IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


DAINININKAS ADOMAS BAZEVIČIUS
     Birželio 4 dieną sukanka 60 metų, kai gimė (1940) Adomas Bazevičius, dainininkas, buvusio LAD pučiamųjų instrumentų orkestro artistas. Jis gimė Kėdainiuose, nematė iš kūdikystės. Į Kauno aklųjų internatinę mokyklą atvyko 1950 m. ir čia baigė dešimt klasių. Groti klarnetu jį mokė muzikos mokytojas A. Majauskas. Adomas dalyvavo mokyklos meno mėgėjų būreliuose. Būdamas labai muzikalus ir turėdamas gražų baritoną, dainavo ir solo. Vėliau solinio dainavimo jį mokė Adelė Galaunienė ir Stasė Rapalienė. Adomas buvo ir geras sportininkas, ypač mėgo sunkiąją atletiką; buvo pasiekęs neblogų rezultatų. 1962-1972 metais dirbo Šiaulių įmonėje bei kultūros namuose. Čia dainavo, grojo, kurį laiką dirbo meno vadovu. Nuo 1972 metų - Kaune LAD profesinio pučiamųjų instrumentų orkestro artistas. Ligi pat orkestro likvidavimo grojo klarnetu ir saksofonu, orkestrui pritariant dainuodavo solo. Per koncertus publika žavėjosi jo atliekamomis Žermono, Figaro, Ūdrio ir kitomis arijomis. Jo balsas buvo puošmena Ramunės Budrionytės-Šišmanian vadovaujamame kauniečių vyrų ansamblyje. Nuo 1994 metų groja ir dainuoja orkestrėlyje "Nepamirštamos melodijos". 1984 m. rugsėjo 29 dieną tapo tuometinės sovietų televizijos konkurso "Draugė daina" diplomantu. 1986 m. gegužės 24-25 dieną Palangoje vykusiame "Sidabrinių balsų" konkurse Adomas tapo laureatu. Jo įdainavimų skamba LAD meno mėgėjų ir pučiamųjų instrumentų orkestro plokštelėse.

PIRMOSIOS TARPTAUTINĖS VARŽYBOS
     Birželio 10-11 dieną sukanka 40 metų, kai Gardine įvyko (1960) Kauno ir Gardino aklųjų mokyklų lengvosios atletikos varžybos. Lietuvos akliesiems sportininkams lengvaatlečiams tai buvo pirmosios tarptautinės varžybos.
     Kauno aklųjų mokyklos sportininkai į Gardiną vyko baltarusių pakviesti. Su šeimininkais jie varžėsi bėgimo, šuolio į tolį, rutulio stūmimo ir kamuoliuko metimo rungtyse. Kauniečiai sportininkai, vadovaujami kūno kultūros mokytojų Aldonos Kaulakienės ir Aldonos Tumienės, varžyboms buvo gerai pasirengę. 60 metrų bėgimo distancijoje visas prizines vietas iškovojo Kauno mokyklos sportininkai. Dvi pirmosios vietos atiteko Zigmui Balčiui ir Adomui Bazevičiui; antroji vieta - Kaziui Balsiui, trečioji - Juozui Ežerskiui. Tarp merginų pirmoji buvo Roma Lazauskaitė, antroji - Janina Kmitaitė, o trečia - Stasė Jeržikauskaitė. Šuolyje į tolį pirmąją vietą iškovojo K. Balsys (5,06 m), antras buvo Povilas Buivydas. Trečiąja vieta pasidalijo J. Ežerskis ir A. Bazevičius. Tarp merginų pirmąją vietą laimėjo R. Lazauskaitė (4,17 m). Stumiant rutulį ypač gerai buvo pasirengęs P. Buivydas, jo rezultatas - 8,52 m. Jam pelnytai buvo pripažinta pirmoji vieta. Antroji ir trečioji vieta atiteko Z. Balčiui. Tarp merginų vėl pirmoji buvo R. Lazauskaitė (6,37 m). Antra buvo J. Kmitaitė. Metant kamuoliuką nuostabių rezultatų pasiekė P. Buivydas. Jo kamuoliukas nuskriejo 66,18 m. R. Lazauskaitė kamuoliuką numetė 32,20 m.
     Teisėjų kolegijos pirmininkas A. Gurejevas Kauno mokyklos sportininkams įteikė net 21 garbės raštą ir varžybų nugalėtojo taurę.

TOMAS GINIOTIS - TVIRTO IR RAMAUS BŪDO ŽMOGUS
     Birželio 25 dieną sukanka 60 metų, kai gimė (1940) Tomas Giniotis, LASS įmonės "Įranga" direktorius. Tomas gimė Palangoje, tarnautojų šeimoje. Baigęs Darbėnų vidurinę mokyklą, studijavo Žemės ūkio akademijoje, miškų fakultete. Akademiją baigė 1963 m. ir įgijo inžinieriaus miškininko specialybę. Iki 1975 metų dirbo girininku Šilutės miškų ūkyje. Kelyje įvykus eismo avarijai, buvo sunkiai sužeistas, neteko regėjimo. Po ilgo gydymo Kaune prof. E. Daktaravičienės dėka regėjimas iš dalies buvo grąžintas. 1976-1979 m. dirbo darbininku LASS Šiaulių įmonėje, vadovavo LAD Šiaulių miesto ir rajono organizacijai, įmonės profsąjungos vietos komitetui. Nuo 1982 m. vasario 1 dienos paskirtas Šiaulių aklųjų įmonės direktoriaus pavaduotoju kadrų ir aklųjų reabilitacijos reikalams. Tais pačiais metais baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įsigijo tiflopedagogo specialybę. Nuo 1987 m. pradžios paskirtas įmonės direktoriumi. Nuo 1989 m. vasario vidurio paskirtas įmonės "Įranga" direktoriumi ir juo dirba iki šiol.

PIRMININKAS VLADIMIRAS AKULOVAS
     Birželio 28 dieną sukanka 60 metų, kai gimė (1940) Vladimiras Akulovas, ilgametis LASS Telšių rajono tarybos pirmininkas. Jis gimė Varniškių kaime (Telšių raj.), valstiečių šeimoje. Silpnaregis iš vaikystės. Yra įgijęs vidurinį išsilavinimą. Į LASS įstojo 1983 m. ir Klaipėdos aklųjų įmonės Telšių gamybos bare dirbo darbininku. Nuo 1982 metų yra LASS Telšių rajono organizacijos tarybos pirmininkas, kuklus, darbštus žmogus, rūpestingas žmonėms, turintiems regėjimo negalę.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]