VIRŠELIS

Vytautas GUDONIS

N.NODELIS. SAMSONO MIRTIS


Parašas po iliustracija

Daugeliui yra žinomas Senojo Testamento personažas, Izraelio teisėjas, garsus stipruolis Samsonas. Dar prieš jam gimstant angelo buvo pranešta, kad būsiąs skirtas Viešpaties tarnybai ir kad jam lemta išgelbėti Izraelį nuo filistinų. Jo jėgos šaltinis slypėjęs plaukuose, kurių nevalia buvo kirpti. Samsoną pražudė silpnybė moterims.

Filistinai troško nugalėti Samsoną, ir jiems pasitaikė gera proga. Samsonas pamilo gražuolę filistinietę Dalilę. Pas ją atėję filistinų kunigaikščiai, žadėdami atlygį, įkalbėjo išgauti Samsono stiprybės paslaptį. Tris kartus Samsonas jai pamelavo ir tris kartus ištrūko iš pasalos. Bet vėliau pavargo nuo įkyraus kamantinėjimo ir prisipažino, kad jo stiprybė glūdi plaukuose, nes dar motinos įsčiose jis kaip naziras buvęs paskirtas Viešpačiui ir nė karto nekirpęs plaukų. Dalilė jį užmigdė, padėjusi galvą ant kelių, ir nukirpo septynias plaukų sruogas. Pasaloje laukę filistinai sučiupo nusilpusį Samsoną, išlupo akis, įmetė į kalėjimą Gazos mieste ir pristatė malti grūdus. Po kiek laiko jam vėl ataugo plaukai ir grįžo jėga. Kartą per vieną didelę šventę filistinai atsivedė Samsoną, kad jis juos palinksmintų. Samsonas paprašė jį vedusį jaunuolį, kad leistų pailsėti atsišliejus į stulpus, laikiusius stogą, ant kurio buvo susirinkusi didžiulė minia jo pasižiūrėti. Samsonas suėmė abu vidurinius stulpus ir patraukė iš visų jėgų. Namai griuvo ant didžiūnų ir visų ten buvusių žmonių. Tad Samsonas nužudė daugiau mirdamas negu buvo užmušęs gyvendamas.

Šiuolaikinis dailininkas Normanas Nodelis kaip tik ir pavaizdavo šią sceną. Štai griūna pastato skliautai. Baimės ir siaubo iškreipti veidai. Tai Samsono kerštas už apakinimą ir pažeminimą.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]