LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Centro tarybos posėdis įvyko vasario 21 d., jame dalyvavo 12 centro tarybos narių ir buvo svarstyta 18 klausimų.

Buvo patvirtinta 2001 m. valstybinės regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos išlaidų sąmata, kuri buvo aptarta socialinių ir kultūros reikalų komisijose. Iš viso valstybinei regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programai vykdyti iš Invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo gauta 2 mln.400 tūkst. litų, tai 500 tūkst. litų mažiau negu praėjusiais metais.

Taip pat patvirtinta aklųjų aprūpinimo skaitovu programos vykdymo tvarka, 2001 m. LASS leidybos bei respublikinių ir tarptautinių renginių programos, LASS 75 - mečio minėjimo organizacinis komitetas: pirmininkas O.Petrauskas, nariai - S.Armonas, D.Cidzikienė, V.Gendvilas, J.Kairys, J.Kuolienė, G.Padribonienė.

Aptarti LASS įmonių ūkinės ir finansinės veiklos per 2000 metus rezultatai. Praėjusiais metais visos šešios LASS įmonės pagamino produkcijos už 10,9 mln. litų, tai 12,1 proc. mažiau negu 1999 metais. Gamybinė visų įmonių veikla buvo nuostolinga, absoliuti nuostolių suma, palyginus su 1999 m., padidėjo 3,2 proc. ir viršijo 2,3 mln. litų. Įmonės užsiėmė ir kita veikla. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus įmonių turimose parduotuvėse prekių apyvarta viršijo 1 mln. litų, be to, daugiau nei 50 proc. šiose parduotuvėse parduodamų prekių buvo LASS įmonių produkcija. Dalis nuostolių buvo padengta iš patalpų nuomos gaunamų pajamų, parėmė valstybė, suteikdama lengvatų ir dotacijų. Ir balansinio pelno negavo tik Klaipėdos ir Panevėžio įmonės, kitos jį turėjo. Viena iš didžiausių LASS įmonių bėdų išlieka per maža gamyba - tai verčia mažinti darbuotojų skaičių. Per praėjusius metus aklųjų ir silpnaregių visose įmonėse sumažėjo 50 žmonių.

Nustatyti pajamų formavimo normatyvai ir patvirtinta 2001 m. LASS ūkinės veiklos ir centralizuotų lėšų sąmata. Įmonė "Įranga" įpareigota 132 tūkst. litų pelno panaudoti LASS narių tikslinei labdarai.

Pasibaigus LASS sutarties su Lietuvos aklųjų sporto federacija dėl LASS priklausančio baseino ir sporto salės Vilniuje naudojimo terminui, pavesta VšĮ "LASS centro taryba" perimti baseiną ir sporto salę į savo balansą, sutvarkyti teisinę registraciją ir sudaryti naują panaudos sutartį su Lietuvos aklųjų sporto federacija iki 2004 m. gruodžio 31 dienos.

Patikslintos LASS nekilnojamo turto pardavimo sąlygos ir priimtas nutarimas. Taip pat patikslinta centro tarybos socialinių reikalų komisijos sudėtis, patvirtinti žurnalo "Mūsų žodis" redakcinės kolegijos nuostatai bei jos sudėtis: redakcinės kolegijos pirmininkas V.Gendvilas, pavaduotojas A.Valenta, nariai: N.Kuolys, O.Petrauskas, G.Petrauskienė, A.Ruginis, G.Siderevičienė.

Centro taryba svarstė LASS nekilnojamo turto, esančio įmonių balansuose, indeksavimo galimybę ir pavedė VšĮ "LASS centro tarybos" specialistams, pasitelkus teisės ir ekonomikos ekspertus, išanalizuoti situaciją ir pateikti siūlymų.

Apsvarsčiusi lėšų, gautų už Vilniaus įmonės parduotą LASS nekilnojamą turtą, panaudojimą, LASS centro taryba patvirtinto Vilniaus įmonės parengtą gamybinių patalpų bei garažo remonto investicinį projektą (144 tūkst. Lt). Kitą pusę nutarė panaudoti atsiskaitymams su anstolių kontora dengiant UAB "Elara" investicijas į LASS pastatą Vilniuje.

Aptarus LASS narių visuotiniuose susirinkimuose keltas problemas, pavesta VšĮ "LASS centro taryba" kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Ligonių kasas dėl galimybės regėjimo invalidams gydytis pas akių gydytoją be šeimos gydytojo siuntimo bei galimybės turėti akių gydytojus tuose rajonuose, kuriuose jų nėra. Panevėžio ir Utenos apskričių taryba įpareigota pasirūpinti patalpomis Rokiškio rajono organizacijai, pasiūlyta apskričių taryboms, bendradarbiaujant su Fondu M95, LASS kultūros įstaigomis, labiau rūpintis regėjimo invalidų užimtumu rajonuose, rekomenduota Lietuvos aklųjų bibliotekai geriau aprūpinti rajonuose gyvenančius neregius geromis knygomis, tenkinti rusakalbių skaitytojų poreikius.

Atsižvelgdama į pateiktus prašymus ir motyvus, centro taryba nutarė apmokėti už regėjimo invalidų mokslą, leido Panevėžio ir Utenos apskričių tarybai ieškoti poilsio bazės prie Juostino ežero pirkėjo už realią, o ne inventorinę bazės kainą, leido Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybai pirkti patalpas Telšių rajono organizacijai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]