MENAS

Vilija DUMBLIAUSKIENĖ

VILNIAUS GRAFIKAI AKLIESIEMS


A.Valentą su eksponatais supažindina parodos sumanytoja menotyrininkė D.Raudonienė Šių metų rugsėjo 6 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko parodos "Medis ir linas. Vilniečiai grafikai žmonėms su regėjimo negalia" atidarymas.

Parodos dėmesio centre - grafikos - iškiliosios spaudos - darbai. Pristatomos dvi iškiliosios spaudos technikos - medžio ir lino raižyba. Šios abi technikos ypatingos tuo, kad atspaudo spausdinamieji elementai, dažniausiai esantys vienoje plokštumoje, yra iškilesni už tarpus. Iškilesnės raižinio vietos tepamos dažais ir daromas atspaudas. Abiejų technikų galimybės skirtingos: lino raižiniuose - smulkesnės formos, o medžio raižiniuose - didesnės. Lino raižinys leidžia perteikti smulkesnius, dekoratyvesnius, o medžio - grubesnius, ekspresyvesnius formų niuansus. Paroda atveria dvi šios spaudos kūrimo proceso plotmes: pradinę, kai paruošiamas atspaudas (klišė), vadinamas negatyvas, ir baigtinę (atspaudas - pozityvas). Arba, paprastai kalbant, paveikslas, kurį ir mato į parodą atėjęs žmogus.

Taigi grafikos kūrinys pačia savo prigimtimi yra skirtas tarytum dviem skirtingoms auditorijoms: aklųjų, kai klišė skaitoma rankomis, ir reginčiųjų, kai kūrinys matomas ir vertinamas akimis.

Šio projekto sumanytoja menotyrininkė Diana Raudonienė sakė, kad svarbiausia buvo pas akluosius atvesti pačius grafikus. Jie visi buvo girdėję apie žmones su regėjimo negalia, tačiau sunkiai įsivaizdavo, kad jų darbai akluosius gali sudominti. Beje, tarp parodoje savo darbus eksponavusių menininkų atsirado žmonių, visai neblogai pažįstančių akluosius. Pavyzdžiui, Viktorija Daniliauskaitė keletą metų yra dirbusi Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Parodoje savo darbus eksponavo grafikai Jonas Čepas, Arvydas Pakalka, Inga Dargužytė, Laisvydė Šalčiūtė, Danutė Kairytė, Danutė Gražienė, Kęstutis Vasiliūnas, Roberta Vaigelaitė, Gerardas Šlektavičius ir jau minėta Viktorija Daniliauskaitė.

Darbai šiai parodai nebuvo specialiai kurti ar pritaikyti akliesiems suvokti. Jie tiesiog atrinkti atsižvelgiant į klišės reljefiškumą, kontūrų aiškumą ir kitus, kūrinį skaitant pirštais, o ne akimis, svarbius dalykus. Nepaisant to, suvokti raižinius be reginčiojo paaiškinimų buvo net labai nelengva.

D. Raudonienė džiaugėsi, kad dailininkai labai geranoriški ir paskolino jau anksčiau sukurtus darbus iš savo dirbtuvių. Susidomėjimas paroda buvo didelis. Lankytojai atidžiai studijavo raižinius, skaitė greta padėtus jų aprašus, dalinosi įspūdžiais. Daugelis sakė, kad labai sunku suprasti, kas pavaizduota raižiniuose, tačiau visi pripažino, kad tokia paroda labai reikalinga. Paveikslus skaityti rankomis reikia įprasti... Parodos organizatoriai siūlė ir regintiesiems trumpai pamėginti atsidurti tamsos pasaulyje, ir ne akimis, bet rankomis pajusti meną, tačiau norinčių užsidėti juodus akinius beveik neatsirado.

Parodos atidarymo metu tie, kurie dar šiek tiek matė, galėjo stebėti šiuolaikinį japonų šokį "Sužydėjimas", ir jau visi - ir matantys, ir nematantys - klausytis nuostabios klasikinės muzikos. Koncertavo vokalinis moterų ansamblis, vadovaujamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojos docentės Aušros Stasiūnaitės. Prie puikios nuotaikos labai derėjo ir atšaldytas, rožių prieskonį turintis baltasis vynas. Jį pristatė UAB "Mineraliniai vandenys" atstovas. Ypatingas ne tik pats vynas, bet ir jo butelių etiketės: vyno rūšis ir pavadinimas užrašyti brailio raštu.

Parodos organizatorių - VšĮ Kultūros artelė - teigimu, šiuo projektu norima užmegzti glaudesnį dialogą, ugdyti pažinimo ir atradimo džiaugsmą, skatinti komunikaciją tarp meno ir regėjimo negalią turinčių žmonių.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]