LASS LITERATŲ KŪRYBA

 

 


Zinaida RAKAUSKIENĖ

 

Vėlinių vakaras

 

Tyliai sėlina Vėlinių vakaras

Ir tamsa ant laukų.

Mirga, plevena žvakelės

Ant artimųjų kapų.

 

Tylu... Žvakės dega...

Ant lūpų sustingus malda,

Atleisk, Dieve geriausias,

Jei įskaudino kada Tave.

 

Ilsis mirusių vėlės,

Saugomos tavo šviesos,

Tik akmeniniai paminklai

Mena, kad gyveno čia kitados.

 

Vaikystė

 

Kas galėtų tėviškėn grąžinti

Ir vaikystę basą man primint,

Bet į praeitį vartai užrakinti -

Raktai nuskendo vaikiškoj širdy.

 

Apgaubta tylos, praeitis užmiega,

Sapnuose nekalta vaikystė lieka,

Pasiklydus tarp išvaikščiotų takų,

Tarp tikrų, nepameluotų tėviškės jausmų.

 

Valentino AJAUSKO piešinys

Kryžių kalnas

 

Stovi kryžiai didingi,

Prie jų glaudžias maži.

Kiek kančios, skausmo

Slepia jie praeity.

 

Prašymai Dievui sudėti -

Išsakyta malda...

Laukimas žmonėse pasilieka

Ir apraudota auka.

 


 

Algimantas KATILIUS

 

Vėlinės

 

Metai gervėmis skrenda į tolį,

Pasilieka širdy liūdesys,

Ir svajonė, linksmoji svajonė,

Apie tai, kai mes buvom jauni.

 

Kai nebuvo skaudžių praradimų,

Neturėjome metų naštos,

Kai atrodė, jog laimei užgimę,

Kai netildavo posmai dainos.

 

O šiandieną netilsta čia raudos,

Dega, dega žvakučių šimtai,

Ir nuo sielvarto žemei net skauda -

Tokie brangūs jos ilsis vaikai...

 

Tykiai verkia naktis rudeninė,

Tykiai verkia visa Lietuva,

O, Tėvyne, tu, mano Tėvyne, -

Tik per auką tapai tu laisva.

 


 

Teofilija ŽEMAITYTĖ

 

Man - devyniasdešimt,

Bet aš dar studentė.

Dar jaučiu: kūrenas

Dvasioj židinys,

Nors ir kalendoriaus

Vis lapeliai krenta,

Bet man dar atrodo,

Kad pirmyn eini...

Jeigu jau ugnelė

Baigiasi rusenti,

Reikia neišsemti

Pelenų karštų.

Tik degtukas vienas -

Sieloje vėl šventė:

Po pliauskelę meilės

Židinin metu.

 

"... išlaisvinkime gerumą..."

K.R.Doveika

 

Džiaugiamės mes laisve -

Įkūnyta idėja,

Įkalintas gerumas

Dūsta užmaršty.

Tik žaizdre karščiausiam

Geležis lankstėja,

Tik jame ir aukso

Priemaišos ištirps.

 

Užvaldyt mūs širdis

Tamsios jėgos skuba.

Meilės kibirkštėlę

Įpūsti reik skubėt,

Išlaisvinti gerumą

Iš beteisio rūbų -

Tegu nepaskęsta

Sumaiščių duobėj.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]