APIE MUS

 

"VIENAS - UŽ VISUS. VIENAS - PRIEŠ VISUS"


Edvardas ŽakarisPrasidėjus kasmetiniams Šiaulių krašto herojų ir antiherojų rinkimams, "Šiaulių krašto" skaitytojai šiemet pasiūlė kandidatais per 30 žinomiausių krašto žmonių. Antrajam turui iš jų paskelbėme dešimt - tų, kurie jau buvo susilaukę daugiausiai dėmesio. Pagaliau liko tik šeši - trys populiariausieji ir trys nepopuliariausieji. Populiariausiojo herojaus - 2000 titulą laimėjo Edvardas Žakaris - Šiaulių miesto tarybos narys, socialdemokratas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaulių įmonės direktorius. O kas kiti, nusipelnę daugiausiai skaitytojų dėmesio?

Antroji pagal populiarumą - Viktorija Čmilytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos moksleivė, Lietuvos moterų bei vyrų (!) šachmatų čempionatų nugalėtoja, Europos jaunimo šachmatų vicečempionė. Trečiasis mūsų konkurso prizininkas - Šiaulių krepšinio komandos "Šiauliai" treneris Antanas Sireika.

Ištrauką iš V. Morkūnienės straipsnio "Vienas - už visus. Vienas - prieš visus" perspausdiname iš "Šiaulių krašto" (2001 01 11 Nr.8)

"Ubagų" lobistas

Eidami į rinkimus, visi kažką žada. Pažadėjo ir jis.

"Jei būsiu išrinktas į Tarybą, tai pensininkų, invalidų ir bedarbių klausimai bent jau bus svarstomi".

Šį pažadą Edvardas Žakaris įvykdė su kaupu. Kala ir kala Taryboje apie tai. Rengia sprendimų projektus. Plėšosi diskusijose, gindamas "ubagų" interesus, atidžiai seka, kur ir kaip nueina kiekvienas biudžeto litas.

Dirba daug. Rezultatais kol kas pasidžiaugti negali. Ir vis dėlto. Daugiausia Edvardo Žakario pastangomis Šiaulių akliesiems ir silpnaregiams sugrąžintos važiavimo lengvatos.

Jis surengė gyventojų apklausą dėl Gytarių parko kūrimo iš biudžeto lėšų. Šios apklausos rezultatai kardinaliai skyrėsi nuo tų, kuriuos gavo oficialioji valdžia, parko projekto iniciatoriai ir stūmėjai.

Užėmė principingą poziciją diskusijoje dėl Labdaros centro reorganizavimo, tiksliau - panaikinimo, dėl sklypų dalijimo rekreacinėse Šiaulių zonose, dėl grubaus ir skuboto privatizavimo, dėl savivaldybės įstaigų darbo, dėl požiūrio į nedarbo problemą mieste ir jos sprendimą.

Akivaizdžiausias rezultatas - viešumas. Šiandien galima sakyti, kad jeigu ne jis, Edvardas Žakaris, daug sprendimų Taryboje būtų priimta tyliai, dviejų ar daugiau suinteresuotų pusių susitarimu - kad nei šuo nesulotų, nei "miestiečiai purkštautų".

Ne mesijas, o vertėjas

Kai neapsikentę oponentai išvadina jį mesiju, Don Kichotu, garbėtroška ar revoliucionieriumi, jis pats ramiai prisilipdo sau dar vieną - vertėjo etiketę.

- Esu vertėjas. Iš valdžios į žmonių kalbą.

Aš komentuoju valdžios sprendimus, stengiuosi paaiškinti žmonėms, ką jie reiškia iš tiesų. Ką gali reikšti miestui ir kiekvienam žmogui atskirai.

Edvardas Žakaris sako, kad žmonės pavargsta budėti, įsiklausyti į kiekvieną valdžios žodį. Susigriebia dažniausiai po laiko. Kai žodis jau būna tapęs veiksmu arba nelaukta pasekme.

 

Buldozeris Šiaulių savivaldybėje

Buldozerio sąvoka Lietuvos politiniame žodyne egzistuoja nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienų.

Edvardas Žakaris buldozerine pavadino valdančiosios trijų partijų koalicijos veiklą Šiaulių taryboje.

Pavadino ir nesigaili. Todėl, kad kai kurie dalykai valdančiosios daugumos darbe jam labai nepatinka ir kitaip pavadinti jų negali. Pirmiausia, kad valdančioji dauguma neskaičiuoja. Dažniausiai veikiama tokiu principu: "Mes nusprendėme, jūs pritarėte, ir kvit. Pirmyn, o jau paskui pažiūrėsime, kas iš to išeis". Arba jie iš tiesų nemoka skaičiuoti, arba į valdžią atėjo neilgam, - svarsto Edvardas Žakaris. Kartais pirma nusprendžiama, o po to rengiami projektai.

Kartais atsitinka ir taip, kad net darbus spėjama padaryti, o tik po to pasiūloma Tarybai pritarti".

Antrasis momentas: kodėl taip nenorima pasiklausti žmonių nuomonės prieš priimant vieną ar kitą sprendimą?

O juk prieš rinkimus dievagotasi tai daryti. Kur šiandien tie pasitarimai su visuomene? Gal prie veidrodžio?..

- Aš nesuprantu, kodėl šios dvi mano nuostatos taip užkliūva Tarybos daugumai ir Šiaulių merei asmeniškai.

Ji ne kartą viešai yra pasakiusi, kad nė dienos negalėtų su manimi bendrauti, nes mano nuostatos jai esančios nepriimtinos.

Akivaizdu, kad kai demokratija įgyvendinama pasitelkus buldozerį, ji įgyja politinės karikatūros bruožų.

Ši valdžia neturi ateities

- Kokią matote šios Tarybos perspektyvą?

- Manau, kad šita Taryba ir šita miesto valdžia Šiauliams kažko gero tikrai neduos. Nors žmonių viltys buvo didelės. Nors šios valdžios galimybės yra didelės - juk vietinė valdžia ir valdžia Vilniuje sutampa.

Manau, kad didžioji dauguma Tarybos narių čia atėjo ne tam, kad suktų galvas dėl miesto gerovės.

- Ar manėte, kad jau po metų turėsite prieiti prie tokios žiaurios išvados?

- Ko gero, ne.

- Tad ar verta stengtis?

- Visuomet verta. Yra auksinė taisyklė, padėjusi man ne kartą išsilaikyti.

Visada laimi tas, kas pirmiausia imasi darbo.

Visada laimi tas, kas paskutinis supyksta.

Visada laimi tas, kas ilgiausiai išsaugo viltį.


* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklalapis]