TARPTAUTINEI BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI


Adomas KAMŠA

GRAŽIOS, GEROS ŠVENTĖS


     Tu aukojais už gėrį ir šviesą,
     Bet šviesos savo pats netekai.
          Stanislovas KRASINSKAS
          eil. "Lietuvos savanorio P. Daunio garbei"

     Tarsi šilčiausias pajūrio smėlis pro pirštus byra, amžinybėn nueina paskutinės antrojo tūkstantmečio dienos. Jau pakeliui į gyvenimą kūdikiai, kurių gimimo liudijimuose pirmas skaičius žymės trečiąjį tūkstantmetį.
     Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga gali tik nuoširdžiai džiaugtis taip giliai įprasminusi paskutinius antrojo tūkstantmečio metus. Šie metai - Prano Daunio - Lietuvos savanorio, Lietuvos aklųjų Mažvydo metai. Tai jis, prieš šimtą metų gimęs, netekęs regėjimo pritaikė mums brailio raštą. Tai jis vienas pirmųjų kvietė burtis draugėn akluosius. Prano Daunio 100-osioms metinėms paminėti LASS organizacinis komitetas buvo numatęs net 25 punktus užduočių. Dabar gi - beveik visos užduotys įvykdytos. Kai kurios - su dideliu kaupu. Prano Daunio gimtinėje, Utenos rajone, Paneveržio kaime, pastatytas paminklas, išleista atsiminimų knyga "Skleidęs šviesą tamsoje", išleistas pirmasis pašto vokas su užrašu brailio raštu ir Prano Daunio atvaizdu, surengta tarptautinė bibliotekininkų konferencija, skirta brailio raštui. Visų renginių ir neišvardinsi. Kas domėjosi, nesnaudė, prisimins ilgai.
     "Tai aklieji prikėlė Prano Daunio atminimą ir sugrąžino jį kraštiečiams" (Utenos raj. A. ir M. Miškinių centrinės bibliotekos direktorė Vida GARUNKŠTYTĖ).
Utenos vicemeras Vaclovas SAMUOLIS     "Ta šiluma, stiprybė, kurią skleidžia aklųjų bendruomenė, yra labai regima ir pamokanti sveikiesiems" (Utenos vicemeras Vaclovas SAMUOLIS).
     Tai tik dviejų žmonių mintys, kurias tiksliai užrašiau Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos dienų "Susitikimai" metu Utenoje. Tradiciškai jos vyko spalio 9-11 dienomis minint Tarptautinę baltosios lazdelės dieną. Į neregių ir silpnaregių tautodailininkų, dailiųjų amatų mėgėjų meninių darbų parodos atidarymą Utenos kultūros rūmuose atvyko Utenos vicemeras Vaclovas Samuolis, Utenos apskrities socialinių reikalų departamento direktorius Osvaldas Žiezdrys, Utenos rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Mackevičienė. Ji, baigusi tiflopedagogikos mokslus Šiaulių universitete, penkerius metus mokė Utenos mažuosius silpnaregius ir nereginčius vaikus. Zita džiaugėsi, kad jos specialybė, iš vaikų išmoktas kruopštumas, ryžtas labai padeda ir dabartiniame darbe. Vicemeras Vaclovas Samuolis pasidžiaugė, kad tik tokia stipri ir veikli Utenos aklųjų organizacija, kuriai vadovauja Danutė Barauskienė, galėjo surengti tokią gražią, turiningą šventę.
     Utenos Vyturių, Krašuonos, Dauniškio, Aukštakalnio vidurinių mokyklų, Saulės ir A. Šapokos gimnazijų, darželio "Eglutė" mokiniams ir mokytojams tikra atrakcija tapo čia spalio 10 dieną apsilankę LASUC ir Panevėžio apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokiniai ir mokytojai. Jie leido regintiems vaikams rašyti brailio mašinėle: rašyti bandė visi, perskaityti - tik patys nuovokiausi. Tai, kad vilnietis G. Stoškus, tik brailio raštu skaitydamas, baigė teisės mokslus, privertė ne vieną suklusti, kitaip suprasti neregystę.
     "Atverkime langus" - taip simboliškai, o kartu ir tiksliai neregiai literatai pavadino savo susitikimą su Utenos krašto poetų ir rašytojų klubo "Verdenė" nariais. Jie susitiko Antano ir Motiejaus Miškinių centrinėje bibliotekoje. Vaclovo Areimos, Alvydo Valentos eilės kaip gilės krito į uteniškių moterų širdis. A. Markevičiaus ir P. Simonaičio dainos neregių poetų eilėmis - uteniškiams didelis atradimas. "Mes laukiame, kada pakvies vilniečiai, liko dar daug ką aptarti, išsiaiškinti. Vis tas brailio raštas neįkandamas", - sakė "Verdenės" klubo nariai.

Armonikomis groja V. Kubilinskas ir A. Kuksa     Spalio 12 dieną jau nuo gerų pusryčių sugužėjo "Meninės saviraiškos dienų 2000" laureatai iš visos Lietuvos. Svetingi uteniškiai pakvietė į kraštotyros muziejų. Nors muziejus remontuojamas, tačiau pažiūrėti buvo ką. Ne kiekvienas rajonas turi savo muziejų. Muziejuje aklieji galėjo liesti eksponatus.
     Vakarop Utenos kultūros rūmuose salė buvo apypilnė (žinoma, su mūsų šventės dalyviais). Pasveikinti šventės dalyvių, padėkoti už visą savaitę vykstančią pažintinę šventę atvyko Utenos rajono, apskrities vadovai. Utenos rajono socialinės rūpybos ir slaugos skyriaus vedėja Janina Bruklienė pasidžiaugė, kad tokie susitikimai padeda ne tik akliems ar kitų specialių poreikių turintiems žmonėms. Jų kuo daugiau reikėtų sveikais save vadinantiems žmonėms. Per dešimtį metų, kai Janina Bruklienė dirba socialinį darbą, Utenos rajono aklųjų organizacija buvo ir yra pavyzdys kitoms nevyriausybinėms organizacijoms. LASS dienos "Susitikimai" jau nuskambėjo. Liko įspūdžiai ir nuoširdžiausias ačiū LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybai bei jos pirmininkui Aloyzui Vilimui. Ačiū ir rėmėjams. Įspūdžiai, patirti Utenoje LASS dienų "Susitikimai" metu, ateityje tikriausiai išblės, bet nepamiršiu vieno garbaus amžiaus biržiečio žodžių: "Ot, mums tokią poetę turėti". Taip jis įvertino uteniškės poetės Veronikos Narkūnienės eiles. Veronika pradėjo paskutinę šio tūkstantmečio Lietuvos aklųjų šventę eilėmis:
     Kokio nuostabaus grožio esi,
     Kai žiūriu nuo Aukštakalnio kalno.
     Tartum akys ežerai melsvi,
     Visa Utena kaip ant delno.

Ukmergietės E. Liudkovienės rankdarbiai     Trečiojo tūkstantmečio kūdikiai jau pakeliui... Greit nauji metai, nauji lapai, turės suskambėti ir nauja daina. Kokia ji bus? Pasukime galveles visi. Geros, gražios šventės - LASS dienos "Susitikimai" ar kitaip pavadintos - vyko Radviliškyje, Alytuje, Utenoje. O kas toliau ir kur toliau?.. Rajonuose žmonės dar nepažįsta mūsų sportininkų, savo žinias galėtų pademonstruoti teisininkai, masažuotojai, verslininkai... Burkimės draugėn, siūlykime, o tada tegul skambės nauja daina.
    
     LASS dienas "Susitikimai" Utenoje rėmė: Utenos rajono savivaldybė, Atviros Lietuvos fondo Baltijos-Amerikos partnerystės programa, Akcinė draudimo bendrovė "Preventa" , LŽŪ banko Utenos skyrius, Vilniaus banko Utenos filialas, UAB "Utenos duona", UAB "Utenos trikotažas", AB "Kampas", AB "Neivera", Utenos kultūros rūmai, Utenos kraštotyros muziejus, Utenos A. ir M. Miškinių centrinė biblioteka. Už skanius pietus ir aptarnavimą nuoširdžiausiai dėkojame A. Šapokos gimnazijos virėjoms ir gimnazistams savanoriams.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]