DĖMESIO


 

Skelbiame geriausio rašinio konkursą      Šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Jaunimo metais. Ir mūsų konkursas apie jaunimą. Konkurso tikslai: įvardyti aktualiausias, skaudžiausias nematančio ir silpnai matančio jaunimo nūdienos problemas, drauge ieškoti jų sprendimo būdų; kalbėti apie neregių jaunuolių integraciją į visuomenę, profesijos įsigijimą - vietos po saule ieškojimą ir susiradimą.
     Konkurse gali dalyvauti ir neregiai, ir regintieji, amžius neribojamas. Konkurse nedalyvauja "Mūsų žodžio" redakcijos darbuotojai ir vertinimo komisijos nariai. Rašinio apimtis - ne daugiau kaip 6 mašinraščiai.
     Rašinius galima pateikti Brailio arba reginčiųjų raštu, pageidautina - atspausdintus mašinėle arba surinktus kompiuteriu. Darbai, siunčiami konkursui, turi būti originalūs, prieš tai neskelbti jokioje - nei respublikinėje, nei rajoninėje - spaudoje. Pagal Pasaulinės Sveikatos apsaugos organizacijos klasifikaciją, jaunais laikomi žmonės iki 45 metų. Tad tie, apie kuriuos savo rašiniuose kalbėsite, turi būti ne vyresni kaip 45 metų.
     Rašinių laukiame iki šių metų liepos 1 dienos pagal pašto žymeklį.
     Jūsų darbus vertins kompetentinga komisija: pirmininkas Alvydas Valenta, nariai Irena Baradinskienė, Adolfas Venckevičius (visi trys dirba žurnalo "Mūsų žodžio" redakcijoje), Antanas Ruginis (Užimtumo ir paramos verslui fondas M95) bei Valdas Sušinskas (Lietuvos aklųjų biblioteka). Geriausius rašinius spausdinsime "Mūsų žodyje". Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti 500, 300 ir 200 Lt premijomis. Nugalėtojus paskelbsime ir apdovanosime spalio 15-ąją - Baltosios lazdelės dieną.
     Laiškus siųskite adresu:
         "Mūsų žodžio" konkursui
         Naugarduko 91
         2600 Vilnius
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]