VIRŠELIS

 

G.RASPOPOVAS. HOMERAS


parašas po nuotrauka

Oksfordo jaunimo enciklopedijoje "Pasaulio garsenybės" pažymima, kad senovės graikų poetas, gyvenęs VIII a. pr. Kr. yra parašęs dvi ilgas poemas apie senovės Graikijos dievus ir didvyrius. Viena iš jų - "Iliada" apie Trojos užkariavimą, kita - "Odisėja" apie didvyrio Odisėjo ilgą kelionę iš Trojos į gimtąją Itakę, pakeliui patiriant daugybę nuotykių. Mes beveik nieko nežinome apie patį Homerą. Anot vėlesnių graikų ir romėnų rašytojų, jis buvęs aklas klajojantis dainius. Spėjama, jog buvo kilęs iš vieno Mažosios Azijos miesto (dabartinė Turkija). Apie Homero asmenį dar antikos laikais nežinota nieko aiškaus. Yra keletas biografijų, kurios išliko iš Romos imperijos laikotarpio. Jose panaudota ir senesnės medžiagos.

Nors Homero kūrybos reikšmė akivaizdi, tačiau vertinimų galime rasti įvairių. 1978 metais pirmą kartą dienos šviesą išvydo Maiklo Horto knyga "100 įtakingiausių asmenybių pasaulio istorijoje", kuri pastaraisiais metais buvo išversta ir į lietuvių kalbą. Autorius skirsto personalijas pagal jų reikšmingumą, kur Homerui šimtuke skirta kukli 98-oji vieta po tokių negatyvių herojų, kaip antai: Čingis Chanas, Leninas, Hitleris, Stalinas.

Nenuostabu, jog prie Homero temos grįžta ir šiuolaikiniai menininkai. Rusų skulptorius G.Raspopovas, gimęs 1930 m., 1984 metais sukūrė keraminį didžiojo graiko portretą. Autorius pateikė gana apibendrintą plastinį darbą. Neatsitiktinai didžiojo dainiaus galva pavaizduota stilizuotos lyros fone, nes senovės poetai savo skaitomas eiles dažniausiai akompanuodavo būtent šiuo instrumentu. Homero veidas primena senovės graikų tragišką kaukę - maskaroną. Tokius kaukės pavidalo dekoratyvinius architektūros ar taikomosios dekoratyvinės dailės dirbinių elementų ir šiandien galime matyti ant teatrų fasadų. Prakaulų veidą su tiesia graikams būdinga nosimi puošia vešlūs ūsai ir lyg įrėmina į vieną ovalą susiliejantys vešlūs plaukai ir barzda. Kiek pravertos lūpos lyg baigia eilėraščio frazę ar dainos posmą. Itin vykusiai ir subtiliai perteiktas dainiaus aklumas: pusiau primerktos akys ir vos įžiūrimai atlošta galva nekelia abejonių dėl jo regėjimo. Nors šis skulptūrinis portretas stilizuotas, tačiau G. Raspopovui pavyko įtikinamai perteikti Homero genijaus didybę.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]