RENGINIAI

Nijolė BARONĖNIENĖ

DOVANA NE TIK NEĮGALIESIEMS


"Žmonijos istorijoje buvo daug stichinių nelaimių, ją šimtmečiais vainikavo karai, ligos... Vieni sugrįždavo nugalėtojais, kiti - nugalėtais, suluošintais. Ilgus šimtmečius nugalėtieji likdavo neįgaliais, ieškančiais paguodos, paramos, laukiančiais visuomenės užuojautos. Tik 70-aisiais praėjusio šimtmečio metais, po ilgalaikio amerikiečių karo Vietname, neįgalieji pradėjo ieškoti užtarimo, juos ginančių įstatymų. Nuo to laiko teko nugyventi dar dešimtmetį, po kurio imtasi įstatymiškai ginti neįgaliuosius... Ilgą laiką Jungtinių Tautų ir kitos tarptautinės organizacijos daug dėmesio skyrė neįgaliųjų žmonių teisėms. Pati svarbiausia 1981 metų - Tarptautinių invalidų metų - išvada buvo "Pasaulinė veiklos neįgalinčių žmonių labui programa", kuriai pritarta Generalinės asamblėjos 1982 metų gruodžio 3 d. nutarimu. Nuo šiol Gruodžio 3-ji žymima kaip Pasaulinė invalidų diena". ("Bičiulystė", Nr. 48).

Šioji diena buvo pažymėta visuose Lietuvos invalidų draugijos skyriuose. Mūsų rajone, drįstu teigti, ypatingai gražiai. Todėl, kad rengtasi iš anksto, todėl, kad LID neliko viena... Socialinių reikalų komisijos pasitarime buvo nutarta, kas ką ir kaip gali parodyt, padaryt. Nuspręsta renginius organizuoti tą pačią dieną Pabradėje ir Švenčionyse. O tai dėl to, kad žmonėms būtų patogiau, kad kuo daugiau jų galėtų prasmingai praleisti laiką, pabendrauti. Mero potvarkiu buvo skirtas transportas gyvenantiems atokesnėse vietovėse. Be to, neįgalieji tądien nemokamai buvo vežami ir visuomeniniu transportu.

Gausiai rinkosi žmonės lapkričio paskutiniosios dienos priešpietę į Pabradės kultūros centrą. Invalidų dienai skirtos šventės proga visus pasveikino rajono tarybos narys Bronislovas Vilimas. Susižavėję žiūrovai ilgais plojimais lydėjo rajono Invalidų draugijos ansamblio "Upelė" pasirodymą, Pabradės kultūros centro vyrų bei moterų ansamblių, pučiamųjų trio koncertinę programą. Savos kūrybos eilių paskaitė LASS narė Liongina Bučelytė, pavasarį rajone pristačiusi pirmąją knygelę ir pažadėjusi vėl čia atvykti (gyvena ir dirba Liongina Ukmergėje). Iš Kauno atvyko netgi "Namų muzikavimo" duetas, kuriam vadovauja Arvo Kunder. Tai žmonės, aukojantys save kitiems. Jie jau yra koncertavę mūsų rajone, tačiau pakviesti maloniai sutiko ir patys pasirūpino atvykimu.

Veikė knygų parodėlė "Neregių literatūra" - LASS literatų kūriniai (tik kažkodėl L.Bučelytės knygos čia nesimatė), kurias atvežė Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Jadvyga Kuolienė.

Į renginį atvyko ir Lietuvos radijo laidos "Sutik mane" vedėja Gema Padribonienė.

Per koncerto pertraukėlę susirinkusiems vietine tarme apie gyvenimą porino Zabielia iš Dvilionių. O žiūrovai gavo suvenyrų - knygelę "Tavo kelyje neregys".

Beveik dvi valandos pralėkė nepastebimai, nes renginys išties buvo šiltas, nuoširdus ir įdomus (tai žiūrovų nuomonė).

Ta pati programa buvo parodyta po pietų Švenčionių globos namuose. Čia nebuvo tik Pabradės kultūros centro atlikėjų, juos pakeitė jaunieji "Nalšios" etnografinio ansamblio dalyviai, koncertavę susirinkusiems. Neįgaliuosius sveikino Švenčionių rajono socialinės apsaugos skyriaus vedėjas Arūnas Čenkus. Gėlių puokštėmis ir knygele "Švenčionių rajono bažnyčios" buvo padėkota artistams.

Šeštadienį 10 rajono žmonių (po penkis LID ir LASS narius) važiavo į Vilnių, kur Kongresų rūmuose stebėjo didelę koncertinę programą. Kelionė jiems vėlgi nekainavo.

Tikiuosi, skaitytojai jau suprato, kad šio pasakojimo tikslas nėra tik dar vieno renginio, kurių rajone vyksta nemažai, garsinimas. Tai puikus įrodymas, kiek daug galima padaryti sutelkus jėgas. Žmonės labai dėkingi tiems, kas pasirūpino ir organizavo tikrą šventę: rajono socialinės apsaugos skyriui, savivaldybei, LID Švenčionių skyriaus pirmininkei Valentinai Galeckienei, LASS rajono organizacijos pirmininkei Stasei Mažuolienei, Pabradės kultūros centrui, Švenčionių globos namams ir, žinoma, negailėjusiems laiko bei nestokojantiems geranoriškumo kauniečiams, poetei L. Bučelytei ir Aklųjų bibliotekos direktorei J. Kuolienei. Geri norai gimdo gerus darbus. Tai kad visąlaik taip!

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]