JUBILIEJAI


Jadvyga KUOLIENĖ

VALENTINUI TOLOČKAI


Daktaras Valentinas Vytautas Toločka - unikalus žmogus. Reikia tik stebėtis, kaip jam vienam duota tiek daug. Ir dideli norai, ir gabumai, ir darbštumas, kantrybė, užsispyrimas ir jo sumanymų įgyvendinimo sėkmė. Sakoma, kad kiekvienas žmogus yra savitas, originalus. Tačiau Toločka - išskirtinė asmenybė. Tokį įvairiapusišką, gabų, užsispyrusį ir darbštų kaip Valentinas vargu ar surastume tarp mūsų. Galima būtų vardinti jo gerąsias savybes, lyginti, kalbėti daug, bet ar viso to reikia? Apie tai kalba jo darbai, akivaizdūs, visiems matomi: tai 5 jo parašytos ir išleistos knygos, sudaryti 22 įvairūs leidiniai, 17 redaguotų knygų. Nesuskaičiuojami straipsniai įvairiuose rinkiniuose, periodiniuose leidiniuose, daugybė pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, seminaruose, pasitarimuose.
     V. V. Toločkos veikla apima įvairias sritis. Jis ir pedagogas, ir istorikas, ir tiflologas, ir kraštotyrininkas, ir poetas, ir ekspertas-patarėjas įvairiais istorijos, kalbos, pedagogikos klausimais. Ir vis gražiai, maloniai, kantriai, dėmesingai, nieko neįžeisdamas, neužgaudamas.
     Tarp visų jo veiklos sričių ir pomėgių vis dėlto išskirtinė vieta tenka knygai. Tai knygų paieška, rašymas, rengimas spaudai, bibliografavimas, skatinimas naudotis knygų turtais. Nesuklysiu pavadinusi Valentiną tikru knygiumi. Neatskiriamai su jo veikla susijusi ir įvairiapusiška bibliotekininko profesija: Lietuvos aklųjų bibliotekomis Valentinas rūpinęsis nuo pat jaunystės. V. Toločka - pirmųjų bibliotekos knygų fondų kūrėjas, rankraštinių Brailio raštu knygų perrašymo organizatorius, centralizuotos aklųjų bibliotekų sistemos steigėjas, pirmasis jos direktorius.
     Antrasis "banginis", kalbant apie Toločkos veiklą, būtų tiflologija. Absoliuti dauguma jo parašytų knygų, straipsnių, pranešimų yra skirta neregių reikalams. Jis Lietuvos aklųjų judėjimo istorikas, metraštininkas, nacionalinės tiflologijos kūrėjas.
     Džiaugiamės, kad šis turtingas, gražus žmogus, tiek daug nuveikęs ir sulaukęs brandaus amžiaus, yra tarp mūsų, pilnas jėgų, dirbantis, kuriantis, planuojantis ateitį.
     Visų bibliotekos darbuotojų ir skaitytojų vardu sveikiname mielą, gerbiamą daktarą Valentiną Vytautą Toločką gražaus jubiliejaus proga, nuoširdžiausiai linkime geros sveikatos, didelės kūrybinės sėkmės, sveiko žemaitiško užsispyrimo ir didelių vilčių išsipildymo.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]