VIRŠELIS

 

ANTONIS VAN DEIKAS. SAMSONAS IR DALILA


Parašas po iliustracija

Žymus flamandų dailininkas Antonis van Deikas (1599-1641) gimė turtingo šilkų pirklio šeimoje. Jis, kaip ir kiti šeši broliai ir seserys, gavo puikų išsilavinimą. Dešimtmetis Antonis, be gimtosios flamandų kalbos, jau mokėjo prancūzų, ispanų, italų ir anglų kalbas. Be to, jis buvo gavęs gerus istorijos, teologijos ir filosofijos pagrindus. Dailės mokėsi pas Antverpeno dailininką Henriką van Baleną (1575-1632). Kai Antoniui sukako keturiolika, tėvas skyrė pinigų dailininko dirbtuvei įsigyti. Vienoje meno akademijoje saugomas išraiškingas keturiolikmečio dailininko autoportretas. Jaunasis dailininkas, pasisamdęs bendraamžį padėjėją, pildė užsakymus, stebindamas suaugusius dailininkus, todėl nenuostabu, kad 1613 m. jaunuolis priimamas į įžymiojo Rubenso dirbtuvę. Vėliau trumpai išvyksta į Londoną ir ilgų kūrybinių kelionių į Italiją. Vėliau aplanko Prancūziją. Grižęs dirba Briuselyje, Gaagoje. 1632 metais van Deikas pakviečiamas į Anglijos karaliaus rūmus. Kas savaitę tapo po vieną aukštuomenės žmonių portretą, ir per septynis su puse metų nutapo 400 portretų. 1639 metais dailininkas sukuria šeimą, o 1641 metais, po penkių dienų, kai gimsta duktė, miršta.

Be portretų, van Deikas mėgo biblinę ir mitologinę tematiką. 1619-1620 metų laikotarpiu dailininkas nutapo paveikslą "Samsonas ir Dalila". Pirmajame plane - ant brangiais rūbais pasipuošusios Dalilos kelių galiūno miegu užmigo stipruolis Samsonas. Dalila, išgavusi iš jo paslaptį, kad stripruolio galia - plaukai, tėvynainiams leidžia nukirpti jo plaukus. Vyriškis jau palinkęs su didžiulėmis žirklėmis prie galiūno kūno. Dalila gestu rodo, kad viską reikia atlikti tyliai. Už Dalilos nugaros šią sceną su baime akyse stebi senolė ir jauna moteris. Už galingos kolonos pasislėpę signalo laukia ginkluoti kariai. Dar sekundė, ir nenugalimas stipruolis taps paprastu mirtinguoju. Paveikslas žavi ir savo kompozicija, ir technika, ir tvyrančia psichologine įtampa.

Šis didelio formato (149 x 229,5 cm) aliejumi ant drobės nutapytas meno šedevras saugomas Dalviči meno galerijoje Londone. Toje pačioje galerijoje saugomas šios drobės eskizas.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]