MUMS RAŠO

Jūra Marija BAUŽYTĖ

BUS IR MŪSŲ DALIS


Šį rudenį Vilniuje, aikštėje priešais Vyriausybės rūmus, turi iškilti paminklas didžiajam mūsų tautos žadintojui, "Tautiškos giesmės" kūrėjui Vincui Kudirkai. Ši idėja kilo sostinės medikams, kurie savo klube nutarė imtis patriotinės iniciatyvos, įkūrė Labdaros ir paramos fondą dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti. Buvo paskelbtas konkursas paminklui sukurti. Jame dalyvavo 34 menininkų grupės. O laimėjo Nacionalinės premijos laureatas skulptorius Arūnas Sakalauskas ir architektas Ričardas Krištapavičius.

Paminklo statybai lėšų skyrė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vilniaus miesto savivaldybė. O fondas įsipareigojo surinkti 350 000 Lt. Per 160 000 litų jau paaukojo mūsų respublikoje ir už jos sienų gyvenantys tautiečiai, seni ir jauni, dėstytojai, mokytojai, moksleiviai. Galime pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad tarp jų - Vilkpėdės socialinių paslaugų centro folkloro ansamblio "Versmė" dalyviai. Jame dainuoja, šoka nemažai aklųjų ir silpnaregių. Užteko tik priminti apie fondo pastangas įgyvendinant patriotinį sumanymą, kai saviveiklininkai nutarė prisidėti savo lėšomis. Po 10 - 20 litų aukojo ir tie, kurie susipažins su paminklu tik iš reginčiųjų pasakojimų. Tai įvertino ir fondo vadovybė. Štai jos atsiųstas raštas: "Folkloro ansambliui "Versmė". Nuoširdžiai dėkojame jums už paramą įamžinant kilnaus ir atsidavusio lietuvių tautos sūnaus Vinco Kudirkos atminimą Vilniaus mieste, pastatant paminklą jam ir vienam iš mūsų Valstybės simbolių - Lietuvos himnui. Fondo valdybos pirmininkas prof. Juozas Galdikas".

Norisi priminti, kad paminklas mūsų himno autoriui bus pastatytas iš dviejų spalvų granito. Jis dėl pigesnės kainos buvo nupirktas Indijoje, apdorojamas Kinijoje. Neilgai trukus jis laivu turėtų būti atplukdytas į Klaipėdą. Pati V. Kudirkos statula liedinama iš bronzos. Paminklą pirmą sykį Lietuvoje apšvies lazeris.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]