RENGINIAI

Gražina SIDEREVIČIENĖ

"BALTIJOS BANGA-2003" - BIRŠTONE


Turtingas kultūros tradicijų, reto gamtos grožio Birštonas birželio 27-29 dienomis po savo globėjišku sparnu priglaudė penktąjį jubiliejinį tarptautinį aklųjų ir silpnaregių estradinės muzikos festivalį "Baltijos banga-2003".

Festivalio organizatoriai - Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos darbuotojai, paprašę leidimo ir paramos šiame kurortiniame miestelyje organizuoti festivalį, iš karto sulaukė Birštono mero Antano Zenkevičiaus pritarimo ir entuziastingo palaikymo. Birštono savivaldybė ir Birštono kultūros centras sutiko būti šio Neįgaliųjų metams skirto renginio globėjais.

Pabandysiu atkurti pačius įsimintiniausius įspūdžius, festivalio atmosferą ir nuotaikas.

Pirmoji diena - birželio 27-oji. Šiek tiek jaudinomės, dairėmės į dangų. Atidarymo vakaras numatytas Birštono mažojoje vasaros estradoje. Baltijos respublikų prisistatymas, koncertas-sutiktuvės, visus jungiančios dainos ir žaidimai prie laužo. Mūsų dainininkė Reda Urnienė lietuviškais tautiniais rūbais pasirėdžiusi - jai patikėta vesti folklorinius žaidimus, dainas. Ir še tau - visą dieną skaisčiai švietusią saulutę uždengia stori debesys. Pliupte prapliupusi liūtis sugena visus po svetingu "Tulpės" sanatorijos stogu. Keičiasi scenarijus, o čia dar estai vėluoja! Ačiū Dievui, turime jaukią erdvią valgyklą su nedidele pakyla, kuri atstoja sceną. Žiūrovų - ne marios, bet jie mus sutinka draugiškais plojimais.

Iš peties groja kauniečių instrumentinis ansamblis. LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas Stasys Babonas sveikina visus susirinkusius, dėkoja svetingiems birštoniečiams. Linksmai nuteikia Onutės Matusevičiūtės atliekama daina "Muzikantai atgroja", estafetę perima klaipėdiečiai ir užtraukia bendrą dainą. Trumpa, bet jaudinanti estradinio ansamblio "Servus" programa (gaila, kad latvių delegacijoje tebuvo vienas kolektyvas iš Ciesio) ir kauniečių namų muzikavimo grupė "Abi" pateikia siurprizą - estų ir latvių kalbomis suskamba šiose šalyse populiarios dainos. Pusvalandis retro muzikos, kurią atlieka Geriausia festivalio grupė - “Prisiminimas” "Prisiminimas", ir vėl maloniai nustemba latviai - Reda užtraukia smagią "Kur tu teci". Nulinguoja ir visiems gerai žinoma "Put vėjini" melodija.

Nenuobodžiavo ir dvi valandas vėlavę estai - pasivaišinę ir pristatę kolegoms mini programą jie kartu su latviais ir lietuviais buvo pakviesti prie laužo, kuriuo iš anksto pasirūpino Birštono meras. Nors buvo vidurnaktis ir nelengvai sekėsi įkurti lietuje įmirkusias malkas, laužas vis dėlto suliepsnojo, ir Birštono šilais nuaidėjo įvairiomis kalbomis skambanti daina.

Antroji diena - šeštadienis, birželio 28-toji. Daug nervinės įtampos, neduoda ramybės klausimas, ar pasiseks įgyvendinti netradicinį scenarijų.

Spaudos konferencija. Tikėjomės didesnio žurnalistų dėmesio, nes informacijos apie festivalį "Baltijos banga -2003" buvo tikrai daug. Sulaukėme regioninių laikraščių "Gyvenimas" ir "Gėlupis", "Mūsų žodžio" vyr. redaktoriaus Vytauto Gendvilo, kuris labai pagelbėjo versdamas į rusų kalbą lietuviškai išsakytas mintis. Žurnalistai buvo smalsūs, teiravosi, kokie festivalio dalyvių atrankos kriterijai, kaip buvo rengiamasi šiam įvykiui, kodėl pasirinktas Birštonas ir t.t. Informaciją apie renginį pateikė ir į klausimus atsakė LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojas S. Armonas, kultūros ir informacijos patarėja D. Cidzikienė, organizatoriai - LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas S. Babonas bei I. Karsokaitė ir G. Siderevičienė.

Konkursinėje festivalio programoje pasirodė šeši kolektyvai: retro muzikos ansamblis "Prisiminimas" iš Klaipėdos, grupė "Vita" iš Šilutės, estų estradiniai ansambliai "Viijs" iš Saaremo salų ir "Fenix" iš Tartu bei vienintelis Latvijos ansamblis "Servus" iš Ciesio, o taip pat ir kauniečių "Meniu". Buvo įsteigta 10 apdovanojimų, tad žiuri, vadovaujamai kompozitoriaus profesoriaus Giedriaus Kuprevičiaus, buvo itin nelengva. Žiuri nariai: "Vilniaus bokštų" laureatės Rūta Morozovaitė ir Svetlana Bagdonaitė bei 3 atstovai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Ši komisija, skirdama apdovanojimus patiems geriausiems, elgėsi labai demokratiškai, stengdamasi įvertinti kiekvienos grupės pasirodymą.

Žiūrovo akimis, konkursinė programa buvo pakankamai įvairi ir nenuobodi - nuo retro muzikos stiliaus iki šiuolaikiškai skambančių populiarių estradinių dainų. Vieni kolektyvai pasirinko lengvesnį kelią ir dirbo su fonogramomis, kiti grojo gyvai. Čia išsiskyrė Tartu grupė "Fenix".

Jaukiai gyvų gėlių kompozicijomis išpuoštoje Birštono kultūros centro salėje vyravo ypatinga šventiška nuotaika. Už tai galime dėkoti floristei Ritai Naujalienei. Konkursinė programa prasidėjo spalvingu Birštono sportinių šokių studijos "Solo" mažųjų šokėjų sveikinimo šokiu. Išgirdome šiltą LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojo S. Armono sveikinimo žodį. Maloniai nustebino norvegų klubo "Lions" atstovo pasirodymas scenoje ir pažadas paremti mūsų veiklą.

Konkursinę programą užbaigė kauniečių grupė "Meniu". Vos jiems spėjus palikti sceną, į ją viesulu įsiveržė festivalio garbės svečias dainininkas Romas Dambrauskas, padovanojęs romantiškų jausmingų dainų pynę.

Ir tai dar nebuvo pabaiga. Organizatoriai pakvietė festivalio dalyvius, svečius ir žiūrovus persikelti į Birštono vasaros estradą prie Nemuno. Jų laukė neįprastas reginys iš paukščio skrydžio. Čia buvo įteikiami apdovanojimai. Dovanas tiesiog iš dangaus nuleido devyni spalvingi parašiutai. Tai buvo Kauno parašiutininkų klubo dovana festivaliui "Baltijos banga-2003". Skrydį koordinavo ir komentavo pats Kauno parašiutininkų klubo direktorius Kęstutis Milišauskas.

Vertinimo komisijai vadovavo kompozitorius Žiuri pirmininkas profesorius Giedrius Kuprevičius, iš Kęstučio rankų gavęs nominacijų paketą, juokavo: "Išklausėme šešis kolektyvus, paskirta dešimt diplomų, o mums, atrodo, jų per maža".

Komisija pasielgė labai demokratiškai, stengėsi įvertinti kiekvieną grupę. Bene labiausiai pavyko klaipėdiečių "Prisiminimui", kuriam atiteko geriausios grupės vardas, žiūrovų simpatijų prizas, o dainininkas Jonas Drėgva tapo geriausiu vokalistu. Tris diplomus į Tartu išsivežė grupė "Fenix": geriausias instrumentinis duetas - klarnetininkai R. Kunder ir V. Vaart, už geriausiai atliktą lietuvišką kūrinį - dainininkė J. Kudriašova, už programos originalumą - grupės vadovas A. Vendelin. Geriausia vokaliste pripažinta Vita Petkutė, o vokaliniu duetu - Artūras ir Audrius Lenkšos. Už įdomiausią aranžuotę diplomas atiteko ansambliui "Viijs" (vadovas M.Saar), o Ciesio ansamblis "Servus" gavo apdovanojimą už geriausią savos kūrybos kūrinį ir jo atlikimą.

LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas S. Babonas įteikė padėkos raštus Birštono merui A. Zenkevičiui ir Birštono kultūros centro direktoriui Z. Vileikiui. Tačiau padėkos nusipelnė daugelis birštoniečių - tokio rūpesčio ir globos vargu ar galėjome tikėtis. Ačiū kultūros centro darbuotojai Romutei Žentelienei, vertėjai Nijolei Juozaitienei, Birštono turizmo centro vyresniajai specialistei Jurgitai Stikliuvienei, ačiū "Tulpės" sanatorijos darbuotojoms, konkursinio koncerto vedėjams Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktoriams I. Paliulytei ir K. Povilaičiui, ačiū visiems, kurie suprato mus, taip pat mums padėjusiems rėmėjams. Pagrindinis festivalio rėmėjas - LASS centro taryba, globėjai - Birštono savivaldybė ir Birštono kultūros centras, rėmėjai - Kauno savivaldybės kultūros skyrius, Valstybinis miškotvarkos institutas, UAB "Vision Express", "Švaistūnas", AB "Ragutis", UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Co", "Prienų duona" J.Gulbinienės IĮ, B. Kleinauskienės IĮ, Mocevičiaus firma "Gintalas", IĮ "Klasikinė tekstilė" ir informaciniai rėmėjai - dienraštis "Kauno diena", Prienų raj. laikraštis "Gyvenimas", "Init", "Pūko" ir Alytaus regioninės televizijos.

Šiandien neabejodami galime teigti, kad ramus, vaizdingomis apylinkėmis žavintis Birštonas, nuoširdūs jo žmonės buvo kaip tik ta aplinka, kurioje jautėmės laukiami, kuri nuteikė nuoširdžiam neregių ir silpnaregių bendravimui, šventiškai nuotaikai. Abejingų nebuvo, jautėmės saugūs.

Kitais metais estafetę perima estai, pakvietę visus į festivalį Saaremo salose.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]