RENGINIAI


Gražina SIDEREVIČIENĖ

SU MUZIKA IR DAINA


Retas atvejis, kad brolis ir sesuo vienu metu švęstų kūrybinio darbo sukaktį. Bet taip jau nutiko Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose, kur kovo 2 dieną Onutė ir Lionginas Matusevičiai paminėjo darbo su savo vadovaujamais meno mėgėjų kolektyvais penkerių metukų jubiliejų.
     O. Matusevičiūtė vadovauja moterų vokaliniam ansambliui, kuris per šį trumpą laikotarpį du kartus laimėjo trečiąją vietą Kauno miesto meno mėgėjų apžiūroje. Dalyvavo respublikiniame neįgaliųjų meninės kūrybos festivalyje ir buvo pakviestas į Tarptautinį festivalį "Dermė". Ansamblyje dainuoja dešimt moterų, savo gyvenimo neįsivaizduojančių be dainos. O. Mališauskienė, A. Blagoščiūnienė, D. Ramanauskienė, T. Baranauskienė, B. Špagina savo dainavimo stažą skaičiuoja dešimtmečiais. Vienos priskaičiuoja tris, o kitos ir keturis. Jaunesnės jų kolegės Z. Klibavičienė, I. Karsokaitė, M. Saladžiuvienė ir L. Stasiulienė - taip pat ne mažesnės dainos entuziastės. Ansamblis turi puikią talkininkę - koncertmeisterę Ligiją Richterytę-Janulevičienę.
     Kolektyvas labai judrus, paslankus, savo pasirodymais nuolat džiugina vaikų globos namų, senelių pensionatų gyventojus, bendrojo lavinimo mokyklų auklėtinius, ligonius. Su jaunu ir senu surandanti bendrą kalbą O. Matusevičiūtė puikiai sutaria su ansamblio moterimis, yra jų mylima ir gerbiama.
     L. Matusevičius tęsia Anapilin išėjusio vadovo Petro Barškiečio instrumentinio muzikavimo tradicijas. Jo vadovaujamame instrumentiniame ansamblyje groja broliai Audrius ir Artūras Lenkšai bei V. Kraucevičius. Ansamblio repertuare skamba daugiausia aklųjų ir silpnaregių kūriniai. A. Kasperavičius, P. Barškietis, A. Lenkšas, St. Krasinskas - šių autorių valsai ir polkos grojami kiekviename koncerte. Vargu ar yra kitas tinkamesnis būdas populiarinti aklųjų ir silpnaregių meninę kūrybą ir integruoti į sveikųjų visuomenę. Be to, šis kolektyvas - nuolatinis pagalbininkas, organizuojant įvairias šventes, smagias vakarones ir kitus renginius.
     Abu šie ansambliai surengė šaunų vakarą-koncertą "Su muzika ir daina". Skambėjo lyriškos, subtilios (tokį stilių ypač mėgsta O. Matusevičiūtė) lietuvių autorių dainos, liejosi smagios instrumentinio ansamblio melodijos. Šventinio koncerto vedėjai buvo dramos ratelio senbuviai R. Girnienė ir J. Miliauskas, išgirdome ir Z. Klibavičienės skaitomą J. Gimberio humoreską "Kaunietis yra kaunietis".
     Netrūko ir svečių bei sveikintojų. Džiugu, kad pasveikinti iš Vilniaus atvyko maestro J. Kairys ir LASS centro tarybos darbuotoja D. Cidzikienė. Kauno miesto Kultūros skyriaus darbuotoja I. Sutkevičienė ne tik linkėjo kūrybinės sėkmės kolektyvams, bet ir pasidžiaugė pilna žiūrovų sale. Visus ansambliečius gėlėmis apdovanojo LASS Kauno ir Marijampolės apskričių taryba. Bičiulių pasveikinti atvyko ir mišrus vokalinis ansamblis "Cecilija" (vad. R. Ališauskaitė) iš Ukmergės, Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai.
     Gera, kai esi reikalingas kitiems, kai tavo atliekamos muzikos ir dainų klausosi daugiau nei du šimtai žiūrovų.
     Belieka palinkėti Onutei ir Lionginui Matusevičiams bei jų ansambliams tokios sėkmės dar ne vieną dešimtmetį.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]