F. UBERTINI. ŠV. PAULIAUS ATSIVĖRIMAS


Parašas po iliustracija

Naujojo Testamento apaštalų darbų knygoje rasime jau daugeliui žinomą istoriją apie tai, kaip Dievas iš krikščionio persekiotojo Sauliaus (kai kuriuose šaltiniuose Saulas, Savlas) padarė krikščionių bažnyčios daugelyje šalių įkūrėją, vėliau gavusį Pauliaus vardą. Istoriniai šaltiniai rodo, kad apie 34-36 metus Saulius keliavo į Damasko miestą persekioti Kristaus pasekėjų. Bet kelyje staiga jį apakino skaisti šviesa. Šią apakinimo sceną tapė daugelis Europos dailininkų. Ja susidomėjo ir italų dailininkas Francesco Ubertini (1494-1557).

Dailininkas kalnų peizažo fone pavaizdavo krikščionių persekiotoją Saulių su gausia ginkluota palyda. Išskirtinis šios temos vaizdavimo bruožas yra tas, kad F. Ubertini vaizduoja ne iš dangaus sklindantį akinantį šviesos spindulį, o pro debesis žvelgiančią Dievo akį. Biblijoje akis yra visažinystės, budrumo ir nuolatinės Dievo globos simbolis. Tačiau dailininkas ją čia vaizduoja kaip bausmės įrankį: tas žvilgsnis apakina krikščionių persekiotoją. Tikriausiai Saulius prieš apakdamas spėjo pamatyti šį rūstų žvilgsnį, nuo kurio net suklupo jo rinktinis baltas žirgas, nuo galvos nukrito raudonomis plunksnomis padabintas puošnus šalmas. Saulius kaire ranka lyg dar bandė pridengti akis nuo akinančio žvilgsnio, tačiau nespėjo - jis jau buvo apakęs. Visų kariūnų akyse - išgąstis ir baimė. Tačiau tik vienam Sauliui tai bus pamoka, ir iš krikščionių persekiotojo jis taps Kristaus tiesos skelbėju.

Šis vidutinio formato (96,5 x 78,7 cm) aliejumi ant medžio atliktas meno kūrinys priklauso vienam Italijos (Marion Strattion Gould) fondui.

 

Vytautas GUDONIS

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]