RENGINIAI

Adolfina SAKALAUSKIENĖ

ŠVENTĖME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ


Šių metų kovo 15 dieną Klaipėdos regos ugdymo centre (RUC) vyko literatūrinė popietė-susitikimas su aklais ir silpnaregiais poetais ir dainininkais, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai minėti.

Visi drauge kūrėme nedidelį, bet žmoniškai šiltą, gražų stebuklą - šventę. Juk kartais mums reikia nors mažos kruopelytės meilės, džiaugsmo, šypsenos, dėmesio vienas kitam, o ypač tiems, kurie prarado Dievo dovaną - regėjimą, bet jų gabumai, troškimai, svajonės nesiskiria nuo kitų, sveikų, žmonių.

Jaukioje, tautine atributika papuoštoje salėje vyko vakaronė. Į šventę pakvietėme uostamiestyje gyvenančius akluosius ir silpnaregius. Padedant RUC darbuotojams į šventę suvažiavo svečiai, kupini vilties, kad pas mus sužinos kažką nauja, pasidalins mintimis...

Šventę pradėjome uždegdami žvakes, kurios skleidė šilumą, rimtį ir gerų darbų apmąstymą. Salėje kartu sugiedojome V. Kudirkos "Tautišką giesmę" - nepriklausomos Lietuvos himną. Tai buvo tarsi ženklas naujiems darbams nepriklausomoje Lietuvoje. Šventinę programą pradėjo RUC mažieji "pelėdžiukai", kurie padainavo dainelę "Lietuvos šeima". Vakaronėje dalyvavo regėjimo netekę žmonės. Edmundas Pocius - poetas, satyrikas, prozininkas. Jis žinomas ne tik Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje. Edmundas raiškiai ir įtaigiai padeklamavo savo kūrybos eilių - visus sužavėjo savo posmais apie Tėvynę, meilę.

Vida Miknienė - literatė. Vaikystėje dėl gydytojų aplaidumo tapo silpnaregė. Savo eilėraščius spausdino Klaipėdos spaudoje. 1996 metais Lietuvos aklųjų biblioteka išleido jos garsinę knygą kasetėje "Ledonešis". Savo posmų poetė skaitė brailio raštu. Nustebino mus subtiliu dainavimu - atliko romansus.

Dainos aktyvi mylėtoja - su daina ji nesiskiria jau daugelį metų - nepaprastai šviesus žmogus Zofija Vilkienė. Ją gamta apdovanojo geru balsu - jį paveldėjo iš tėvų. Balsą lavino pas profesionalius muzikus ir dabar ji džiugina kitus. Dainavo apie jūrą, meilę, bičiulystę.

Niekada nesiskiriantis su muzika, entuziastingas meno mylėtojas Jonas Drėgva visus sužavėjo daina. Tai grojantis keliais instrumentais, įvairių konkursų ir festivalių daugkartinis laureatas, ansamblio "Prisiminimas" narys, muzikos kapelos "Vyra" narys, bandęs jėgas kompozicijoje - aranžavo lietuvių liaudies dainas.

Nuostabia melodija šventėje dalyvavo ir silpnaregiai mokiniai, kurie integruotai mokosi mokyklose ir dalyvauja RUC papildomame ugdyme. Kaip į gimtinę sugrįžę vyturėliai dainavo Aušrelė Rimeikytė ir Andrejus Jefimovas.

Marius Simonaitis, anksti netekęs regėjimo, RUC ugdytinis, atliko A. Paltino kūrinėlį "Sukasi poros". Jam talkino savo balsu tiflopedagogė Laima Bukauskaitė. Skambėjo dainos, žiūrovai plojo.

Po poetų ir dainorėlių pasirodymo mažieji atliko žemaičių polkutę, o po to bendrame ratelyje, susikibę rankomis, sudainavome dainą J. Marcinkevičiaus žodžiais "Tai gražiai mane augino".

Vakaronė buvo nuostabi. Gerų emocijų ir įspūdžių buvo daug.

Labiausiai džiugino mus, kad antrus mokslo metus baigiantys RUC darbuotojai sugebėjo suburti regėjimo negalią turinčius vaikus ir suaugusius, kurie lavina savo sugebėjimus, teikia džiaugsmą aplinkiniams. Galime teigti, kad mūsų devizas - gyvenimo kokybė - sėkmingai vykdomas.

Po koncerto niekas nenorėjo skirstytis. Prie vaišių stalo bendravo, dalijosi įspūdžiais vieni su kitais, džiaugėsi, kad gera būti kartu.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]