DĖMESIO


 

 


Skelbiame geriausio rašinio konkursą

     Šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Jaunimo metais. Ir mūsų konkursas apie jaunimą. Konkurso tikslai: įvardyti aktualiausias, skaudžiausias nematančio ir silpnai matančio jaunimo nūdienos problemas, drauge ieškoti jų sprendimo būdų; kalbėti apie neregių jaunuolių integraciją į visuomenę, profesijos įsigijimą - vietos po saule ieškojimą ir susiradimą.
     Konkurse gali dalyvauti ir neregiai, ir regintieji, amžius neribojamas. Konkurse nedalyvauja "Mūsų žodžio" redakcijos darbuotojai ir vertinimo komisijos nariai. Rašinio apimtis - ne daugiau kaip 6 mašinraščiai.
     Rašinius galima pateikti Brailio arba reginčiųjų raštu, pageidautina - atspausdintus mašinėle arba surinktus kompiuteriu. Darbai, siunčiami konkursui, turi būti originalūs, prieš tai neskelbti jokioje - nei respublikinėje, nei rajoninėje - spaudoje. Pagal Pasaulinės Sveikatos apsaugos organizacijos klasifikaciją, jaunais laikomi žmonės iki 45 metų. Tad tie, apie kuriuos savo rašiniuose kalbėsite, turi būti ne vyresni kaip 45 metų.
     Rašinių laukiame iki šių metų liepos 1 dienos pagal pašto žymeklį.
     Jūsų darbus vertins kompetentinga komisija: pirmininkas Alvydas Valenta, nariai Irena Baradinskienė, Adolfas Venckevičius (visi trys dirba žurnalo "Mūsų žodžio" redakcijoje), Antanas Ruginis (Užimtumo ir paramos verslui fondas M95). Geriausius rašinius spausdinsime "Mūsų žodyje". Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti 500, 300 ir 200 Lt premijomis. Nugalėtojus paskelbsime ir apdovanosime spalio 15-ąją - Baltosios lazdelės dieną.
     Laiškus siųskite adresu: "Mūsų žodžio" konkursui, Naugarduko 91, 2600 Vilnius.

* * *

AKLŲ IR SILPNAEGIŲ VAIKINŲ IR MERGINŲ DĖMESIUI!

     Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) Profesinio mokymo skyrius teikia specialų profesinį mokymą vaikinams ir merginoms, kurių geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija 0 - 0,3 arba sudėtinga akių patologija iki 0,5.
     Priimame asmenis nuo 16 iki 40 metų, turinčius pagrindinį ar žemesnį išsilavinimą.
     Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. vaikinai ir merginos gali mokytis šių specialybių:
     - baldų apmušėjo,
     - namų ūkio pagalbininkės.
     Pirmą kartą Lietuvoje silpnaregiai per trejus metus įgis baldų apmušėjo specialybę. Ją LASUC Profesinio mokymo skyriui padeda įgyvendinti Olandijos Soneherdto aklųjų ir silpnaregių centras. Iki 2000/2001 moklslo metų pradžios padedant olandams bus nupirkta naujos įrangos; mokomojoje klasėje sukomplektuotos šešios darbo vietos; profesijos mokytojas tobulinsis Olandijoje, o vėliau Suomijoje.
     Ši specialybė populiari tarp Olandijos silpnaregių, baigę mokyklas kai kurie įsteigia privačias nedideles įmonėles.
     Namų ūkio pagalbininkes išmokysime namų ūkio darbų, ruošti maistą, rankdarbių, slaugyti ligonius, rūpintis vaikais ir neįgaliaisiais. Turime gerai įrengtas maisto ir namų ruošos mokymo klases. Mokomąją praktiką atliekame Vilniaus m. "Vilkpėdės" socialinių paslaugų centre ir Fabijoniškių pensionate. Mokslas trunka trejus metus.
     Įgytos žinios pravers savarankiškame gyvenime, padės rasti darbą.
     Nevietinius moksleivius aprūpiname bendrabučiu, 5 kartus per dieną maitiname. Mūsų centre yra medicinos punktas.
     Stojamųjų egzaminų nėra, norintieji priimami po individualaus pokalbio.
     Stojantieji pristato šiuos dokumentus:
     - prašymą, kuriame nurodo pasirinktą specialybę,
     - dokumentą apie išsilavinimą,
     - invalidumo pažymėjimą arba pažymą iš okulisto,
     - sveikatos pažymėjimą (forma Nr.086/a),
     - dvi fotonuotraukas,
     - asmens dokumentą (pasą).
     Jeigu norite paklausti, pasidomėti, pasitarti, mūsų adresas: LASUC Profesinio mokymo skyrius, Ateities 44, 2057 Vilnius, tel. 697628, 700200
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]