GYVENIMO AKTUALIJOS

Alvydas VALENTA

METAS IMTIS POLITIKOS


Gegužės 21 - 25 dieną Graikijos sostinėje Atėnuose vyko Europos neįgaliųjų forumo (ENF) kongresas. Lietuvos trijų žmonių delegacija dalyvavo stebėtojų teisėmis. Keletas žodžių apie patį ENF. Jis įkurtas 1996 metais, veikia Briuselyje, yra viena iš Europos Sąjungos institucijų, kaip, pavyzdžiui, Europos Parlamentas ar Europos Komisija. Svarbiausias ENF uždavinys - bendradarbiaujant su ką tik minėtomis, o taip pat ir kitomis Europos Sąjungos institucijomis formuoti ES politiką neįgalumo ir neįgaliųjų atžvilgiu. Praktinė veikla visada akivaizdesnė, labiau matoma nei strategijų kūrimas ir politiniai sprendimai ar bandymai daryti jiems įtaką. Gal todėl ir ENF veikla iš pirmo žvilgsnio nėra efektinga ir triukšminga, ir jos vaisių tenka šiek tiek palaukti, bet ji vyksta. Kaip pavyzdį galima paminėti ENF pasiektą reikalavimą, kad "Mercedes-Benz" gamintų automobilius, pritaikytus neįgalių žmonių poreikiams.

"Aktualiausia viso kongreso metu kelta problema, - sako Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentas Anatolijus Novikovas, - neįgaliųjų nediskriminacija. Nediskriminacija visose gyvenimo srityse, tačiau ypač darbo rinkoje." Kongrese akcentuota, kad nacionaliniai neįgaliųjų forumai turėtų tapti vyriausybių ir parlamentų partneriais priimant visus su neįgaliais žmonėmis susijusius sprendimus. Artimiausias šalių ES kandidačių uždavinys - įkurti savus nacionalinius neįgaliųjų forumus. Jie turėtų būti savarankiški, nepriklausomi nuo valstybinių struktūrų ir jų sprendimų. Antra vertus, kiekvieno tokio forumo uždavinys - pasiekti, kad visi su neįgaliais žmonėmis susiję sprendimai (įstatymai, kiti teisės aktai) būtų derinami su pačiais neįgaliaisiais. Lietuvoje Neįgaliųjų forumas jau veikia ir birželio mėnesį tuo akivaizdžiai galėjome įsitikinti.

LNF prezidentas A. Novikovas (pirmas iš kairės) ir Europos neįgaliųjų forumo atstovaiBirželio 23 - 24 d. Lietuvos neįgaliųjų forumas surengė tarptautinę konferenciją. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų forumo, neįgaliųjų organizacijų atstovai, svečiai iš užsienio: ENF sekretorė Sophie Beaumont bei keturi įvairių sričių ekspertai Jean-Paul Pritchart, Richard Wchittle, John Clark, Ingmar Farm.

Svečiai daug ir išsamiai pasakojo Lietuvos kolegoms apie ENF veiklą, tikslus bei uždavinius, strategiją. Ir Atėnuose, ir Vilniuje vykusios konferencijos viena svarbiausių temų buvo neįgaliųjų nediskriminacija. Anot svečių iš Briuselio, socialinių reikalų Europos Sąjunga nereglamentuoja, todėl dažnai įsivaizduojama, kad tai yra ar turėtų būti tik ekonominių interesų saistoma sąjunga. Tačiau pačioje ES vis daugiau nuomonių, kad ekonominiai interesai neturėtų užgožti kitų gyvenimo pusių, kad jos piliečiai privalo turėti tam tikras socialines garantijas. Šitaip neįgalumo politika tampa visos ES politikos dalimi. Svečiai atkreipė dėmesį, kad Lietuvos neįgaliųjų forumas turėtų aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos atstovais, dirbančiais Europos Parlamente.

Konferencijoje taip pat buvo perskaityti pranešimai apie žmogaus teisių įstatyminę bazę Lietuvoje (Giedrė Lastauskienė) bei apie visuomenės požiūrį į neįgalius žmones (Vladas Gaidys ir Aleksandras Dobryninas). Teisininkė Dovilė Juodkaitė apžvelgė neįgaliųjų švietimo reikalus.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Osvaldas Petrauskas naujojo forumo įsikūrimą ir veiklos pradžią komentavo taip: "Yra du būdai, kaip padėti negalią turinčiam žmogui. Pirmasis - programos, projektai, valstybės ar savivaldybių pinigai ir pan. Šia kryptimi dirba Lietuvos invalidų reikalų taryba. Antrasis - įstatymai, teisės aktai, kuriuose būtų ginamos neįgalių žmonių teisės, jų socialinės garantijos. Tai Europos neįgaliųjų forumo, o kartu ir Lietuvos neįgaliųjų forumo veiklos sritis. Abu būdai papildo vienas kitą ir abu juos turime išnaudoti."

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]