MŪSŲ SVEČIAI

 

SKATINANTIS NAUJAI VEIKLAI


Kovo 28 - 30 d. Vilniuje lankėsi Europos neįgaliųjų forumo (ENF) prezidentas Yanis Vardakastanis. Svečias susitiko su Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) taryba, LR Vyriausybės kanclerio pavaduotoju Petru Auštrevičiumi, socialinės apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevičiūte.

Susitikimuose su LNF taryba aptarta, kaip neįgaliųjų organizacijos bendradarbiauja siekdamos strateginių savo veiklos tikslų, skirtumai tarp nacionalinės neįgaliųjų tarybos, pavaldžios Vyriausybei ir nepriklausomos, savarankiškos - Neįgaliųjų forumo. Anot svečio, LNF, kaip pakankamai nauja organizacija, turėtų tapti labiau žinoma ir turėti daugiau narių, įtraukti mažesnes organizacijas į savo veiklą. LNF turėtų labiau gilintis į ES politiką ir sprendimų priėmimo procesus neįgaliųjų klausimais. Neįgaliųjų sąjūdžiui Lietuvoje reikėtų išvystyti strategiją ar bent keletą tikslų, kaip jis galėtų tapti stipresnis ir darantis didesnę įtaką politiniams sprendimams. Susitikime su Vyriausybės kancleriu ENF vadovas priminė, kad bendrąsias lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo taisykles Europos Sąjungoje netrukus žadama paskelbti konvencija, t. y. jos bus ne rekomendacinio pobūdžio, bet privalomos.

Keletas žodžių apie patį ENF vadovą. Jis gimė ir augo Graikijoje, kaip pats sakosi, jau 16 metų pradėjo dalyvauti Graikijos aklųjų jaunimo organizacijoje. Dirbo nacionalinėje Graikijos aklųjų organizacijoje, Europos aklųjų sąjungoje. Kaip vienos iš šios sąjungos komisijų narys jis 1995 m. pavasarį lankėsi Lietuvoje, davė interviu "Mūsų žodžiui". Visą gyvenimą gina savo likimo draugų teises, o dabar yra ir visų Europos neįgaliųjų organizacijų vadovas.

LASS pirmininkas O. Petrauskas, paprašytas pasidalinti mintimis apie ENF vadovo vizitą, sakė: "Jo požiūris: jeigu norime globalizuotoje Europoje apginti savo teises, turime veikti visi kartu, susijungę į kuo didesnę organizaciją ar asociaciją. Anot Y. Vardakastanio, galinga tik didelė asociacija. Todėl kai kada, siekiant savo tikslų, jis siūlo jungtis net su profsąjungomis. Žinoma, su tokiu požiūriu galima ir diskutuoti: kartais maža organizacija kaip koks mažas laivelis praplauks ir išlaviruos ten, kur nepraplauks didelis laivas, tačiau tiesos jo žodžiuose irgi esama. Dabar Y. Vardakastanis keliauja po visas naująsias ES nares ir skatina, kad nacionaliniai jų neįgaliųjų forumai išvystytų kuo platesnę veiklą ir dalyvautų ENF darbe."

"M.Ž." informacija

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]