MENAS

Danutė CIDZIKIENĖ

KVIEČIAME Į NAUJĄ PARODĄ


Katalogo 'Liečiu - matau' viršelisSpalio 19 d. Radvilų rūmuose Vilniuje atidaryta nauja meno pažinimo paroda "Liečiu - matau". Tai trečiasis neregių meninio ugdymo ilgalaikės programos "Pažinti meną pojūčiais" projektas. Šios programos įgyvendinimu jau ketverius metus rūpinasi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga ir Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras.

2000 m. džiaugėmės pirmąja tarptautine "Artesens" asociacijos (Prancūzija) skulptūrų kopijų paroda "Nuo Lespiugo Veneros iki Rodeno Mąstytojo", visą rugsėjį veikusia Lietuvos aklųjų bibliotekoje, 2002 m. tos pačios asociacijos sumanyta jau antrąja dailės pažinimo paroda "Pajuskime gamtą drauge su Sezanu". Ji vyko spalį Radvilų rūmuose . Šias parodas lydėjo 2 tarptautiniai seminarai, kuriuose dalyvavo svečiai iš Prancūzijos, šalies muziejų darbuotojai, menininkai bei menotyrininkai, neregių ugdymo specialistai, aklųjų ir silpnaregių bendruomenės nariai, besidomintys meno pažinimu. Šie neeiliniai, novatoriški projektai susilaukė plataus atgarsio ir visuomenėje, ir žiniasklaidoje.

Kilnojamoji paroda "Liečiu - matau" irgi skirta regėjimo negalią turintiems žmonėms, tik šį kartą jos liečiami objektai sukurti pagal žinomų tarpukario Lietuvos dailininkų paveikslus, ir ne Prancūzijoje, o Vilniuje, vadovaujant dailės pedagogams, konsultuojantis su ekspertais iš aklųjų bendruomenės. Pasirinkti 1920 - 1940 metų žymiausi dailininkai. Būtent jie suformavo XX a. Lietuvos tapybos veidą bei nulėmė jos raidą. Tai J. Vienožinskio, V. Drėmos, A. Galdiko, A. Gudaičio, A. Samuolio, V. Eidukevičiaus ir V. Kairiūkščio kūriniai.

Praėjusiais metais buvo suburta kūrybinė menininkų grupė (taktilinių objektų autoriai), kuriems tokia specifinė paroda kėlė pakankamai sudėtingą užduotį: kaip, kokiais būdais supažindinti regėjimo netekusį žmogų su eksponuojamais paveikslais, kuriuos sukūrė stiprios meninės individualybės, naudojusios skirtingas raiškos priemones, savaip interpretavusios tikrovę. Tokią pirmąją dailės pažinimo parodą Lietuvoje kurti ryžosi skulptorius Šarūnas Arbačiauskas, stiklo menininkė Vaida Andrašiūnaitė, tekstilininkė Sigita Blažiūnaitė, tapytojai Rūta Katiliūtė ir Eikantas Pakalka, keramikas Vygandas Vasaitis bei Meno pažinimo centro vadovė Nideta Jarockienė. Šie menininkai pateikė 11 taktilinių eksponatų (lipdytų, austų, pjaustytų ir kt.), kurie yra tarsi tarpininkai tarp tapyto paveikslo ir žiūrovo, kurie yra tarsi kuklus bandymas suteikti neregiui giliau pažinti kūryboje glūdintį didžiulį jausmų pasaulį. Liesdami taktiliniuose objektuose įvairių figūrų kontūrus, įtemptą burės kraštą, drėgną smėlėtą ežero krantą, čiuopiant minkštą kaip žolė audinio šilką ar vėsų stiklo paviršių, galima daug ką suprasti. Padeda tekstai brailio raštu, gamtos šlamesiai, įvairūs garsai ir kvapai. Išleistas brailio ir reginčiųjų raštu bei garsine forma parodos katalogas.

Džiaugiamės, kad parodos bendraautoriai yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro moksleiviai, kurie išbandė savo jėgas "Amatų gildijos" edukacinėje keramikos programoje, savo dailės suvokimo patirtus įspūdžius išsakydami "molio kalba".

Šis projektas įgyvendinamas rėmėjų, supratusių neregių bei silpnaregių poreikius, lėšomis. Nuoširdžiai dėkojame pagrindiniams rėmėjams: Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros ir sporto rėmimo fondui, Vilniaus miesto savivaldybei, Invalidų reikalų tarybai prie LR Vyriausybės, VšĮ LASS centro tarybai. Esame dėkingi ir savo puikiam partneriui - Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centrui ir jo vadovei Nidetai Jarockienei už žmonių su regėjimo negalia meninį ugdymą.

Maloniai kviečiu aklųjų ir silpnaregių bendruomenės žmones, sutrikusio regėjimo vaikus bei jų tėvelius ir pedagogus, menininkus bei menotyrininkus ir visus kitus mūsų visuomenės narius aplankyti šią pirmą Lietuvoje sukurtą meno pažinimo parodą "Liečiu - matau", kuri įsikūrusi pačiame Vilniaus centre, Radvilų rūmuose, Vilniaus g. 22. Paroda veiks iki 2004 m. lapkričio 7 d. Ją galima lankyti kiekvieną dieną (išskyrus pirmadienį) nuo 12 iki 18 val. LASS nariams įėjimas - nemokamas. Vėliau paroda iškeliaus į Panevėžio krašto muziejų.

Ekskursijas prašome užsisakyti iš anksto. Tel. (85) 2121477, 2122994.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]