APIE MUS


Indrė RAUGALAITĖ

NEREGIAMS BUS TAIKOMOS TRANSPORTO LENGVATOS


Atsižvelgusi į apribotas regėjimo invalidų važiavimo miesto keleiviniu transportu lengvatas, miesto (Kauno - red. past.) valdyba vakar nusprendė kompensuoti šias išlaidas.
     Minėtam projektui įgyvendinti iš Socialinės rūpybos skyriaus biudžeto bus skirtos lėšos nedirbančių I ir II grupių regėjimo invalidų, kurių pajamos mažesnės nei 350 litų, kompensacijoms už važiavimą vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais.
     Nuo gegužės 1 dienos įsigaliojęs Transporto lengvatų įstatymas apribojo anksčiau buvusias lengvatas neregiams. Šis įstatymas numato 80 proc. bilieto kainos kompensacijas I grupės regėjimo invalidams ir 50 proc. - II grupės invalidams. Kaune iš viso gyvena 100 pirmos grupės ir 60 antros grupės regėjimo invalidų, kurių pajamos yra mažesnės nei 350 litų. Minėtoms kompensacijoms iki šių metų pabaigos reikėtų apie 12 tūkst. litų.
     Pradėjus vykdyti šį projektą, Socialinės rūpybos skyrius nupirks reikiamą skaičių mėnesinių bilietų ir perduos juos Regėjimo invalidų tarybos atstovui, o šis išdalys neregiams. Bus atliekama griežta lengvatinio važiavo kontrolė - sąrašas su parašais apie gautus važiavimo bilietus turės būti pateiktas Socialinės rūpybos skyriui.

"Laikinoji sostinė", 2000 m. gegužės 17 d.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]