VIRŠELIS


 

ŽANAS BATISTAS PJERAS. SENIS VIRTUVĖJE


Aštuonioliktojo amžiaus dailininko Žano Batisto Pjero (1713-1789) kūrybiniame palikime yra darbas, pavadintas "Senis virtuvėje". Rusvų atspalvių natūralistine maniera nutapytoje drobėje žiūrovas mato buitinę sceną. Neturtingas būstas ir neturtingi žmonės. Geraširdė šeimininkė įsileido virtuvėn neregį elgetą. Senolis sėdi ant grubiai sumeistrautos sunkios kėdės. Viena ranka laiko į tarpkojį įspraustą savo neišskiriamą kelionės draugę lazdą, kita ranka ant kelių - skrybėlę. Matyt, iš įpročio skrybėlė apversta. Taip ji dažniausiai laikoma išmaldai. Nunešiotas apavas, kyšantys apatiniai drabužiai daro apsileidusio žmogaus įspūdį. Elgeta nuo peties nenusiima pustuščio, kiek praverto kelionmaišio. Čia neregys užėjo trumpam atsikvėpti, sušilti, šnektelti, o gal, jei pasiseks, ir užkąsti. Vešlią barzdą ir sutaršytus kažkada buvusius labai vešlius, banguotus, gražius plaukus puošia šarma. Geraširdė jauna ūkininkė, apsigobusi galvą šviesia skarele ir apsirėdžiusi kukliais kaimiškais rūbais, susimąsčiusi žvelgia į senį. Neturtingoji valstietė, žvelgdama į neregį, nusiramina, ir jai atrodo ne toks gilus jos skurdas lyginant su greičiausiai net pastogės neturinčiu neregiu. Ši tyla šildo ir guodžia abu žmones. Dailininkas su meile nutapė ne tik šiuos mielus pašnekovus, bet ir daiktus. Čia natūralumu dvelkia ir lėkštė, ir keptuvė, ir rusvašonis keramikinis puodas, ir ant žvakės sustingę vaško varvekliai. Šeimininkė per daug neišgyvena dėl būsto tvarkos. Šioje kompozicijoje galima gėrėtis ant grindų besimėtančia balzgana lėkšte ir auksaspalviais svogūnais po kėde. Drobė dvelkia ramybe ir nuoširdumu.
     Šis meno kūrinys saugomas Sankt Peterburge, Ermi

Vytautas GUDONIS
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]