FOTOAKIMIRKA

 

 


Centro steigimo sutartį pasirašo Kauno miesto meras A.Garbaravičius (dešinėje) ir LASS pirmininko pavaduotojas S.Armonas. Vytauto Gendvilo nuotr.Spalio 4 d. Kaune pasirašyta ilgai laukta sutartis tarp Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ir Kauno miesto savivaldybės. Sutartimi įsteigta viešoji įstaiga Kauno aklųjų ir silpnaregių centras. Naujasis centras sujungs įvairių, iki tol Kaune veikusių įstaigų veiklą bei pastangas padėti regėjimo negalios žmonėms. Centro veikla bus vystoma trimis svarbiausiomis kryptimis: pirma, kultūrinis darbas (meno saviveiklos būreliai, renginiai ir pan.), antra, socialinės paslaugos (tiek specialiosios, reikalingos tik akliesiems, tiek ir bendrosios), trečia, sveikatingumas (galimybė nuolat treniruotis sportininkams, įvairios sveikatingumo programos sportui prijaučiantiems).

LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas Stasys Babonas apie sutarties tarp LASS ir miesto savivaldybės būtinybę "Mūsų žodžiui" sakė: "LASS sprendžia aklųjų problemas gaudama lėšų iš Invalidų reikalų tarybos. Tačiau kiekvieno miesto, taip pat ir Kauno, gyventojų problemos yra sprendžiamos iš to miesto savivaldybės biudžeto. Kaune gyvenantys aklieji yra šio miesto bendruomenės nariai, tačiau jų reikalams iš miesto biudžeto lėšų nebuvo skiriama. Nuo šiol bus kitaip: 2005 metais turėsime du savivaldybės išlaikomus socialinių darbuotojų etatus ir atskirą eilutę miesto biudžete."

Ką gi, belieka kauniečiams palinkėti sėkmės ir priminti, kad geras pavyzdys kartu yra ir sektinas pavyzdys! Sektinas toms miestų ir rajonų organizacijoms, kurios savo narių įdarbinimo, socialines, buitines problemas vis dar sprendžia vienos.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]