LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Arūnas VILČINSKAS

PO ANYKŠČIŲ DANGUMI


Nuotrauka iš kelionės po AnykščiusKalnai ant kalnų, ė ant tų kalnų 

Kalnai ir maži kalneliai. 

Tenai Lietuva per amžius buvo, 

Kaip sako mūsų seneliai. 

(A. Baranauskas) 

 

2007 metų liepos 4 dieną 19 LASS Lazdijų rajono filialo narių išvyko pailsėti ir dvasinės stiprybės gauti į senolių ir žynių kraštą, dainomis apdainuotą, legendomis apipintą Anykščių miestą, įsikūrusį Šventosios ir Anykštos santakoje. 

Atvykome į Anykščių turizmo informacijos centrą. Mus mielai sutiko gidas Algirdas Gogelis, kuris lydėjo į ekskursiją po Anykščių kraštą. 

Kelionę pradėjome nuo A. Baranausko klėtelės, kuri jau tapusi miesto simboliu. Čia mums gidas vaizdžiai papasakojo apie poetą ir vyskupą A. Baranauską. Šalia apžiūrėjome A. Vienuolio namą ir jo kapą prie paties rašytojo sodintų obelų. Pasigrožėjome S. Petraškos originalių paveikslų iš akmens dulkių paroda. Patyrę įspūdžių, važiavome autobusu į Siaurojo geležinkelio stoties muziejų. Čia mus pasitiko "Siauruko" palydovė. Mums parodė restauruotą stotį, bėgius, semaforus, svarstykles, garvežį. Technikos, architektūros paminklais, traukinių vagonais ypač domėjosi mūsų narė Ona Laukionienė, kuri buvo patyrusi sunkią tremtinės dalią. 

Palydovė papasakojo apie pramoginę kelionę "Siauruku" iki Rubikių ežero. Pasivažinėjome dviračiu ant bėgių bei geležinkelio vežimėliu. Ypač patiko važinėtis mūsų narių šeimynai Zitai ir Jonui Šukiams, jų anūkėms Gabrielei ir Džordanai. Prie šių eksponatų nusifotografavome. Mūsų gidas mielai pakvietė aplankyti Anykščių šventovę - Šv. Mato bažnyčią, kuri yra aukščiausia Lietuvoje. Jos bokštai siekia 79 m. Pasigrožėjome vitražu "Šv. Matas", o šventoriuje - originaliomis dažyto medžio kryžiaus kelio stotimis. Pailsėję keliavome Liudiškių kalvos link aplankyti rašytojo J. Biliūno kapo su paminklu "Laimės žiburys". Gidas kvietė mus visus užkopti į šią kalvą ir lipant neatsisukti atgal, kad nepavirstume akmenimis, kaip rašė J. Biliūnas apsakyme "Laimės žiburys".  

Mūsų ekskursijos maršrutas tęsėsi dar 5 km per Anykščių šilelį iki Puntuko akmens. Puntukas - tai antras pagal dydį akmuo Lietuvoje (jo ilgis - 6,9 m, aukštis - 5,7m)- pasakojo ekskursijos gidas. Prie Puntuko akmens mūsų narė Julija Slančiauskienė padeklamavo ir padainavo A. Baranausko "Anykščių šilelį". Kiti padėjo jai dainuoti. 

Savo nuostabią ekskursiją "Po Anykščių dangumi" nutarėme užbaigti kartu su gidu Algirdu Niūronių kaime Arklio muziejuje. Arklio muziejus įkurtas 1978 m. Čia rekonstruotų klojimų patalpose išsirikiavę iš visos Lietuvos surinkti vežimai, lineikos, bričkos. Meno kūriniai pagerbiantys arklį ir artoją, žirgą ir karžygį. 

Po to kartu su gidu Algirdu Gogeliu pietavome muziejaus teritorijoje. Gidas paskaitė savo eilėraščių. 

Visi prisiminėme A. Baranausko eilėraštį - dainą: 

Ant smėliakalnių, ant piliakalnių  

Ąžuolai švęsti kerėjo, 

Ir tie dievaičiai, kokiuos žemaičiai  

Kokiuos lietuviai turėjo.  

LASS Lazdijų rajono filialo žmonės dėkoja Kūno kultūros ir sporto centro direktoriui Anatolijui Mikutovskiui už autobuso nuomą. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]