SEMINARAI, KONFERENCIJOS

 

GALIMYBĖ VISIEMS


Vasario 2 d. Vilniuje vyko seminaras "Universalaus planavimo strategija kaip fizinės aplinkos visiems pagrindas". Seminare aptartos fizinės aplinkos pritaikymo visiems galimybės Lietuvoje, geriausi Šiaurės šalių praktikos pavyzdžiai. Seminarą surengė Šiaurės šalių ministrų taryba ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba prie LR Seimo.

Universalaus planavimo negalima suprasti tik kaip tam tikrų architektūrinių sprendimų. Tai ir paslaugos, ir įvairūs produktai, prieinami visiems - neįgaliesiems, pagyvenusio amžiaus žmonėms, kitų socialinių grupių asmenims. Universalus planavimas nėra kurios vienos ar kelių institucijų arba ministerijų reikalas, o valstybės vykdomos politikos dalis. Antai Norvegijoje prie universalaus planavimo politikos prisideda visos ministerijos, išskyrus, anot pačių norvegų, gal tik naftos ministeriją.

2007 metai Europos Sąjungoje paskelbti Lygių galimybių metais. Universalus planavimas - vienas svarbiausių lygių galimybių principų. Vienu svarbiausių principų jis turėtų tapti ir mums, siekiant kaip galima platesnio fizinės aplinkos pritaikymo, paslaugų prieinamumo, varstant ministerijų, savivaldybių valdininkų kabinetų duris.

 

"M.Ž." informacija

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]