IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


PEDAGOGĖ JADVYGA TAUJANIENĖ

Spalio 19 d. sukanka 80 metų, kai gimė Jadvyga Taujanienė (Jasinskaitė), pedagogė, ilgametė kauniečių tiflopedagogų ugdytoja.

J. Taujanienė gimė 1925 metais Juodupėnuose, Kretingos raj. 1940-1943 m. mokėsi Kauno amatų mokykloje, kurioje įgijo mezgėjos specialybę. 1943-1944 m. ten pat dirbo mezgimo instruktore ir vakarais lankė suaugusiųjų gimnaziją. 1960 m. neakivaizdžiai baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą, kurioje įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. 1946-1960 m. dirbo mezgimo mokytoja Kauno aklųjų internatinėje mokykloje. Nematančias mergaites išmokė megzti ne tik fanginėmis mašinomis, bet ir virbalais. Panaikinus mezgimo klasę, tapo pradinių klasių mokytoja ir išdirbo iki 1970 m. 1970-1991 m. dirbo suaugusių aklųjų vidurinėje mokykloje Kaune mokytoja. J. Taujanienė per 45 pedagoginio darbo metus su aklaisiais daug nuveikė jų švietimo srityje. Tobulino brailio rašto mokymo metodiką, konsultavo mažiau patyrusius mokytojus, organizavo metodinius užsiėmimus, dalyvavo teorinėse-praktinėse konferencijose, skaitė pranešimus.

Dirbdama pradinių klasių mokytoja, pagamino daug vaizdinių priemonių akliems mokiniams. Taip pat labai didelį dėmesį skyrė jų savarankiškumui ugdyti. Buvę mokytojos J. Taujanienės mokiniai ir dabar su dėkingumu prisimena jos pamokas, nuoširdų darbą su neregiais. Mokytojos prisiminimai įrašyti į garso juostelę ir saugomi Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriuje.

J. Taujanienė mirė 2001 m. rugpjūčio 28 d. Kaune.

 

GRAŽUS POETO JUBILIEJUS

Spalio 25 d. grigiškiečiui (Vilniaus m. mikrorajonas) poetui Broniui Kondratui sukanka 90 metų.

B. Kondratas gimė 1915 metais Taline, Estijoje. Po Pirmojo pasaulinio karo, apie 1920 m., tėvai su šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno motinos tėviškėje Rokiškio raj. Gyvenimo verčiamas nuo jaunų dienų pradėjo dirbti. Labai daug mokėsi savarankiškai. Vidurinį išsilavinimą įgijo vakarinėje mokykloje. 1938-1939 m. Kaune lankė lituanistikos paskaitas. Piešimo ir dailės mokėsi pas giminaitį J. Vienožinskį. Pokario metais ilgą laiką vadovavo Rokiškio dailės darbų cechui, pats dirbo dailės ir dizaino srityje. 1975 m. susirgo glaukoma, pradėjo silpti regėjimas, teko atsisakyti mėgstamo dailininko darbo. Dar vėliau, ligai progresuojant, apako. 1988 m. persikėlė gyventi į Grigiškes.

B. Kondratas - žinomas poetas. Pomėgis literatūrai pradėjo ryškėti ankstyvoje vaikystėje. Pirmieji eilėraščiai spausdinti tarpukario žurnaluose: "Žvaigždutėje", "Kregždutėje", "Šaltinėlyje", "Skautų aiduose" ir kt. Aštuntajame dešimtmetyje, tarsi gavęs antrąjį kvėpavimą, pradėjo aktyviai darbuotis poezijos baruose. Jo eilėraščiai spausdinami Rokiškio rajono periodikoje, sutrikus regėjimui - žurnale "Mūsų žodis", neregių literatų kūrybos almanachuose "Prisimenu dar karklų kvapą", "Vaivorykštė" ir "Žodžio spalvos". Poetas iki šiol dirba labai produktyviai ir jau yra išleidęs penkias poezijos knygas. Pirmoji "Tarp minties ir akmens" išleista 1998 m. B. Kondratas du kartus tapo neregių literatų kūrybos konkursų laureatu - 1998 m. ir 2001 m. B. Kondrato kūrybinis darbas rodo, kad amžius netrukdo polėkiui, jo žodžiais tariant, "eilėraščių sukurta tiek, kad užtektų dar keliems rinkiniams išleisti".

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Lapkričio 4 d. sukanka 50 metų, kai gimė Vladas Bagdonas, operos dainininkas, "Vilniaus" aklųjų choro direktorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vokalo dėstytojas.

Lapkričio 6 d. sukanka 75 metai, kai gimė Vytautas Merkys, aktyvus LASS veikėjas Panevėžyje, pirmasis neregys radijo mėgėjas trumpabangininkas Lietuvoje.

Lapkričio 13 d. sukanka 260 metų, kai gimė Valentinas Hajuji (1745-1822), pedagogas, sistemingo aklųjų mokymo pradininkas Prancūzijoje ir Europoje.

Lapkričio 21 d. sukanka 50 metų, kai gimė Vygantas Mockūnas, pedagogas, jaunųjų sportininkų ugdytojas.

Lapkričio 28 d. gimė Beatričė Grincevičiūtė (1911-1988), dainininkė, liaudies artistė.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]