ŠVIETIMAS IR REABILITACIJA

Rita KIŠKIENĖ

IŠGIRSTI, KAIP VERDA PUODAS


Kiekvienas iš mūsų žino, kas yra knyga. Net ir nemėgstantys skaityti pasakys: yra vaikiškos, mokslinės knygos, detektyvų, nuotykių, meilės romanai, poezijos rinkiniai. Kai kas dar žino, kad knygos gali būti parašytos brailio raštu, įgarsintos į magnetofono juosteles ar kompiuterių plokšteles. Pastaruoju metu vis populiaresnės tampa elektroninės knygos, kai žmogus skaito ne knygą, o kompiuteryje esantį elektroninį tekstą. Tačiau retas kuris yra girdėjęs apie interaktyvias knygas. Sąvoką "interaktyvus" pasitelkus tarptautinių žodžių žodyną apibūdintume žodžiais "esantis tarp", "tarpusavyje susijęs". Taigi interaktyvi knyga - tai knyga, jungianti tarpusavyje kelias veiklos sritis, skatinanti žmogaus sąveiką su jomis, aktyvų dalyvavimą suvokimo procese.

Interaktyvių knygelių lapaiInteraktyvių knygelių kūrimas prasidėjo prieš šešerius metus, kai LASUC kompiuterių technikos taikymo skyriaus vedėjas Vitas Purlys vienoje specialiųjų priemonių parodoje pamatė priedą kompiuteriui "Intellekeys" ir nusprendė jį įsigyti. Pedagogai šį priedą pavadino "kalbančia lenta". Iš tiesų tai ant stalo pastatoma lenta, atliekanti kompiuterio klaviatūros funkcijas. Dirbant su šia lenta, monitoriuje nesimato jokio vaizdo. Ant lentos dedamas popieriaus lapas su paveikslėliais, kurie gali būti reljefiniai ar reginčiųjų raštu ir, spaudžiant sutartines zonas, atsiranda garsas. Tai gali būti įvairūs gamtos, aplinkos garsų, muzika, tekstas.

V. Purlys subūrė pedagogų grupę, norinčią išbandyti "kalbančios lentos" galimybes. Taip atsirado kalbantis Lietuvos žemėlapis, jo sudarytojas - LASUC geografijos mokytojas Vygandas Mockūnas, naminiai paukščiai - apie juos medžiagą surinko ir paruošė ikimokyklinio skyriaus pedagogės, naminiai gyvuliai ir laukiniai žvėrys - logopedės Ritos Kiškienės darbas. Daug medžiagos apie augalus, gyvūnus, vaikus pateikė specialioji pedagogė Vida Šakočiūtė.

Ne visi interaktyvių veiklų kūrimo pradininkai tęsė pradėtus darbus. Liko patys ištikimiausi - tai specialioji pedagogė Vida Šakočiūtė ir logopedė Rita Kiškienė. Jos pabandė šiam priedui pritaikyti pasakas. Taip atsirado logopedės Ritos Kiškienės pasakos "Trys paršiukai", "Kamuoliai", specialiosios pedagogės Vidos Šakočiūtės "Ropė", "Onutės atostogos kaime".

Kuo ypatingos tos knygelės? Visų pirma jos leidžia vaikams prieš pradedant skaityti pasakėles, susipažinti su atskirais veikėjais. Štai pasakoje " Trys paršiukai" - veikėjo paršiuko knygelė. Vaikas atsiverčia knygelės lapą ir "Intellekeys" lentoje įdėtame lape paspaudęs sutartinį ženklą, kuris yra ir knygelėje, išgirsta knygelėje pavaizduoto daikto dalies garsinį aprašymą. Taip jis verčia knygelės lapus ir spausdamas sutartinius ženklus, susipažįsta su pasakos veikėju. Tokių knygelių yra tiek, kiek pasakoje veikėjų. Pačioje pasakos knygelėje pavaizduoti jau sugrupuoti veikėjai, atitinkantys pasakos siužetą. Skaitydami knygelę, vaikai gali pasirinkti klausymo būdą: ar jie nori klausytis pasakos teksto, ar teksto ir garsų, ar kurti pasaką tik iš pateiktų garsų. Šios knygelės klausytojams suteikia nepakartojamų emocijų, nes paspaudę paveikslėlį, jie išgirsta, kaip verda puodas, staugia piktas vilkas, kriuksi išsigandę paršiukai. Su šiomis knygelėmis įdomu pažaisti ir suaugusiems, todėl pedagogai mano, kad knygelės galėtų būti puiki tėvų ir vaikų bendravimo priemonė. Be to, su viena pasaka galima žaisti įvairiais būdais, kuriuos sugalvoja jas kuriantys pedagogai.

Interaktyvių knygelių lapaiLogopedė Rita Kiškienė sukūrė knygelę apie kamuolius. Joje vaikai per tekstą, muziką, garsus susipažįsta su kamuolių dydžiais, įvairiais paviršiais. Sužino, kad kamuoliai gali reikšti ir saulę, ir senį Besmegenį, ir žmogaus galvą.

Specialiųjų klasių mokytoja Vida Šakočiūtė savo knygeles pritaikė ne tik regėjimo, bet ir intelekto negalę turintiems vaikams. Jos pasakose gausų įvairiausių gamtos, ypač gyvūnų garsų, piešinukai papildyti aplikacijomis iš natūralių medžiagų: kailio, šerių, įvairios faktūros medžiagų - tai padeda specialių poreikių vaikams geriau suvokti paveikslėlius.

"Intellekeys" priedas gali būti sėkmingai naudojamas ir mokant mokinius skirti ilguosiuos, trumpusius balsius, balsius ir dvibalsius. Tokia yra kalbinės medžiagos ugdomoji priemonė "Kalbantis traukinys". Jos sudarytoja - logopedė Rita Kiškienė.

"Intellekeys" priedo galimybėmis susidomėjo ir Lietuvos specialieji pedagogai. Praeitais metais Vito Purlio organizuotame projekte dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Simno mokytojos. Jos susipažino su jau padarytais darbais ir pačios pabandė sukurti skirtingos tematikos veiklas. Pedagogės džiaugėsi tokiomis puikiomis galimybėmis ir nusprendė tęsti pradėtus darbus.

LASUC pedagogai džiaugiasi, kad atsiranda vis daugiau bendraminčių ir tikisi: ateis laikas, kai tokias knygeles bus galima skaityti bibliotekų skaityklose, reabilitacijos centruose.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]