IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


Angelė Dovydėnienė

     Sausio 19 dieną sukanka 60 metų, kai gimė (1940) Angelė Survilaitė-Dovydėnienė, LASS Biržų rajono tarybos pirmininkė.
     Ji gimė Kadarų kaime (Biržų raj.), valstiečių šeimoje. Trumparegė iš vaikystės. Yra įgijusi vidurinį išsilavinimą. Nuo 1993 m. dirba LASS Biržų rajono tarybos pirmininke, kartu yra kilnojamosios bibliotekėlės vedėja. Dalyvauja meno mėgėjų būreliuose. Pažymėtina ir kita jos veikla: rajono regėjimo invalidų diabeto klubo pirmininkė, savivaldybės globos rūpybos komisijos narė, rajono invalidų tarybos narė.

Jonas Valantinas

     Sausio 27 d. sukanka 100 metų, kai gimė (1900) Jonas Valantinas, Kauno aklųjų vidurinės mokyklos mokytojas. Mirė 1994 m. spalio 27 d. Kaune.
     J. Valantinas gimė netoli Šeduvos, Vaidulonių kaime, valstiečių šeimoje. Pradinę mokyklą ir progimnaziją lankė Šeduvoje. Baigęs Šiaulių gimnaziją 1921-1923 m. mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje. 1923-1929 m. buvo Vaidulonių pradinės mokyklos, Tauragės mokytojų seminarijos, Jonavos gimnazijos mokytojas. Dirbdamas Tauragėje, dėstė matematiką, muziką ir net vadovavo moksleivių chorui.
     1930-1939 m. buvo Kėdainių apskrities I rajono ir Kauno apskrities II rajono pradinių mokyklų inspektorius. 1934-1938 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo matematiką. 1939-1940 m. Švietimo ministerijoje dirbo pradinių mokyklų inspektoriumi. 1940-1947 m. mokytojavo Vilniaus ir Kauno vidurinėse mokyklose. Nuo 1947 m. iki 1950 m. - Kauno aklųjų mokyklos dirbtuvių vedėjas, o nuo 1953 m. iki 1967 m. - tos pačios mokyklos matematikos mokytojas. Vėliau - pensininkas.
     Matematikos mokymui akliesiems palengvinti J. Valantinas pats darė nemažai matematikos mokymo priemonių, tarp jų reikia paminėti logaritminės liniuotės modelį, trigonometrijos funkcijų keitimo modelį, stereometrinių kūnų (rutulio, piramidės, ritinio ir kt.) modelius, plokštumos geometrijos modelius iš faneros, matavimo prietaisus ir kt. Pagal jo pagamintus matematikos mokymo vaizdinių priemonių pavyzdžius tokias pat priemones pasigamino Baltarusijoje Gardino aklųjų mokykla.
     Su pranešimais dalyvavo ne vienuose tiflopedagoginiuose skaitymuose. Knygoje "Kelio pradžia" (1968) yra paskelbęs straipsnį "Matematikos mokytojo pastabos". J. Valantinas mokykloje dirbo ir visuomeninį darbą: ilgą laiką buvo mokyklos darbuotojų savišalpos kasos pirmininkas, ginčų komisijos narys, pedagogų meno mėgėjų būrelio dalyvis, veiklus LAD narys. Jį, kaip eruditą ir teisingą pedagogą, mėgo mokiniai.

Irena Benedikta Skierutė

     Sausio 30 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1940) Irena Benedikta Skierutė, šachmatininkė. Ji gimė Didžiųjų Mostaičių kaime (Plungės raj.), valstiečių šeimoje. Mokėsi Didžiųjų Mostaičių pradinėje mokykloje, baigė keturias klases. Nusilpus regėjimui, po trijų metų pertraukos, 1954 m. atvyko mokytis į Kauno aklųjų vidurinę internatinę mokyklą. Ją baigusi, nuo 1961 m. rudens pradėjo dirbti darbininke Kauno aklųjų įmonėje, spaustuvėje - diktuotoja. Spaustuvę perkėlus į Vilnių, dirbo raidžių rinkėja, knygų komplektuotoja, 1974-1990 m. - LAD leidyklos redaktore, nuo 1990 m. spalio mėn. - Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijos operatore.
     Besimokydama Kauno aklųjų mokykloje, paskatinta mokytojo Broniaus Ibensko, pradėjo žaisti šachmatais. Buvo daugkartinė LAD (LASS) šachmatų čempionė, Sovietų Sąjungos aklųjų moterų čempionato prizininkė; 1993 m. Ispanijoje Pasaulio aklųjų moterų šachmatų čempionate užėmė penktąją vietą, o 1997 m. irgi Ispanijoje - ketvirtąją vietą. Turi šachmatų ir šaškių pirmą atskyrį. Žaidžia rusiškomis šaškėmis ir yra daugkartinė LASS čempionatų prizininkė.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]