VIRŠELIS

Vytautas GUDONIS

G.WATTS. VILTIS


G.WATTS. VILTIS

Aklojo paveikslu dailininkai neretai išreikšdavo abstrakčias sąvokas. Ne vienas menininkas stengėsi rasti būdą, kaip pavaizduoti tokias sąvokas kaip laikas, rytas, diena, vakaras, naktis, mirtis, gailestingumas ir kita.

Londone, Teto galerijoje, teko matyti labai mįslingą anglų dailininko G. Wattso paveikslą "Viltis". Žalsvai melsvai rusvų atspalvių drobėje nutapyta ant žemės rutulio sėdinti basakojė jauna moteris. Jos akys užrištos, o galva - keistame rėme, kad jos negalima būtų judinti. Gražiai ant jauno, dailaus kūno krinta plono žalsvai mėlyno drabužio klostės. Paveikslui nestinga romantikos. Viltis, matyt, visada akla. Dažnai žmonės situacijose, kur jau beveik niekas nuo jų nepriklauso, tiki akla viltimi.

Šio paveikslo kopiją yra padaręs dailininkas Pigilgeimas. Tik kopiją jis pavadino "Naktis". Italų skulptorius D. Monstrojanis yra sukūręs įspūdingą bareljefą "Viltis". Šiame meno kūrinyje pavaizduotas skęstantis laivas, kur, šaukdamiesi pagalbos, rankas į dangų tiesia nelaimėliai. Iš bangų iškilęs angelas spinduliuoja nepaprasta šviesa. Už šių spindulių ir kabinasi skęstantieji.

Visai nenuostabu, kad aklasis kai kuriems menininkams yra nakties simbolis. Manydami, jog neregį visą laiką lydi slegianti tamsa, ką ir rašo literatūra, dažnas menininkas tamsą pavaizduoja aklumu. Šiuo atveju dailininkas ir pavaizdavo nieko nematančią aplink viltį. Ir regintiesiems, ir neregiams neretai tenka pasikliauti viltimi, tikėjimu, laukimu, ir mums tada visai nesvarbu, ar viltis reginti ar akla. Svarbu tik, kad ji būtų.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]