GYVENIMO AKTUALIJOS

Zita JUODKIENĖ

TURĖSIME NAUJĄ LASS NARIO PAŽYMĖJIMĄ


Nario pažymėjimas Jau keletą metų įvairiuose pasitarimuose buvo diskutuojama, ar bereikalingas LASS nario pažymėjimas, koks jis turėtų būti. Vieniems atrodė, kad jo nebereikia, nes visose įstaigose, jei prireikia tokio dokumento, reikalaujama invalido pažymėjimo, kitiems - kad jis reikalingas nario mokesčiui pažymėti.

Pagaliau buvo nuspręsta, kad LASS nario pažymėjimas reikalingas - tai ir organizacijos garbės reikalas, ir turi praktinę pusę. Yra miestų ir rajonų savivaldybių, kurios akliesiems ir silpnaregiams, pateikus LASS nario pažymėjimą, suteikia vietinio visuomeninio transporto lengvatų, yra ir įvairių renginių, į kuriuos tik LASS nariai įleidžiami nemokamai - visais šiais atvejais prireikia LASS nario pažymėjimo.

2002 metų gruodį centro taryba patvirtino naują LASS nario pažymėjimą, kuris yra kortelės formos ir atrodo šiuolaikiškiau. Jame nebus atžymų apie nario mokesčius. Tai palikta žymėti žiniaraščiuose. Pirmoje pažymėjimo pusėje bus nurodytas organizacijos pavadinimas ir pažymėjimo numeris, kitoje - įklijuota nario nuotrauka, nurodytas nario vardas, pavardė, invalidumo grupė ir kuri LASS organizacija šį pažymėjimą išdavė.

LASS apskričių organizacijoms pagal patvirtintą trafaretą pavesta pačioms pasigaminti nario pažymėjimus ir pradėti išduoti juos nuo 2003 metų sausio 1 dienos.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]