DĖMESIO!

 

UAB "REGSEDA" GAVO ES FINANSINĘ PARAMĄ


UAB "Regseda" įkurta 1959 metais. Šiuo metu įmonėje dirba 90 darbuotojų, dauguma - regos sutrikimų turintys asmenys. Pagrindinė bendrovės produkcija - įvairios kanceliarinės ir kartono prekės, gaminiai iš metalo: dekoratyvinės tvorelės, laiptai, metalo konstrukcijos, gaminiai iš šiaudų.

2004 metais UAB "Regseda" pateikė paraišką programai "PHARE 2002. Ekonominė ir socialinė sanglauda Lietuvoje pagal subsidijų schemą. Tiesioginė parama privatiems turizmo paslaugų teikėjams."

UAB "Regseda" pateikto projekto pavadinimas - "Šventosios turizmo infrastruktūros plėtra ruošiantis struktūriniams fondams." Šiuo projektu buvo prašoma subsidija bendrovei priklausančių poilsio namų "Švytis" rekonstrukcijos techninei dokumentacijai parengti.

Projektas buvo palankiai įvertintas Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA www.lvpa.lt) bei Ūkio ministerijos (ŪM www.ekm.lt) ir buvo skirta subsidija numatytai projekte veiklai įgyvendinti.

Šiuo metu naudojant gautas lėšas yra atliekami architektūriniai projektavimo darbai, ruošiama poveikio aplinkai vertinimo analizė ir rengiamas verslo planas. Parengus šią techninę dokumentaciją bus teikiama paraiška ES struktūrinių fondų paramai gauti, poilsio namų "Švytis" rekonstrukcijos darbams atlikti.

Ši PHARE 2002 parama labai pagerino bendrovės plėtros perspektyvas. Tikimasi, kad taip pat bus gauta ES struktūrinių fondų parama, o tai leis įgyvendinti bendrovės planus - rekonstruoti poilsio namus "Švytis" ir sukurti naujų darbo vietų regos sutrikimus turintiems asmenims.

Be to, projekto įgyvendinimas prisidės prie Šventosios apgyvendinimo ir turizmo infrastruktūros vystymo bei regėjimo negalią turinčių asmenų įdarbinimo.

Planuojama, kad rekonstrukcijos darbai bus pradėti 2006 metų pabaigoje.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]