GYVENIMO AKTUALIJOS

Zita JUODKIENĖ

PO MIESTŲ IR RAJONŲ ORGANIZACIJŲ SUSIRINKIMŲ


Nors jau prasidėjo antrasis pasirengimo LASS XVI suvažiavimui etapas - apskričių organizacijų konferencijos, verta prisiminti ir pirmąjį - rajonų ir miestų organizacijų visuotinius susirinkimus, kurie šį kartą buvo ir rinkiminiai. LASS apskričių organizacijos 2001 metais jungė 56 miestų ir rajonų organizacijas: 40 rajonų, 3 miestus, 3 miestus-rajonus - pagal teritoriją, 10 - pagal interesus. Visur LASS nariai rinko ne tik savo "valdžią", bet ir delegatus į apskričių organizacijos konferencijas. Jų iš viso išrinkta 245.

Pasikeitė net pusė Kauno ir Marijampolės apskričių organizacijos rajonų ir miestų organizacijų pirmininkų. Ilgamečius darbuotojus P. Alseiką Marijampolėje pakeitė K. Daugėlienė (III gr.), P. Būgą Raseiniuose - J. Garbaliauskas (I gr.), A. Kačergienę Šakiuose - R. Vieraitienė (II gr.). Kauno miesto organizacijos pirmininke išrinkta J. Jankūnienė (reginti), Prienų rajono - R. Marozienė (II gr.). Pasikeitimų yra ir kitur: Kretingos organizacijos pirmininke išrinkta L. Andronovienė (II gr.), Tauragės - S. Janaitienė (I gr.). Rinkos ekonomikos ir konkurencijos laikais mūsų organizacijai reikalingos stiprios regioninės organizacijos, nes jos turi ne tik bendradarbiauti su savivaldybėmis, bet kai kuriose veiklos srityse, įgyvendindamos LASS tikslus, ir konkuruoti su valstybės ir kitomis institucijomis, matyti aklųjų organizacijos strategiją ir galimybes savo regione. Tad tai, kad dabar beveik 44 proc. rajonų tarybų pirmininkų turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, teikia vilčių.

Visuose susirinkimuose dalyvavo rajonų merai, vicemerai arba jų patikėtiniai, paramos ir rūpybos skyrių, SODROS atstovai, ir į daugelį rūpimų "gyvenimiškų" klausimų buvo atsakyta ten pat. Nemažai jų, kuriuos gali spręsti tik vietos valdžia, teks iki galo išsiaiškinti išrinktam pirmininkui. Bet buvo ir siūlymų, kuriuos turėtų aptarti, paanalizuoti ir apskričių tarybos bei centro taryba ir aklaisiais besirūpinančios įstaigos.

Šiaulių įmonės organizacijos susirinkime daug diskutuota apie tokios organizacijos veiklą. Ji tapo maža, jos nariai blaškosi tarp miesto ir profsąjunginės organizacijos. O kokie yra šios organizacijos veiklos prioritetai, gal jos veikla priklauso tik nuo įmonės vadovo, apskričių tarybos požiūrio į ją, gal kai kuriose įmonėse ji nebereikalinga, gal reiktų įmonių organizacijų pirmininkams daugiau bendrauti, pasimokyti vieniems iš kitų. Ateityje tokių klausimų iškils dar daugiau.

Šiauliečiai pasigenda ir išsamesnių bei įdomesnių vietos radijo laidų, norėtų girdėti jas ir namuose. Jų nuomone, radijo laidose neišnaudojama galimybė informacijai, ypač iš LASS ir vietinės spaudos, kitų leidinių.

Na, o vienam "revoliuciniam" Panevėžio ir Utenos apskričių rajonų susirinkimuose išsakytam siūlymui sprendimą gal priims tik suvažiavimas. LASS nariai siūlo griežčiau vadovautis LASS įstatų 1.3. punkto nuostata, kuria remiantis LASS turtas turėtų tarnauti visiems LASS nariams ir 20 proc. LASS įmonių gaunamų lėšų iš LASS nekilnojamo turto nuomos turėtų būti perduota apskričių taryboms įvairioms socialinėms programoms vykdyti.

Daugelis LASS narių rajonuose pasidžiaugė, kad "Mūsų žodis" tapo įdomesnis, bet nusiskundė žurnalo brailio raštu prastu įrišimu - žurnalas suyra nebaigus skaityti, o ką daryti, jei paskaityti jį dar nori bičiulis. Praverstų ir koks nors žurnalo įpakavimas. Visiems žinoma, kad jis dėl savo dydžio netelpa į pašto dėžutę, todėl dažnai nukenčia - sudrėksta, susipurvina, ir jį nemalonu skaityti.

O garsinių knygų leidėjus skaitytojai prašo būti išradingesnius, eksperimentuoti ir kartu su knyga pateikti jos anotaciją, dabar teikiamą informaciją brailio raštu spausdinti kokybiškiau, nes taškai nusitrina, ir tos informacijos nelieka. Juk į rajonus patenka ne pačios naujausios knygos. Be to, siūlo nepalikti knygos pradžioje tiek daug tylos (tuščios juostos), nes tai klaidina, atrodo, kad kasetė tuščia.

Konferencijose savo nuoskaudas išsakė tėvai aklų ir silpnaregių vaikų, kurie mokosi bendro lavinimo mokyklose. Jų nuomone, vaikai daugiau sugeba, negu nustato LASUC pedagogai.

Ne tik savo rūpesčius susirinkimuose išsakė LASS nariai. Tai buvo proga ir visiems pasimatyti, pabendrauti. Daugelyje rajonų po susirinkimo vyko vakaronės, koncertavo LASS meno mėgėjų kolektyvai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]