IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

VANDAI BOREIKIENEI - 80


Rugpjūčio 25 d. kaunietei pedagogei Vandai Boreikienei (Daunoravičiūtei) sukanka 80 metų. Tai pedagogė iš pašaukimo - keturiasdešimt šešerius metus mokiusi Lietuvos akluosius ir silpnaregius. Įžvalgi pedagogė pastebėjusi gabius moksleivius skatino siekti mokslo aukštumų ir studijuoti aukštosiose mokyklose, gabius literatūrai - ragino kurti ir skelbti savo kūrybą.  

V. Boreikienė gimė 1927 metais Panevėžyje. 1933 m. pradėjo lankyti pradžios mokyklą. Baigusi šešis skyrius, mokslą tęsė Panevėžio II gimnazijoje. 1945 m. baigusi gimnaziją, pradėjo studijuoti klasikinę filologiją Vilniaus valstybiniame universitete. 1950 m. baigusi universitetą, vienus metus dirbo Panevėžio vidurinės mokyklos mokytoja. 

Pirmoji pažintis su neregiais prasidėjo 1946 m., kai dar studijuodama dirbo tuo metu besikuriančios Lietuvos aklųjų draugijos organizaciniame biure inspektore. Nuo 1951 metų prasidėjęs glaudus bendradarbiavimas su neregių bendruomene tęsiasi iki šių dienų. 1951 m. ji persikėlė gyventi į Kauną ir netrukus pradėjo dirbti Kauno aklųjų internatinėje mokykloje. Iš pradžių dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, esant reikalui, moksleivius mokė ir kitų dalykų. 1960-1975 m. V. Boreikienė buvo direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams, taip pat turėjo ir pamokų. 1975 m. šią mokyklą reorganizavus į Kauno silpnaregių vidurinę mokyklą, jai buvo patikėtos šios mokymo įstaigos direktorės pareigos. Šias pareigas ėjo iki 1986 m. rugsėjo mėnesio. Vėliau šioje mokykloje dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Taip pat kelerius metus ėjo ir direktorės pavaduotojos pareigas. 1997 m. išėjo į pensiją. 

Per keturiasdešimt šešerius darbo mokykloje metus V. Boreikienė daug nuveikė Lietuvos aklųjų labui. Daug metų ji globojo mokyklos jaunuosius literatus, skatino jų kūrybą. Gabius ir žinių trokštančius neregius ragino studijuoti aukštosiose mokyklose. Pedagogė nuolat ieškojo įvairių ir naujų mokymo bei lavinimo formų, stengėsi, kad moksleiviai puikiai išmoktų dėstomas disciplinas. Rūpinosi, kad ir po pamokų moksleiviai turiningai leistų laisvalaikį, lankytų įvairius būrelius, muzikuotų, lankytų rankdarbių užsiėmimus, sportuotų ir pan.  

V. Boreikienė, turėdama darbo patirties, rašė straipsnius į žurnalą "Mūsų žodis" ir į kitus periodinius leidinius. Skaitė pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose bei seminaruose, Lietuvos aklųjų švietimo jubiliejiniuose minėjimuose bei renginiuose. Buvo aktyvi Lietuvos aklųjų draugijos narė, teikdavo įvarių pasiūlymų, kaip gerinti aklųjų švietimą. Penkias kadencijas buvo renkama į Lietuvos aklųjų draugijos centro revizijos komisiją. 

1972 m. V. Boreikienei suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokytojo garbės vardas. Lietuvos aklųjų draugijos centro valdyba ir Lietuvos Respublikos švietimo ministerija už nuoširdų darbą su akluosiais bei silpnaregiais ne kartą ją apdovanojo garbės raštais ir padėkomis. 1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Vandą Boreikienę apdovanojo padėkos raštu. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Rugsėjo 17 d. sukanka 100 metų, kai gimė (1907-1963) Jonas Mikėnas, pedagogas, buvęs Kauno aklųjų mokyklos direktorius. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]