NEREGYS IR VISUOMENĖ

Ginta PETRAUSKIENĖ

VĖL POPULIARIAUSIAS


Edvardas ŽakarisJau ketvirtą kartą šiauliečiai rinko populiariausius miesto žmones. Dienraščio "Šiaulių naujienos" skaitytojai dalyvavo rinkimuose - išrinko populiariausius miesto žmones, nurodė ir tuos, kuriems 2003 metais atiteko šiek tiek kitokia našta - jie buvo pripažinti nepopuliariais.

Populiariausių miestelėnų penketukas: Antanas Sireika - krepšinio treneris, Donatas Slanina - krepšininkas, Mindaugas Žukauskas - krepšininkas, Edvardas Žakaris - politikas, LASS Šiaulių įmonės direktorius, Eugenijus Bartulis - Šiaulių vyskupas.

Į populiariausiųjų sąrašą buvo pasiūlyta daugiau kaip aštuonios dešimtys įvairių profesijų žmonių - politikų, medikų, dėstytojų, kultūros ir meno veikėjų, sportininkų. Šiemet daugiau skaitytojų savo simpatijas reiškė sportininkams, vieninteliam Šiaulių miesto politikui ir Šiaulių vyskupui.

Į nepopuliariausių vietas buvo pasiūlyta daugiau kaip penkiasdešimt asmenų - nemažai valdininkų, politikų, medikų.

"Šiaulių naujienų" skaitytojų simpatijas pelniusiems populiariausiems šiauliečiams, kurie sugebėjo palikti gerų prisiminimų apie savo veiklą, buvo įteikti diplomai.

Populiariausi šiauliečiai - apie save

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis: "Mano taktika - meilės kelias". Šiaulių vyskupas prisipažino, jog tokio žmonių įvertinimo ir nesitikėjo, ir nelaukė.

- Aš tik einu keliu, prasmingu, giliu, brangiu, einu iš meilės Dievui ir žmonėms. O jei mane žmonės vertina, kaip tuo galiu nesidžiaugti? Džiaugiuosi, - teigė E. Bartulis.

Šiaulių vyskupas negalėjo tiksliai pasakyti, kokie jam buvo praėję metai. Tačiau, jo teigimu, kiekvieni, kokie metai bebūtų, yra Dievo dovana. Tik dėl vieno jam šiek tiek skauda širdį: būdamas labai užimtas niekaip nesuranda laiko pažaisti krepšinį. Jis yra ne tik Šiaulių vyskupas, bet ir visos Lietuvos kariuomenės vyskupas, be to, stengiasi neapleisti darbo su šeimomis. Tad laisvo laiko beveik nelieka.

E. Bartulis neslėpė, kad šiais metais kunigų luomą lydėjo ne vienas skandalas.

- Kunigai turi būti švyturiai, - sakė jis. - O jei jie užgęsta, neatlieka savo paskirties. Aišku, kad man dėl to labai skaudu. Tačiau tokie sukrėtimai - tikra meilės pamoka iš dangaus - kunigui yra naudingi. Tai tik primena, jog toks jis negali būti.

Pasak vyskupo, su tokiais kunigais, kaip ir su bet kuriuo žmogumi, jis nėra susipykęs, susibaręs. Jo taktika - meilės kelias. Pykčiu nieko nelaimėsi, piktumas rodo žmogaus silpnumą.

Edvardas Žakaris: "Geriau būti populiariausiam, negu nepopuliariausiam". Politikas jau trečią kartą yra pastebėtas ir įvertintas "Šiaulių naujienų" skaitytojų. Laikydamas diplomą rankose juokavo, kad žmonai vėl teks pasukti galvą, kur šį kartą pakabinti apdovanojimą.

- Man labai sunku pasakyti, kodėl šiauliečiai mane pastebi. Tačiau, kad šitoks įvertinimas yra brangus, neneigsiu. Nors pasakysiu atvirai, mūsų šeimoje esame lyg susitarę nedalyvauti jokiuose rinkimuose. Bet, jei jau netyčia patenki, nieko nepakeisi.

Pasak jo, jam 2003-ieji buvo geri metai. Namuose jokių neišsprendžiamų problemų nebuvo. O tai yra labai gerai. Darbe taip pat sekėsi puikiai. Minėtai įmonei jis vadovauja dešimt metų ir 2003 metai yra patys geriausi per šį dešimtmetį.

- Gaila, kad para - tik dvidešimt keturios valandos. Per jas sunku aprėpti visus darbus, - kalbėjo E. Žakaris.

Kalbėdamas apie populiariausių šiauliečių penketuką E. Žakaris linksmai pasakė, jog, jei skaitytojai net tris krepšininkus išrinko populiariausiais, puikesnio įrodymo, kad miestui žūtbūt reikia naujos sporto salės, tikrai nereikia daugiau ieškoti.

- Kažkada Šiaulius vadinome pramonės miestu. Ar ne laikas pradėti vadinti juos ir krepšinio miestu? Štai ir Šiaulių vyskupas suteikia viltį, o mums, politikams, lieka kai ką spustelti, kad salė kuo greičiau būtų pastatyta.

Niekada žurnalistų nevengiantis E. Žakaris sakė, kad kartais ant spaudos darbuotojų ir pykteli, tačiau be spaudos neišgyventų nė dienos. Jis vadovaujasi tokia taisykle: laimi tas, kas supyksta paskutinis.

- Esu tikras žemaitis, manau, jog keldamas balsą nieko nelaimėsi, be to, susierzinus geriau mintyse skaičiuoti iki dešimties, nei laidyti gerklę. Tad gal tai žmonėms ir patinka, gal už tai mane ir vertina... - svarstė E. Žakaris.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]