keisti direktorių. LASS centro tarybos nariai informuoti, jog šiuo metu per personalo atrankos firmą ieškoma tinkamų kandidatų įmonės vadovo vietai užimti ir jie bus pristatyti per pirmąjį 2011 m. LASS centro tarybos posėdį. 

LASS kultūros reikalų ir viešųjų ryšių komisijos posėdyje, kuris vyko lapkričio 23 d., aptartos komisijos veiklos kryptys, diskutuota apie naujus LASS leidybos programos rėmimo ir platinimo tvarkos reikalavimus, viešųjų ryšių stiprinimą, naujas sociokultūrinio užimtumo formas ir jų galimybių paieškas. Kadangi 2011 m. bus minimos kamerinio dainavimo pradininkės, respublikos liaudies artistės Beatričės Grincevičiūtės 100-osios gimimo metinės, LASS kultūros reikalų ir viešųjų ryšių komisija siūlė LASS centro tarybai 2011 metus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bendruomenėje paskelbti "Beatričės metais". LASS centro taryba pritarė šiam siūlymui ir nutarė LASS miestų ir rajonų filialams, viešosioms įstaigoms bei aklaisiais ir silpnaregiais besirūpinančioms institucijoms rekomenduoti numatyti B. Grincevičiūtės gimimo 100-čiui skirtus renginius. 

Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direktorė Nijolė Klepikienė šalių susitarimu išėjo iš darbo. Nutarta, kad per kitą LASS centro tarybos posėdį bus sprendžiama, kaip ieškoti kandidatų šio regionų centro direktoriaus pareigoms eiti. Patvirtintos dvi naujos LASS filialų rajonų pirmininkės - Aušra Sutrinavičienė LASS Šakių rajono filiale ir Lina Milickaitė LASS Kėdainių rajono filiale. Skirti piniginiai prizai LASS ir VšĮ "Brailio spauda" organizuoto rašinių konkurso "Dvidešimt nepriklausomybės ir kaitos metų" nugalėtojai Liucijai Guzejevai ir antrosios vietos laimėtojai Janinai Raginienei. Svarstyti ir kiti aktualūs klausimai. 

Redakcijos prierašas. Kol buvo ruošiamas šis žurnalo numeris, 2011 m. sausio 12 d. įvyko LASS centro tarybos posėdis. Jame klaipėdiečių UAB "Regseda" direktore paskirta Kristina Zibalienė, o VšĮ "Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras" direktore - Daina Vitkauskienė. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]