ŠVIETIMAS IR REABILITACIJA

 

DAUG LABAI ĮDOMIŲ KNYGŲ


Lygiai prieš metus, 2001 m. gruodį, UAB "Brailio spauda" Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro pradinių klasių mokiniams perdavė pirmąsias vaikiškas knygeles. Jos išleistos vykdant projektą "Vaikų literatūros leidyba brailio raštu - aklųjų moksleivių popamokiniam ugdymui". Projektą finansavo "Samsung" Korėjos nacionalinės UNESCO komisijos švietimo fondas. Jį vykdė UAB "Brailio spauda". Per metus išleista beveik 80 lankų (16 pavadinimų) vaikų literatūros: tai užsienio ir lietuvių autorių kūriniai, pažintinė literatūra bei viena taktilinių piešinių knygelė. Naujomis knygomis džiaugiasi D.Cidzikienė ir viešnios iš Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Lapkričio 21 d. nuskambėjo baigiamasis minėto projekto akordas - vaikams perduotos paskutinės fondo lėšomis išleistos knygos. Į susitikimą su jaunaisiais skaitytojais atvyko knygų leidėjai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovai bei dvi viešnios, be kurių dėmesio ir geranoriškumo mažųjų skaitytojų knygų lentynos būtų buvusios daug tuštesnės. Tai Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Dirmaitė ir šios komisijos kultūros programų koordinatorė Milda Paškauskaitė.

Prieš kelerius metus reformavus brailio rašto abėcėlę iškilo poreikis skaitytojams pateikti ja perrašytų knygų. Ypač tai buvo aktualu vaikams, pradedantiems mokytis brailio rašto. Skaityti ir rašyti brailio raštu jie mokosi jau pagal naująją abėcėlę, todėl senąja spausdintos knygos šiam reikalui nebetiko. Tiesa, abi abėcėlės skiriasi ne taip jau smarkiai ir suaugusiam žmogui didelių sunkumų nesudaro, tačiau vaikų galvelėse jų maišymas galėtų sukelti sumaištį ir užmušti bet kokį norą mokytis tokio keisto rašto, kur bene septynias raides pamokose jie rašo vienaip, o knygose randa parašytas kitaip. Taigi imta ieškoti galimybių, kaip šiems vaikams išleisti naująja abėcėle spausdintų knygų. Iš pradžių, atrodo, lėšų vaikų literatūros leidybai brailio raštu ketino skirti Švietimo ir mokslo ministerija, tačiau arba tie pinigai "nuplaukė" kitur, arba neatsirado norinčių juos pagal paskirtį panaudoti. Kaip ten buvo, kaip nebuvo, tačiau reikalai pajudėjo į priekį tik tada, kai jais rimtai susidomėjo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, o į pagalbą atėjo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Jai tarpininkaujant Korėjos nacionalinei UNESCO komisijai LASS pirmininko patarėja kultūros reikalams Danutė Cidzikienė parengė vaikiškos literatūros leidybos projektą. Galima tik pasidžiaugti, kad mūsiškį projektą dar su penkiais ar šešiais iš maždaug 200 projektų korėjiečiai pripažino vertą finansavimo. Tačiau grįžkime į Lietuvą, į Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. Lapkričio 21 d. už savo darbą atsiskaitė ne tik leidėjai, tačiau, ką sugeba, parodė ir moksleiviai. Jie sklandžiai ir greitai skaitė brailio raštu iš naujųjų knygų, pasakojo, kurios iš jų labiausiai patikusios. Visi, tąkart atėję į susitikimą su šiais vaikais, akivaizdžiai įsitikino, kaip laukia jie naujų knygų brailio raštu, kaip mielai jas skaito.

O dabar keletas žodžių apie tuos, kurie suteikė galimybę vaikams pajusti stebuklingą knygos pasaulį.

UNESCO - tai Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Ji įkurta tuojau pat po Antrojo pasaulinio karo. Mūsų šalis į UNESCO priimta 1991 m., o nuo 1992 m. veikia Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Būtent per ją Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga ir sužinojo apie analogiškos Korėjoje veikiančios komisijos paskelbtą konkursą. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose arba juos rengia pati. Komisijos būstinėje (Vilniuje, Šv. Jono g. 11) nuolat vyksta įvairios parodos. Jas gali lankyti visi norintys. Kai kurios jų galėtų būti labai įdomios net ir neregiams. Pavyzdžiui, lapkričio mėn. UNESCO būstinėje vyko senosios kryždirbystės paroda. Tuo metu, kai buvo rengiamas šis rašinys, Lietuvos UNESCO rengėsi paminėti gruodžio 3-ąją - Pasaulinę neįgaliųjų dieną - surengdama fotoparodą, skirtą proto negalios žmonėms.

"M.Ž." informacija

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]