LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE


Aurelija MYKOLAITYTĖ

TEN, KUR TEKA RAMOČIA


Per Kelmės rajoną teka nedidelis Ramočios upelis, traukiantis akį išvaizdžiais, meldėtais krantais. Tokį pat vardą turi ir LASS Kelmės rajono saviveiklos kolektyvas, kuriam kitąmet sueis 15 metų. Apie šio gražaus krašto žmones, jų džiaugsmus ir rūpesčius, apie "Ramočios" kūrybines sėkmes ir išbandymus paprašėme papasakoti LASS Kelmės rajono tarybos pirmininkės Janinos Samušienės.
    
Gyvenimas Vytauto Didžiojo gatvėje
     Vytauto Didžiojo vardu pavadinta gatvė, kurioje įsikūrusi LASS Kelmės rajono taryba. Silpnai matantiems ir akliesiems ją surasti būtų nesunku, nes tai viena centrinių Kelmės gatvių. Deja, vieni vargu ar galėtų laimingai pasiekti savo būstinę - kelią pastoja visokie lauko prekybos vežimėliai, eiti kliudo ne visai sutvarkyti šaligatviai, medžiai, stulpai. Kaip sakė pirmininkė J. Samušienė, gatvė kol kas dar nepritaikyta regėjimo negalę turintiems žmonėms, taip pat nėra įrengto ir garsinio šviesoforo.
     Užtat pats rajono tarybos namas yra didelis ir erdvus. Čia ir pirmininkės darbo kambarys, ir repeticijų saliukė, ir patalpos tiflopriemonių ekspozicijai, LASS narių kūrybos darbų parodoms. Pašalietis, užsukęs į šį pastatą, gali iškart pamatyti, kokie žmonės čia renkasi, kas jiems reikalinga kasdieniniame gyvenime: specialūs laikrodžiai, teledidintuvas, Brailio knygos, garso ir vaizdo kasetės, kompaktinės kasetės su aklųjų kūrybos įrašais... Bet, kaip sakoma, nėra namų be dūmų - tik šįkart šią lietuvių liaudies patarlę galime pritaikyti ne perkeltine, o tiesiogine prasme, nes name išties dūmija: nuo katilinės, esančios rūsyje, atsiranda suodžių, greitai apsineša sienos. Pirmininkė juokavo, kad LASS taryboje ji visų pirma - valytoja, nes atėjus iš ryto į darbą reikia viską sutvarkyti.
    
Ko labiausiai reikėtų
     Pasak pirmininkės J. Samušienės, labiausiai trūksta priemonių reabilitacijai. Štai LASS Kelmės rajono organizacijai priklauso 127 žmonės, iš jų net 16 naujų narių, o paskutiniuoju metu tegauta tik 2 magnetofonai, 4 radijo aparatai ir 5 laikrodžiai. Kaip pagelbėti žmonėms, netekusiems regėjimo ar visai prastai matantiems? Pirmininkės nuomone, tiflopriemonės ypač reikalingos staiga apakusiems žmonėms, kurie būna viskuo nusivylę, palūžę, - jiems pagalba reikalinga ne kada nors ateityje, o čia ir dabar. Prieš keletą metų po traumos neteko regėjimo vienas jaunas žmogus: organizacijos vadovė nunešė jam, ką turėjo, - laikrodį, magnetofoną, knygų, kasečių, pasikvietė draugėn neregį liaudies muzikantą Justiną Kasparą, silpnaregę poetę Ziną Rakauskienę ir ilgai su juo kalbėjosi. Vėliau vaikinas prisipažino, kad tada sprendė klausimą, mirti ar gyventi. Taigi reabilitacija, kuri neįmanoma be tiflopriemonių, nėra mažmožis, į kurį galima būtų numoti ranka.
     Pirmininkė J. Samušienė pasidžiaugė parama iš Švedijos - LASS Kelmės rajono taryba gavo dovanų teledidintuvų, kuriuos paskyrė silpnaregiams vaikams. Deja, tokie prietaisai Lietuvoje dar tebėra prabanga, nors tai būtų reikalinga kiekvienam, besimokančiam integruotai bendrojo lavinimo mokykloje.
     Dar vienas rūpestis - kaip padėti seniems vienišiems žmonėms. Pasak organizacijos vadovės, aklas žmogus, be artimųjų pagalbos, pats neateis ir nepaprašys, ko jam reikia. Deja, to turbūt tikisi kai kurie socialinės paramos skyriai: štai apie vieną aklą kurčnebylę moterį seniūnijos darbuotojai nieko nežinojo, kol apie ją nepranešė LASS Kelmės rajono taryba. Šiemet pirmininkė J. Samušienė parašė prašymą rajono valdybai, kad vienišus I ir II gr. regėjimo invalidus, šeimas, kur nėra darbingų asmenų, atleistų nuo viršpločio mokesčio: net esant nedideliam 9-12 kv. m. viršpločiui, kai kam susidaro 80-100 litų priemoka. "Tai yra labai daug, nes sumokėjus mokesčius nekas telieka maistui ir vaistams", - sakė LASS Kelmės rajono tarybos pirmininkė. Rūpintis senais vienišais žmonėmis Kelmėje pagelbsti ir jaunieji samariečiai, kuriuos subūrė mokytoja Dalia Griškevičienė: juos aplanko, per šventes nuneša maisto, pabendrauja, netgi padeda padaryti remontą. Paramos sulaukiama ir iš Kelmės oftalmologų: okulistai neatsisako vykti į namus pas tuos žmones, kurie nevaikšto, padeda sutvarkyti dokumentus, kad šie žmonės gautų invalidumo grupes, kad jiems būtų kompensuojami lęšiai.
     Pirmininkei J. Samušienei neramu taip pat ir dėl jaunų žmonių: štai vienas ruošiasi tapti socialiniu darbuotoju, kitas mokosi baldų apmušėjo specialybės, bet ar jie turės darbą? Iš 44 darbingo amžiaus žmonių Kelmės rajone tedirba tik 11, ir tai vien tie, kurie darbą turėjo ir anksčiau. "Naujai įsidarbinti nėra galimybės", - sakė LASS organizacijos vadovė. Pavyzdžiui, daug kur siūloma dirbti siuvėjomis, bet silpnai matančiai moteriai toks užsiėmimas tik nusilpnintų regėjimą. J. Samušienės nuomone, dabar jauniems žmonėms, turintiems šeimas, gal dar sunkiau nei seniems: pensininkui nei mokymosi priemonių, nei tiek avalynės reikia.
    
Kultūrinės tradicijos
Scenoje kelmiškių "Ramočia"     Kaip jau minėta straipsnio pradžioje, kitąmet "Ramočia" švęs 15 metų jubiliejų. Pasak LASS Kelmės rajono tarybos pirmininkės, jau dvigubai tiek yra praėję laiko, kai Kelmėje susibūrė pirmieji saviveiklininkai: iš tų senbuvių dabar telikę tik vienas kitas. Taigi kultūrinės tradicijos Kelmėje tebėra gyvos, o žmonės tebekoncertuoja, džiugindami kitus ir rasdami sau linksmą laisvalaikio užsiėmimą.
     "Ramočios" kūrybinis derlius jau nemažas: daugybė išvykų po Lietuvą, viešnagės užsienyje - būta Latvijoje, Švedijoje, ruošiamasi vykti į Lenkiją. Taip pat jau išleistos garso kasetės "Tykus vakaras", "Kur žolie žydieja", kompaktinė kasetė, kur įrašytos Kelmės krašto dainos, girdėtos iš senelių, prosenelių. Tik pirmininkė J. Samušienė apgailestavo, kad seniems žmonėms kaskart vis sunkiau koncertuoti: štai vienam kolektyvo senbuviui jau 78 metai, o jaunimas nebėra išlaikęs senųjų dainų autentiškumo: pirmininkės žodžiais, jiems dainuojant, "nėra tokio vingrumo".
     Be "Ramočios", LASS Kelmės rajono taryboje dar galima būtų pasiklausyti Edmundo Domaševičiaus įrašytų dainų, Selestino Grikšto eilėraščių, įgarsintų Šiaulių dramos teatro garso įrašų studijoje. Galbūt ateity kokią nors knygą išleis ir poetė Zina Rakauskienė, o savo kūryba ir toliau linksmins liaudies muzikantas Justinas Kasparas. Štai, kokie kūrybingi Kelmės rajono žmonės!
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]