RENGINIAI


Andrius VAINORAS

PASAULIO ATEITIS - MOTERŲ RANKOSE


Vienas aštraus liežuvio vyrukas kartą pastebėjo: jeigu kas nors išgelbės šitą suvargusį ir nuodėmingą pasaulį - tai tiktai moterys, o jeigu kas nors jį galutinai pražudys - tai moterų organizacijos! Reikia manyti, kad dėl pirmosios savo teiginio dalies jis buvo visiškai teisus, o dėl antrosios - na, tarkime, šiek tiek klydo. Nuolatos kuriasi įvairios moterų organizacijos, o pasaulis, jeigu ir netobulėja tokiais tempais, kaip norėtųsi, bet ir negriūva! Išvada tėra viena: moterų organizacijos nekenkia visuotinei darnai ir harmonijai, o jai tiktai padeda. Šitai pagaliau suprato ir neregės bei silpnaregės moterys, gavusios paramą iš PHARE programos ir kovo 22 dieną Vilniuje įkūrusios savo organizaciją. Tiesa, pati organizacija vadinasi "Lietuvos moterų su negalia bendrija" ir priklausyti jai galės ne tik regėjimo, bet ir kitas negalias turinčios moterys. Žinoma, labai norėtųsi tikėti, kad taip ir bus: kitų negalių moterys bendrijai tiktai priklausys, o mūsiškės jai vadovaus. Bet tai jau, kaip sakoma, vidiniai, taigi moteriški, reikalai, o geras tonas reikalauja gerbti kitos valstybės suverenitetą ir nesikišti į jos reikalus bent jau tol, kol tavęs nedomina tos valstybės teritorija, gelmėse slypinčios naudingosios iškasenos ar dar kokie kiti labai žemiški ir labai konkretūs dalykai.
     Naujosios bendrijos pirmininke išrinkta šiaulietė Ginta Petrauskienė, tarybos narėmis - Roma Atkočienė (Kaunas), Ramutė Gelažanskienė (Vilnius), Nijolė Klepikienė (Klaipėda), Likumida Orlova (Vilnius), revizore - Lina Norkienė (Vilnius). Pagal bendrijos nuostatus jai gali priklausyti iki 10 proc. moterų, neturinčių negalios. Taip šioje organizacijoje atsirado LASS Vilniaus ir Alytaus apskričų taryboje dirbanti L. Orlova, projekto "Laisvėjimas", pagal kurį buvo įsteigta ši bendrija, iniciatorė ir koordinatorė. Lietuvos moteris su negalia, įkūrusias savo organizaciją, sveikina ir visokeriopai remia švedės, su jomis užmegzti ryšius jau dabar panoro latvės bei estės. Belieka paraginti pačias Lietuvos nereges moteris drąsiau palikti puodus ir virtuves šiek tiek dėl akių, o ne iš reikalo niurzgantiems vyrams, ir pačioms pradėti daryti tai, ką jau tūkstančius metų daro vyrai, tik ne visada labai sėkmingai.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]