LASS LITERATŲ KŪRYBA

Zenonas KAVALIAUSKAS

 


Valentino AJAUSKO piešinysMEILĖS UŽTAISAS

 

Meilės temos neišsenka

Kaip šaltinis tyras,

Vieno bučinio užtenka -

Suskamba kaip lyros.

 

Vieno kuždesio tereikia,

Kai mėnulis švyti,

Meilės užtaisas suveikia -

Žiedus reiks mainyti.

 

Ir nerimsta, nenurimsta

Dėl savosios meilės,

Ir giliau į ją vis grimzta,

Kolei gimsta eilės.

 

Gimsta dainos, gimsta eilės,

Gimsta serenados,

Širdys pilnos, pilnos meilės -

Čia kol kas ne badas.

 

Jau ne vien mėnulis švyti

Ir veideliai kaista,

Jau žiedeliai sumainyti,

Skinti rūtas leista..

 

Meilės temos neišsenka,

Kaip šaltinis tyras.

Gal eiliuoti jau užtenka,

Skambint stygom lyros?

 

EILĖRAŠTIS - AUTOGRAFAS

 

Kai nėra ko veikti, rodos,

Laiko į valias.

Paganyki mano juodas

Juodas aveles.

 

Jos manoj širdy augintos,

Jos ir liks man savos.

Į baltas lankas išgintos

Įkvėpimo gavus.

 

Tad ir būk tas piemenėlis

Tų manų avių,

Kad kiekvienas skiemenėlis

Taptų tau gaiviu.

 

Kad kažin kur nenuklystų

Nė viena avis,

Garbinu už jas aš Kristų

Ir dėkoju vis.

 

Už man duotą tartum maną

Mūzą ir rankas,

Už avis, kurios dar ganos

Po baltas lankas.

 

NE UŽ DYKĄ

 

Sutikau aš mergužėlę,

Įteikiau gvazdiką,

Pasakiau, kad šitą gėlę

Duodu ne už dyką.

 

O tas žiedas jai pritiko

Prie kasų ir veido,

Tad mergelė nesupyko,

Pabučiuoti leido.

 

Jei jau leido pabučiuoti,

Leis ir apkabinti.

Nežinau, kiek reiks dar duoti,

Kiek gvazdikų skinti?

 

Mano naktys, mano dienos,

Mano toks pasaulis,

Be žvaigždžių, be mėnesienos,

Be šviesumo saulės.

 

Tad viliosiu mergužėles

Iš triukšmingo miesto,

Kad savąja širdužėle

Man į širdį šviestų.

 

Jei į širdį imtų šviesti,

Šviestų ir į kelią.

Nereikėtų man beliesti

Baltąją lazdelę.

 

IŠ RUNKELINIO UŽRAŠŲ

 

Man cunamis nebaisus,

Aš be milijonų.

Dėviu kelnes ir batus,

Krikštytas aš Jonu.

 

Nors tas apavas guminis

Vos ant kojų laikos,

Bet esu aš runkelinis,

Kurs prie visko taikos.

 

Dar apsiginu nuo bado

Pataikaudams valdžiai,

Pastaroji špygom bados,

Guodžia saldžiai, saldžiai.

 

Gaidžio metai, graudžios dainos

Ir dainuok, kad nori jas,

Padidėjo buvę kainos

Už elektrą ir dujas.

 

Štai tau, Lietuva Tėvyne,

Vėliava trijų spalvų.

Kur bedingsi, runkelini,

Su vis gurgiančiu pilvu.

 

Brangs ir batai, brangs ir kelnės,

Brangs, kas tviska ir netviska.

Mūsų kraštą valdo velnias,

Kurs praryja viską viską.

 

Kurs praryja viską viską

Ir tik dalį teišspjauna.

Tąsyk runkelinis tviska,

Kai išspjauto dalį gauna.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]