LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Irena POŽĖLIENĖ

UŽ SVEIKĄ GYVENIMO BŪDĄ


L.Matusevičiaus ir O.Matusevičiūtės duetas sujaudino Švenčionėlių žmones. Autorės nuotr.Švenčionių rajone nuolat būna įvairių sveikatingumo renginių, kuriuose dalyvauja nemažai jaunimo ir vyresniųjų. Kad sveika gyvensena susidomėtų dar daugiau žmonių, kad jaunimas nepakliūtų į žalingų įpročių pinkles, iš kurių vėliau labai sunku išsivaduoti, Švenčionių kultūros centro darbuotojai Jolanta Paškevič, Ramūnas Maminskas ir Loreta Maminskienė, studijuojanti Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institute, nutarė Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės kultūros centrus sujungti organizuojant bendrą akciją "Už sveiką gyvenimo būdą".

Rugsėjo 17 d. Pabradės kultūros centre vyko didžiulio susidomėjimo sulaukęs narkomanijos ir AIDS prevencijos renginys, kuriame buvo demonstruojamas filmas ir savo skaudžia patirtimi dalijosi buvęs narkomanas, dabar socialinis darbuotojas, padedantis kitiems išsikapstyti iš duobės. Numatyta ir daugiau renginių, visuose trijuose rajono miestuose vyksiančių spalį, lapkritį, gruodį. Šią akciją remia Naujosios sąjungos (socialliberalų) Švenčionių skyrius.

Vienas iš akcijos "Už sveiką gyvenimo būdą" renginių ir vyko spalio 17 d. Švenčionėliuose. Čia susipynė ir tradicinis Švenčionėlių kultūros centro renginys, skirtas Tarptautinei baltosios lazdelės dienai, ir jaunimo tvirtas raginimas visiems gyventi sveikai, ir iš Švenčionėlių kilusių dviejų neregių muzikų brolio Liongino ir sesers Onutės Matusevičių bei jų vadovaujamų ansamblių koncertas, ir vakare Šv. Edvardo bažnyčioje vykusios šv. Mišios už visus žmones, nešiojančius akinius. Renginį rėmė Švenčionių rajono savivaldybė, Naujosios sąjungos (socialliberalų) Švenčionių skyrius, Muzikų rėmimo fondas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga ir rajono laikraštis "Švenčionių kraštas".

Jau nuo keturioliktos valandos būreliai jaunimo pažiro po miestelį: vieni siūlė rūkantiems praeiviams išmesti cigaretes į šiukšlių dėžę, kiti - atsisakyti alkoholinių gėrimų, dalijo informacinius lankstinukus, vaišino obuoliais, kurie yra sveikatos pagrindas, treti domėjosi, koks maistas perkamas parduotuvėse: ar tik nepiktnaudžiaujame traškučiais, gėrimais su saldikliais ar konservantais. Sveiko gyvenimo būdą Švenčionėliuose tądien propagavo kultūros centro jaunimo klubas "Pramuštgalviai", gimnazijos komanda su mokytoja Maryte Žarnauskiene, pagrindinės mokyklos grupė su mokytoja Daiva Gaidamavičiene, tos pačios mokyklos ateitininkų kuopa "Rytas" su mokytoja Rita Jusiene, Švenčionėlių antrosios vidurinės mokyklos ir globos namų komandos.

Po to visi susirinko miesto parkelyje prie Vilniaus gatvės, kur dalijosi akcijos įspūdžiais, rašė linkėjimus, dėl kurių būtų verta gyventi, mokėsi mankštinti akis, o paskui visi susispietė į didžiulę "akį", primenančią, kad reikia tausoti savo akis: daugiau būti gryname ore ir mažiau kiurksoti prie kompiuterių bei televizorių. O kultūros centro fojė visi pastatė sveikatingumo piramidę.

Šešioliktą valandą kultūros centro salėje prasidėjo jaudinantis koncertas, kuriame pasirodė mūsų krašto žmonės Onutė Matusevičiūtė ir Lionginas Matusevičius kartu su jų vadovaujamais ansambliais. Onutė ir Lionginas, nors ir būdami akli nuo pat gimimo, savo atsidavusios mamos dėka ir dėl savo charakterio tvirtumo ne tik kad nepalūžo gyvenimo kelyje, bet yra ir pavyzdys daugeliui žmonių. Prieš koncertą rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Juzefas Uziala pasveikino Onutę ir Lionginą bei jų mamą Moniką Matusevičienę ir įteikė mero padėkos raštus. Dainininkus sveikino ir giminės bei artimieji, gausiai susirinkę į koncertą.

Vakare Švenčionėlių Šv. Edvardo bažnyčioje vyko šv. Mišios už visus žmones, nešiojančius akinius. Čia taip pat skambėjo nuostabūs Onutės ir Liongino balsai.

Šiltai priimti švenčionėliškių Onutė ir Lionginas sakė būtinai prisiminsią LASS Švenčionių rajono organizacijos pirmininkės Stasės Mažuolienės kvietimą ir dažniau apsilankysią tėviškėje.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]