IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

2000 metais minėtinos sukaktys


     Sausio 19 d. sukanka 60 metų, kai gimė Angelė Dovydėnienė, LASS Biržų rajono tarybos pirmininkė.
     Sausio 27 d. sukanka 100 metų, kai gimė Jonas Valantinas, ilgametis Kauno aklųjų vidurinės mokyklos mokytojas. Mirė 1994 m.
     Sausio 30 d. sukanka 60 metų, kai gimė Irena Benedikta Skierutė, šachmatininkė.
     Vasario 2 d. sukanka 110 metų, kai gimė Marija Stžeminska, buvusios Vilniaus aklųjų mokyklos steigėja ir vedėja. Mirė 1937 m.
     Vasario 21 d. sukanka 50 metų, kai gimė Valerija Banėnaitė, LASS Jonavos rajono tarybos pirmininkė.
     Vasario 28 d. sukanka 60 metų, kai gimė Teresė Sobestijanskienė, LASS Kėdainių rajono tarybos pirmininkė.
     Kovo 11 d. sukanka 75 metai, kai gimė Kostas Bankauskas, ilgametis LAD Kauno tarprajoninės valdybos pirmininkas.
     Kovo 23 d. sukanka 60 metų, kai gimė Danutė Ramanauskienė, ilgametė LASS Kauno kultūros namų darbuotoja, meno mėgėjų būrelių dalyvė.
     Kovo 27 d. sukanka 60 metų, kai gimė Stanislovas Saulytis, LASS darbuotojas, gamybininkas.
     Balandžio 17 d. sukanka 125 metai, kai gimė Petras Avižonis, medicinos mokslų daktaras, oftalmologas, rūpinęsis aklųjų globos ir švietimo reikalais. Mirė 1939 m.
     Gegužės 1 d. sukanka 70 metų, kai įvyko medelių sodinimo šventė Kauno aklųjų institute.
     Gegužės 6 d. sukanka 100 metų, kai gimė Stasė Šakenienė, gydytoja chirurgė, Lietuvos akliesiems globoti draugijos valdybos pirmininkė. Mirė 1982 m.
     Gegužės 14 d. sukanka 80 metų, kai gimė Angelė Poznanskienė, pedagogė, ilgametė LAD leidyklos redakcijos vedėja. Mirė 1981 m.
     Gegužės 21 d. sukanka 60 metų, kai gimė Danutė Barauskienė, LASS Utenos rajono tarybos pirmininkė.
     Gegužės 22 d. sukanka 75 metai, kai gimė Antanas Baltramiejūnas, LAD veikėjas, ilgametis Kauno aklųjų vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 1975 m.
     Birželio 4 d. sukanka 60 metų, kai gimė Adomas Bazevičius, dainininkas, LAD pučiamųjų instrumentų orkestro artistas.
     Birželio 21 d. sukanka 70 metų, kai gimė Valentinas Vytautas Toločka, spaudos darbuotojas, bibliografas, socialinių mokslų daktaras.
     Birželio 25 d. sukanka 60 metų, kai gimė Tomas Giniotis, LASS įmonės "Įranga" direktorius.
     Birželio 26 d. sukanka 75 metai, kai Kaune koncertavo Rygos aklųjų instituto auklėtiniai.
     Birželio 28 d. sukanka 70 metų, kai gimė Vladimiras Akulovas, LASS Telšių rajono tarybos pirmininkas.
     Liepos 13 d. sukanka 70 metų, kai gimė Marija Salomėja Svetukaitytė-Misevičienė, poetė.
     Rugsėjo 1 d. sukanka 90 metų, kai gimė Petronėlė Mosunovienė, ilgametė Kauno aklųjų internatinės mokyklos medicinos sesuo.
     - sukanka 30 metų, kai Vilniuje sukurtas LAD kamerinis choras, vėliau pavadintas Lietuvos aklųjų choras "Vilnius".
     - Sukanka 25 metai, kai Vilniuje pradėjo veikti iš Kauno perkelta aklųjų ir silpnaregių vidurinė internatinė mokykla. Tuo pačiu metu Kaune atidaryta silpnaregių internatinė mokykla.
     Rugsėjo 16 d. sukanka 100 metų, kai gimė Pranas Daunys, Lietuvos kariuomenės savanoris, rašytojas, Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininkas. Mirė 1962 m.
     Spalio 19 d. sukanka 75 metai, kai gimė Jadvyga Taujanienė, ilgametė Kauno aklųjų vidurinės mokyklos ir Suaugusių aklųjų vidurinės mokyklos mokytoja.
     - Sukanka 75 metai, kai gimė Edvardas Žilėnas, Lietuvos rezistencijos dalyvis.
     Spalio 25 d. sukanka 85 metai, kai gimė Bronius Kondratas, poetas.
     Spalio 31 d. sukanka 70 metų, kai gimė Povilas Vitkauskas, istorijos mokslų kandidatas, docentas. Mirė 1991 m.
     Lapkričio 1 d. sukanka 60 metų, kai įsteigtos Vilniaus aklųjų dirbtuvės (aklųjų įmonė).
     Lapkričio 7 d. sukanka 70 metų, kai įsteigta Lietuvos akliesiems globoti draugija. Veikė 1930-1940 m.
     Lapkričio 23 d. sukanka 70 metų, kai gimė Ona Mališauskienė, dainininkė, meno mėgėjų būrelių dalyvė.
     Lapkričio 28 d. sukanka 60 metų, kai gimė Danutė Cemnolonskienė, ilgametė suaugusių aklųjų mokytoja Panevėžyje.
     Sukanka 95 metai, kai gimė Jonas Nedzinskas, ilgametis Kauno aklųjų internatinės mokyklos auklėtojas.
     Gruodžio 8 d. sukanka 105 metai, kai gimė Bronė Buivydaitė, rašytoja. Mirė 1984 m.
     Gruodžio 31 d. sukanka 70 metų, kai gimė Edvardas Petkevičius, muzikantas, meno mėgėjų būrelių dalyvis.
     Sukanka 485 metai, kai gimė Abelis Vilis, prūsų raštijos pradininkas. Mirė 1575 m.
     Sukanka 145 metai, kai gimė Kristina Skrebutėnienė, dainų karalienė. Mirė 1943 m.
     Sukanka 70 metų, kai, įrengus Kauno aklųjų institute spaustuvę, buvo išleista pirmoji lietuviška Brailio raštu knyga - mokytojos Viktorijos Genytės parengtas aklųjų instituto pirmai klasei elementorius "Mūsų šviesa".
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]