KULTŪRINĖS VEIKLOS 40-MEČIUI

Irena VOLODKIENĖ

KETURIASDEŠIMT DARBO PAVASARIŲ


Balandžio 23 d. į Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų šventinį renginį rinkosi svečiai, meno mėgėjų kolektyvų dalyviai, LASS Šiaulių įmonės darbuotojai. Renginys prasidėjo diskusija, kurioje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Edvardas Žakaris, LASS centro tarybos atsakingi darbuotojai, Šiaulių miesto savivaldybės atstovai, Šiaulių miesto kultūros centro vadovai, kultūros namų darbuotojai. Su keturių dešimtmečių istorija, naujai išleistu kultūros namų metraščiu, veiklos kryptimis trumpai supažindino kultūros namų vedėja Ginta Petrauskienė. Svečiams buvo įteiktos šiemet išleistos dvi naujos kompaktinės plokštelės: vienoje iš jų "Tylus, tylus vakarėlis" įrašytos folkloro ansamblio "Sedula", kitoje - liaudiškos muzikos kapelos "Šelmiai", mišraus vokalinio ansamblio "Dermė" ir folkloro ansamblio "Sedula" dainos ir instrumentiniai kūriniai.

Šiauliečių šventėje dalyvavo LR Seimo narys Edvardas Žakaris su žmona JolantaDiskusijoje dalyvavusieji atkreipė dėmesį į regėjimo negalią turinčių žmonių integraciją į visuomenę, kai žmonės neskirstomi į neįgaliuosius ir sveikuosius, ir negailėjo pagyros žodžių: Šiauliai - išskirtinis miestas, kuris šioje srityje daugiausiai pasiekė.

Kokia gi buvo ta pradžių pradžia? 1956 metais susibūrė pirmieji meno entuziastai. Kultūros namų metraštyje rašoma, jog "pirmasis koncertas įvyko 1957 metų balandžio pabaigoje Lieporių pradinėje mokykloje. Žmonių susidomėjimas buvo toks didelis, kad gausus būrys žiūrovų koncerto klausės prie atvirų mokyklos langų." 1963 metais jau buvo susibūręs mišrus choras, kaimo kapela, dūdų orkestras, dramos ratelis, estradinis ansamblis ir šokių kolektyvas. 1965 metais gegužę įsteigus kultūros namus pagerėjo sąlygos meno saviraiškos kolektyvų darbui, skirtos lėšos kultūrinei veiklai. Kultūros namų direktoriais dirbo Kazys Alminas, Algimantas Vileikis, Kazimieras Kižauskas, Kazimieras Gailius, Jolanta Žakarienė. Nuo 2005 metų kultūros namų vedėja dirba Ginta Petrauskienė.

1970 metais kultūros namuose veikė 13 meno mėgėjų kolektyvų. Kultūrinis darbas buvo dirbamas ne tik Šiauliuose, bet ir devyniuose aplinkiniuose rajonuose. 1985 metais vaikų sektorius persikelė į naujas patalpas vaikų klube "Berželis". Vyko aktyvus sportinis darbas. Kas dveji metai LASS organizuotose šventėse - apžiūrose šiauliečiai ne kartą buvo pripažinti geriausiais ir buvo siunčiami dalyvauti dainų šventėse.

Bėgo metai, keitėsi vadovai, meno mėgėjų kolektyvų dalyviai. Tik meilė muzikai liko pastovi - juk lietuvis be muzikos ar be dainos nepradėdavo nė vieno sunkesnio darbo. Dalyvaudami meno mėgėjų veikloje neregiai sugebėdavo įveikti savo negalią ir kaip lygūs su lygiais dalyvauti įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Atsirado ir savų kompozitorių. Ir kokie gi koncertai būtų be Augustino Kasparavičiaus valso "Prie Sedulos", "Vestuvinio išleistuvių maršo" ar Juozo Dzidoliko valso?

1990 metais susiklosčius sunkioms ekonominėms sąlygoms respublikoje ir Aklųjų sąjungoje buvo atsisakyta kultūrinio darbo Šiaulių zonos rajonuose, sportinės veiklos, netekome ir vaikų klubo būrelių. Pagalbos ranką ištiesė Šiaulių miesto savivaldybė, kuri nuo 1992 metų rugpjūčio perėmė kultūros namų darbuotojų etatus ir šitaip užtikrino aklųjų ir silpnaregių dalyvavimą kultūrinėje veikloje. Nuo 2000 metų kultūros namai tapo Šiaulių miesto kultūros centro padaliniu. Iš svarbiausių renginių jau tapusių tradiciniais reikėtų paminėti Advento vakarus "Šventas laukimas" , vaikų "Vaikystės spindulėlis", vokalinių ansamblių "Dainuok, širdie", Gubernijos mikrorajono "Ir aš čia gyvenu" šventes.

Į sceną pakviečiami visi keturi meno mėgėjų kolektyvai: tai folkloro ansamblis "Sedula" (vad. Virginija Gintilaitė), tautinių šokių kolektyvas (vad. Egidija Šėgždaitė), liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai" ( vad. Arūnas Šliauteris), mišrus vokalinis ansamblis "Dermė" (vad. Daina Kavaliauskienė). Pirmasis kolektyvą sveikina LR Seimo narys Edvardas Žakaris ir ilgametė kultūros namų vedėja Jolanta Žakarienė, linki, kad sunkumai taptų atspirtis į sėkmę , nauji iššūkiai skatintų siekti dar didesnių tikslų. "Sedulos" vadovei Virginijai Gintilaitei ir renginių organizatorei Irenai Volodkienei įteikti kultūros ministro Vladimiro Prudnikovo padėkos raštai už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą darbą. LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas ir kultūros bei informacijos patarėja Danutė Cidzikienė Lietuvos liaudies kultūros centro padėką įteikė folkloro ansambliui "Sedula" ir vadovei Virginijai Gintilaitei. LASS centro tarybos padėkomis apdovanoti seniausi meno mėgėjų kolektyvų dalyviai : Elena Kižauskienė, Aldona Meškonienė, Kazimieras Kižauskas, Stasė Šukienė. Padėkos įteiktos Kultūros centro direktoriui Virginijui Stonkui ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Justinui Sartauskui už pagalbą ir paramą puoselėjant aklųjų ir silpnaregių meninę saviraišką.

Meno mėgėjų kolektyvų dalyviai, vadovai, darbuotojai apdovanoti Šiaulių m. mero, Kultūros skyriaus vedėjos Patricijos Bielskienės, Kultūros centro direktoriaus Virginijaus Stonkaus padėkos raštais.

Šiaulių LIONS klubas meno mėgėjų kolektyvų veiklai skyrė vieną tūkstantį litų, Šiaulių moterų LIONS klubas padovanojo monitorių, Šiaulių miesto kultūros centras - spausdintuvą, VšĮ Šiaulių ir Tauragės aklųjų ir silpnaregių taryba padovanojo buitinių reikmenų, reikalingų kultūriniams renginiams organizuoti, sveikinimus tęsė LASS Šiaulių įmonės administracija, lopšelio - darželio "Coliukė" kolektyvas.

Po sveikinimų susirinkusius linksmino Kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai. Meno mėgėjų kolektyvų dalyviams vedėja įteikė naujas kompaktines plokšteles.

Šventinis koncertas baigiamas Alvydo Valentos žodžiais: "Pasaulis aplink mus ūžia, gaudžia, skuba ir lekia. Norime to ar nenorime ir mes turime lėkti, skubėti - šokti tą pasiutpolkę ir niekada nepavargti, nes pavargę niekam nereikalingi... Kūryba gal vienintelis mums duotas šansas sustoti, apsižvalgyti, išmokti atskirti tikruosius pasaulio pavidalus ir jo kaukes."

Uždegami fejerverkai ant šventinio torto, dainuojama lietuvių liaudies daina "Pasodinom ąžuolą". Renginį vedė Irena Volodkienė ir Ginta Petrauskienė. Susirinkusieji pakviečiami į fojė veikiančią rankdarbių, literatūrinių muzikinių leidinių ir fotoparodą "Mūsų šiokiadieniai ir šventės".

Šventinis renginys baigiamas vakarone, kurioje visus linksmino Rėkyvos kultūros namų popgrupė "Fortūna" (vadovas J. Muliarčikas).

Renginį rėmė Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių LIONS klubas "Alka", Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, AB "Gubernija", VšĮ Šiaulių ir Tauragės aklųjų ir silpnaregių taryba, LASS Šiaulių įmonė, AB spaustuvė "Titnagas", dizaineris Petras Slonskis.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]