TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

VIENKARTINIS TURTO DEKLARAVIMAS


Praėjusių metų pavasarį gana didelio visuomenės dėmesio sulaukė gyventojų pajamų deklaravimo vajus. Daliai gyventojų, t.y. tiems, kurie gavo vadinamų b klasės pajamų (t.y. tokių pajamų, iš kurių pajamų mokesčio neišskaito, pajamų deklaravimas buvo privalomas, o kiti, pvz., tie, kurie turėjo teisę į dalies sumokėto pajamų mokesčio sugrąžinimą, galėjo pajamas deklaruoti savanoriškai. Šiemet gyventojų pajamų deklaravimas taip pat vyksta. Kaip ir pernai, deklaracijos turi būti pateikiamos iki gegužės 1 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniams skyriams. Tačiau prie pajamų deklaravimo plačiau neapsistosime, nes tai žmonėms jau nėra naujiena. Be to, apie tai buvo rašyta 2003 m. "Mūsų žodyje" Nr. 2. gyventojų pajamų mokesčio aptarimui skirtame straipsnyje "Kam sumažės, o kam ir padidės", be to, pernai apie pajamų deklaravimą buvo išleistas specialus leidinys brailio raštu. Tačiau šiemet, be minėto pajamų deklaravimo, atsirado ir kita deklaravimo rūšis - tai vienkartinis gyventojų turto deklaravimas. Šį deklaravimą reglamentuoja LR vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymas, priimtas 2003 m. gruodžio 18 d., įstatymo Nr. IX-1910, skelbtas "Valstybės žiniose", 2003 m. gruodžio 30 d., Nr. 123-5582.

Kas privalo deklaruoti turtą

Pagal minėtą įstatymą turtą privalo deklaruoti ne visi LR gyventojai, o tik tie, kurie turi taip vadinamo deklaruojamo turto. Toks turtas yra:

1) piniginės lėšos, turimos tiek bankuose ar kitose kredito įstaigose, tiek ir ne šiose įstaigose, pvz., namuose, jeigu jų bendra suma viršija 50 000 litų;

2) pasiskolinti ir negrąžinti pinigai, jeigu jų bendra suma viršija 2 000 litų;

3) kitiems asmenims paskolinti ir dar nesusigrąžinti pinigai, jeigu jų bendra suma viršija 2000 litų;

4) vertybiniai popieriai, (pvz., akcijos, obligacijos, taupymo lakštai, vekseliai ir pan.), jeigu jų bendra vertė viršija 2 000 litų;

5) nebaigti statyti statiniai bei kiti nekilnojamieji daiktai, kurių savininkų nuosavybės teisės nėra įregistruotos nekilnojamojo turto registre, taip pat užsienio valstybėse esantys nekilnojamieji daiktai bei kilnojamieji daiktai, jeigu šios rūšies daiktams yra privaloma teisinė registracija;

6) meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė viršija 10 000 litų;

7) kitas, nuolatinio Lietuvos gyventojo nuomone, vertingas turtas.

Labai svarbu žinoti tai, kad pagal aptariamą įstatymą deklaruoti reikia ne šiuo metu turimą deklaruojamąjį turtą, o tą deklaruojamąjį turtą, kurį jūs turėjote 2003 m. gruodžio 31 d. Jei, pvz., jūs 2003 m. turėjote tokio turto, o 2004 m. jo jau nebeturite, pvz., pardavėte nebaigtą statyti sodo namelį arba grąžinote skolą, tai jums vis tiek reikės pateikti vienkartinę turto deklaraciją ir, priešingai, jei 2003 m. gruodžio 31 d. deklaruojamojo turto neturėjote, o jo įsigijote tik 2004 m., pvz., pasiskolinote daugiau kaip 2000 Lt., arba susitaupėte daugiau kaip 50 000 Lt., tai jums deklaruoti šį turtą jau neprivaloma.

Kam ir iki kada reikia pateikti turto deklaracijas

Kaip ir pajamų deklaravimo atveju, vienkartines turto deklaracijas reikia pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniams skyriams pagal savo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki šių metų gegužės 1 d.

Aptariamos deklaracijos forma bei išsamios jos pildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-25 "Dėl vienkartinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo". (Skelbta laikraštyje "Valstybės žinios", 2004 m. kovo 9 d., Nr. 37-1214 ir Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje www.vmi.lt.)

Visi bankai, kredito įstaigos bei kiti juridiniai asmenys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gyventojo prašymo gavimo dienos privalo nemokamai išduoti deklaravimui reikalingas pažymas apie gyventojo turimus piniginius indėlius, jam paskolintas ar iš jo pasiskolintas pinigų sumas.

Jeigu gyventojas nevykdys pareigos deklaruoti jam priklausantį deklaruotiną turtą, tai vėliau, įsigydamas kokį nors vertingą turtą, negalės aiškinti, kad šį vertingą turtą jis įsigijo iš turėto deklaruotino turto, kurio jis nedeklaravo.

Jeigu mokesčių inspekcijos tarnautojams kyla įtarimų, kad gyventojas deklaruoja turtą, kurio iš tikrųjų neturi, tai jie gali pareikalauti, kad toks gyventojas pagrįstų deklaruojamo turto įsigijimo šaltinius, t.y. paaiškintų, iš kur jis šį turtą įsigijo.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]